Podpora a kontakty
  • Expedice a dodání zboží
  • Vrácení zboží a náhrada
  • Všechna témata nápovědy
Služby
Země
Česká Republika

Ochrana dat

Zásady ochrany osobních údajů

Část 1: Rozsah a stručný přehled

Část 2: Správce, kontakty a kontaktní údaje

Část 3: Práva, která máte jakožto subjekt údajů

Část 4: Přehled zpracování osobních údajů ve společnosti Breuninger

Část 5: Soubory cookies a sledovací technologie

Část 6: Integrace vIDeí z platformy YouTube

Část 7: Profily/stránky na sociálních sítích

Část 8: Zabezpečení osobních údajů

Část 9: Aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů

Společnost Breuninger přistupuje k požadavkům na ochranu a zabezpečení Vašich osobních údajů velmi důsledně. Jsme si vědomi toho, že důvěra našich zákazníků je klíčovou součástí vztahu se zákazníkem a našeho obchodního úspěchu. Rádi bychom tuto důvěru podpořili tím, že budeme plnit své informační povinnosti, jak nejlépe umíme.

Abychom Vám čtení těchto zásad usnadnili, rozhodli jsme se je rozdělit do několika částí. To by Vám mělo umožnit buď získat základní přehled o postupech v oblasti zpracování osobních údajů a Vašich souvisejících právech, nebo se podrobněji seznámit s tím, jak společnost Breuninger nakládá s Vašimi osobními údaji.


Máte-li dotazy na téma ochrany osobních údajů ve společnosti Breuninger, můžete nás kontaktovat na emailové adrese privacy@breuninger.com. Pokud byste chtěli uplatit své právo na přístup k informacím či právo na výmaz nebo jiné právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů podle čl. 15 až 22 GDPR, včetně odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely, zrušení odběru newsletteru atd., kontaktujte nás, prosím, náš služby zákazníkům.

Další informace na toto téma naleznete v částech 3: Práva, která máte jakožto subjekt údajů, a 2: Správce, kontakty a kontaktní údaje.


Část 1: Rozsah a stručný přehled

V těchto zásadách ochrany osobních údajů Vám vysvětlíme, v jakém rozsahu shromažďujeme osobní údaje při Vaší návštěvě našich webových stránek, nebo při použití mobilních aplikací, jakož i v různých dalších oblastech, pro jejichž účely se osobní údaje zpracovávají, vysvětlíme Vám, kdo jsou příjemci osobních údajů a kdy jsou osobní údaje vymazány. Metody, které používáme ke zpracování Vašich osobních údajů, jsou u většiny našich služeb podobné. Upozorňujeme Vás však na to, že jaké údaje jsou konkrétně zpracovávány v jednotlivých případech, a to, jakým způsobem jsou tyto údaje používány, závisí zejména na tom, jaké služby používáte a v jaké zemi se nacházíte. Proto se na Vás nebudou vztahovat všechny zde uvedené informace.

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí také pro online portál provozovaný společností E. Breuninger GmbH & Co. (dále jen „Breuninger”), i pro naši Nápovědu a mobilní aplikaci.

Část 2: Správce, kontakty a kontaktní údaje

Správcem pro účely zpracování osobních údajů ve všech oblastech je společnost E. Breuninger GmbH & Co., Marktstraße 1–3, 70173 Stuttgart, Německo. Můžete se na nás obrátit telefonicky na čísle +420 2 347 175 18 a kontaktovat naši zákaznický servis.

S otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů ve společnosti Breuninger se můžete obrátit na adresu privacy@breuninger.com.

Dále je všem subjektům údajů k dispozici pověřenec společnosti Breuninger, na kterého se můžete obrátit na adrese privacy@breuninger.com nebo poštou na adrese uvedené níže s uvedením „K rukám pověřence pro ochranu osobních údajů“.

Pokud byste si přáli kontaktovat příslušný dozorový úřad s otázkou ohledně zpracování Vašich osobních údajů, pak je tímto úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 727, 170 00 Praha 7-Holešovice, tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz. Subjekty údajů se však mohou taktéž obrátit na kterýkoli jiný dozorový úřad pro ochranu osobních údajů.

Část 3: Práva, která máte jakožto subjekt údajů

Jakožto subjekt údajů máte právo na informace o Vašich osobních údajích podle čl. 15 GDPR.

Pokud byste chtěli uplatit své právo na přístup k informacím či na výmaz nebo jiné právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů podle čl. 15 až 22 GDPR, včetně odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely, zrušení odběru newsletteru atd., kontaktujte nás prosím náš služby zákazníkům.


Důležité oznámení: Abychom zajistili, že Vaše osobní údaje nebudou na základě žádostí o informace vydány třetím stranám, můžeme Vás vyzvat k dodatečnému prokázání Vaší totožnosti. Chcete-li urychlit vyřízení Vaší žádosti, neváhejte již při odeslání své žádosti přiložit dostatečný doklad o Vaší totožnosti.


Podle čl. 16 GDPR máte právo na opravu Vašich osobních údajů, popř. na jejich výmaz, jsou-li splněny podmínky čl. 17 GDPR. Máte taktéž právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v souladu čl. 18 GDPR. Pokud jste schopni prokázat existenci konkrétní osobní situace, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to v plném či částečném rozsahu v souladu s čl. 21 GDPR, pokud je zpracování osobních údajů založeno na právním základu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) nebo f) GDPR. Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte také právo na přenositelnost údajů.

Pokud jste nám udělili svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Upozorňujeme Vás, že toto odvolání je účinné pouze do budoucna a případné zpracování, ke kterému došlo před tímto okamžikem, se v důsledku toho nestává protiprávním.

Bez ohledu na jakákoli jiná správní či soudní řízení máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje GDPR a/nebo zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“).

Za tímto účelem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Část 4: Přehled zpracování osobních údajů ve společnosti Breuninger

Společnost Breuninger Vám nabízí širokou škálu služeb, které můžete využít mnoha různými způsoby. V závislosti na tom, jakým způsobem nás kontaktujete a které služby využijete, zpracováváme různé osobní údaje z různých zdrojů.

Osobní údaje, tj. jeden z nejdůležitějších pojmů v této souvislosti, představují všechny informace, které se odkazují na identifikovanou či identifikovatelnou osobu. Mezi takové údaje tedy patří např. jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, objednané zboží, platební údaje atd., ať už jsou shromažďovány online či offline. Právní základ ochrany osobních údajů stanoví zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

Mnohé z údajů, které zpracováváme, jsou shromažďovány přímo od Vás v době, kdy používáte naše služby nebo nás kontaktujete, např. když se zaregistrujete a uvedete svoje jméno, e-mailovou adresu nebo poštovní adresu. Získáváme však také technické údaje o zařízení a přístupech, které automaticky shromažďujeme, když používáte naše služby. Mezi tyto údaje mohou patřit např. informace o tom, jaké zařízení používáte. Další údaje shromažďujeme prostřednictvím naší vlastní analýzy dat (např. v souvislosti se studiemi výzkumu trhu a prostřednictvím profilování přes kliknutí na odkaz). Údaje taktéž můžeme získávat od třetích stran, např. od úvěrových agentur, a poskytovatelů platebních služeb.

Ovšem veškeré webové stránky můžete navštívit a mobilní aplikace můžete používat bez toho, aniž byste se identifikovali.

4.1. Údaje z log souboru

Účel zpracování a právní základ:

Při vstupu na naše webové stránky ukládáme tyto informace automaticky a bez jakéhokoli přispění z Vaší strany:

K tomu dojde za účelem:

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem na výše uvedených účelech zpracování. Pokud dochází k vypracování smlouvy, je právním základem zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Pokud si stáhnete nebo použijete mobilní aplikaci Breuninger, a – je-li to možné – aktivujete si služby specifické pro danou polohu nebo k tomu udělíte souhlas, můžete nám taktéž potenciálně poslat informace o své aktuální poloze a o zařízení, které používáte, i o identifikačním čísle, které je jedinečné pro Vaše zařízení. Tyto informace můžeme používat k tomu, abychom Vám nabízeli služby založené na poloze s Vaším souhlasem podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, jako jsou push notifikace (push notifications) nebo jiný personalizovaný obsah. Na většině zařízení lze tyto služby založené na poloze vypnout přes nabídku „Nastavení“. Máte-li více otázek ohledně toho, jak můžete vypnout služby založené na poloze na svém zařízení, doporučujeme, abyste kontaktovali svého mobilního operátora nebo výrobce Vašeho zařízení.

Příjemci údajů:

Vaše údaje nebudou předávány třetím stranám.

Doba uchovávání:

Log soubory jsou uchovávány po dobu 14 dnů, v mimořádných případech po dobu 30 dnů, aby byla zajištěna funkčnost webových stránek.

4.2. Rozesílání newsletteru

Účel zpracování a právní základ:

V rámci Vašeho zákaznického vztahu, ale také nezávisle na registraci nebo objednání zboží, Vám nabízíme službu rozesílání personalizovaného newsletteru.

V této souvislosti používáme Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vám posílali osobně přizpůsobené informace o zboží, propagačních akcích, událostech a novinkách v segmentu módy a životního stylu, včetně podrobných informací o zboží na seznamu Vašich oblíbených produktů a v nákupním košíku, a k zasílání doporučení odpovídajícího zboží, které jste si vyhledali v rámci upozornění na zboží, které je opět dostupné.

Toto zpracování zahrnuje tyto údaje:

Na našich webových stránkách používáme technologii pro sledování jednotlivých uživatelů. Díky tomu můžeme přizpůsobit a optimalizovat obsah našeho Newsletteru tak, abychom Vám zobrazovali ty správné produkty.

Právním základem pro výše uvedené činnosti zpracování osobních údajů je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Aby nedocházelo k chybám a zneužití, obdržíte po přihlášení k odběru Newsletteru nejprve potvrzovací e-mail, abychom se ujistili, že jste si newsletter skutečně vyžádali Vy. Jakmile odběr potvrdíte, zašleme Vám personalizovaný Newsletter.

Příjemci údajů:

Pokud jsou rozesíláním Newsletteru pověřeni externí zpracovatelé, jsou pečlivě vybíráni a smluvně zavázáni podle čl. 28 nařízení GDPR. Pro účely realizace přímého marketingu e-mailem je zpracovatelem:

XQueue GmbH (poskytovatel nástroje pro distribuci e-mailů Maileon), Christian-Pless-Str. 11-13, 63069 Offenbach am Main, Německo („XQueue“). V této souvislosti budou Vaše osobní údaje uloženy na serverech v Německu a nebudou předávány třetím stranám. Další podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údaju spolecnosti XQueue.

Doba uchovávání:

Odběr Newsletteru můžete kdykoli bezplatně zrušit přes odkaz „Zrušit odběr“, který je na konci každého Newsletteru, nebo kontaktováním našeho zákaznického servisu.

Po odhlášení z odběru Newsletteru budou reakční údaje evidované poskytovatelem e-mailingových služeb odstraněny na úrovni kontaktu po dvou měsících. E-mailová adresa bude uchována po dobu tří měsíců od odhlášení z odběru, a pak bude anonymizována. Údaje o otevření a kliknutí pak budou k dispozici pouze v souhrnné podobě a nebude možné je přiřadit ke konkrétnímu uživateli. Anonymizované kontakty budou smazány po jednom roce.

4.3. Služba push notifikací v rámci aplikace

Účel zpracování a právní základ:

V rámci Vašeho zákaznického vztahu, a to i nezávisle na registraci nebo objednání zboží, Vám nabízíme službu zasílání personalizovaných push notifikací.

V této souvislosti používáme Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vám posílali osobně přizpůsobené informace o zboží, propagačních akcích, událostech a novinkách v segmentu módy a životního stylu, včetně podrobných informací o zboží na seznamu vašich oblíbených produktů a v nákupním košíku, a k upozorňování na zboží, které je opět dostupné.

Toto zpracování zahrnuje tyto údaje:

Právním základem pro výše uvedené činnosti zpracování osobních údajů je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Kdykoli můžete odvolat svůj souhlas s přijímáním push notifikací tím, že si deaktivujete push notifikace v naší aplikaci v sekci Nastavení nebo na Vašem mobilním zařízení v sekci Nastavení a Oznámení z aplikace.

Příjemci údajů:

Vaše údaje nebudou předávány třetím stranám.

Doba uchovávání:

Vaše osobní údaje budou uchovávány tak dlouho, dokud bude aktivní Vaše přihlášení k odběru našich push notifikací.

4.4. Komunikace

Účel zpracování a právní základ:

Pokud Vy kontaktujete nás, zaznamenáme Vaše kontaktní údaje. Mezi Vaše kontaktní údaje může v závislosti na tom, jak nás kontaktujete (např. telefonicky, e-mailem, přes kontaktní formulář), patřit Vaše jméno, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa (popř. číslo objednávky, informace o platbě a úvěruschopnosti), údaje o Vašich profilech na sociálních sítích (např. pokud nás kontaktujete přes Meta (Facebook), obdržíme Vaše Facebook ID), uživatelská jména a podobné kontaktní údaje.

Vaše osobní údaje používáme výhradně pro účely zpracování Vašeho požadavku nebo pro následné dotazy.

Právním základem komunikace je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem zodpovědět dotazy našich zákazníků a zajistit tak jejich spokojenost), a zároveň čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dotazy v kontextu smluvního vztahu).

Nahrávání telefonních hovorů slouží ke zlepšení kvality služeb a pro účely školení. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a předchází mu souhlas s pokračováním hovoru. Po navázání telefonního hovoru a před jeho zahájením jste prostřednictvím hlasové zprávy informováni, že hovor je nahráván. Pokud s nahráváním nesouhlasíte, nedělejte nic a zůstaňte na lince. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je souhlas čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas volajícího vyjádřený stisknutím tlačítka 1 na klávesnici telefonu).

Příjemci údajů:

Při zodpovídání vašich dotazů, jakož i v případě nahrávání vašeho hovoru. Vaše osobní údaje zpracovávány pouze v rámci společnosti E. Breuninger GmbH & Co. a poskytovatelem zákaznických služeb, který je smluvně zavázán podle čl. 28 GDPR.

Bude-li nezbytné předat Váš dotaz k vyřízení smluvním partnerům (např. výrobcům v případě reklamací), Váš dotaz anonymizujeme. Pokud se bude jevit, že by bylo předání Vašich osobních údajů v konkrétním případě vhodné, budeme Vás o tom informovat a vyžádáme si Váš souhlas. Bez Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje pro tyto účely třetím stranám nepředáme. Mimo to se řiďte zásadami ochrany osobních údajů společnosti Zendesk Inc..

Doba uchovávání:

Vaše dotazy a naše odpovědi budou uloženy na Vašem zákaznickém účtu a vymazány nejdéle po 48 měsících, popř. v případě jejich relevance pro účely fakturace budou uchovávány v souladu s daňovými právními předpisy.

Záznamy ze systémů pro záznam telefonních hovorů se uchovávají nejdéle tři měsíce od data pořízení záznamu.

Svůj souhlas s tímto zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Za tímto účelem postačí kontaktovat náš zákaznický servis.

4.5. Reklamní komunikace / přímý marketing

Účel zpracování a právní základ:

Jako náš zákazník od nás budete v souladu s právní úpravou pravidelně poštou dostávat reklamy na zboží a služby, které jsou pro Vás zajímavé, a to bez ohledu na registraci k odběru našeho newsletteru, pokud jste proti tomu v minulosti nevznesli námitku.

Pro tyto účely používáme Vaši dodací adresu. Pro účely reklamní komunikace založené na zájmech můžeme přiřadit Vaše údaje, které shromáždíme v rámci obchodních transakcí, jako jsou nákupy nebo vrácení zboží, různým zákaznickým skupinám nebo zájmovým skupinám (vytvoření profilu).

Právním základem pro poštovní rozesílání reklam a statistickou analýzu je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Reklamní komunikace po telefonu proběhne pouze v případě, že jste s tím jako zákazník výslovně udělili svůj souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Kdykoli můžete vznést námitku proti vytváření profilů v souvislosti s používáním osobních údajů pro marketingové účely s účinkem do budoucna. Můžete to udělat na kontaktováním našeho zákaznického servisu.

Příjemci údajů:

Pokud jsou přímým marketingem pověřeni externí zpracovatelé, jsou smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR.

Doba uchovávání:

Pokud si nepřejete od nás dostávat reklamu poštou, můžete vznést námitku proti takovému používání s účinkem do budoucna. Vaše kontaktní údaje pak budou pro toto použití zablokovány. V případě reklamy rozesílané poštou je nezbytné očekávat delší lhůty mezi výběrem a doručením. Z tohoto důvodu mohou být reklamy i nadále po krátkou přechodnou dobu zasílány na Vaši adresu. Námitku proti reklamě lze vznést poštou pouze v souvislosti se všemi marketingovými prostředky společně. Námitku lze zaslat e-mailem na výše uvedené adresy nebo poštou na kontaktní údaje uvedené v části 2: Správce, kontakty a kontaktní údaje.

4.6. Zákaznický účet v internetovém obchodě a v našich mobilních aplikacích

Účel zpracování a právní základ:

Abychom pro Vás zajistili optimální pohodlí při nakupování, nabízíme Vám možnost trvalého uložení Vašich osobních údajů na zákaznickém účtu Breuninger, který je chráněn heslem. Tak máte k dispozici několik možností, např. sledování zásilky se zbožím, které jste si objednali, a zobrazení informací v sekci „Můj Účet“.

Při registraci Vás požádáme o poskytnutí určitých informací, které jsou nezbytné pro zákaznický vztah.

Právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. zpracováváme tyto osobní údaje na základě smluvního vztahu nebo za účelem realizace opatření před uzavřením smlouvy.

Mimo to, zpracováváme Vámi poskytnuté údaje na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), jako je jasná identifikace příslušného zákazníka v rámci kontroly platební schopnosti, případných námitek proti reklamě nebo žádostí o zrušení, za účelem zlepšení vymahatelnosti pohledávek, definování a provádění marketingových opatření specifických pro určitou cílovou skupinu a dalších marketingových opatření (např. narozeninové maily).

Příjemci údajů:

Vaše údaje nebudou dále předávány třetím stranám.

Doba uchovávání:

Pokud požádáte o smazání Vašeho zákaznického účtu, budou Vaše údaje odpovídajícím způsobem vymazány.

4.7. Zpracování objednávek

Účel zpracování a právní základ:

Cílem našeho internetového obchodu a mobilních aplikací je nabízet Vám zboží a služby pro prodej na dálku jakožto zákazníkovi společnosti E. Breuninger GmbH & Co. V této souvislosti zpracováváme údaje nezbytné k uzavření, plnění nebo ukončení smlouvy. Mezi tyto údaje patří:

Právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. zpracováváme tyto osobní údaje na základě smluvního vztahu nebo za účelem realizace opatření před uzavřením smlouvy. Mimo to, zpracováváme Vámi poskytnuté údaje na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), jako je kontrola možných způsobů platby, jasná identifikace příslušného zákazníka v rámci kontroly platební schopnosti, případných námitek proti reklamě nebo žádostí o zrušení, za účelem zlepšení vymahatelnosti pohledávek, prevence podvodů a definice a provádění marketingových opatření specifických pro cílovou skupinu, jakož i dalších marketingových opatření.

Příjemci údajů:

V průběhu výše uvedených činností zpracování údajů budou Vaše osobní údaje zpracovány smluvními zpracovateli naším jménem,​​zejména v oblasti komunikace, logistiky a dopravy. Všichni tito zpracovatelé jsou pečlivě vybíráni a tam, kde to stanoví právní předpisy, jsou smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR.

Abychom Vám mohli zasílat informace o transakcích v souvislosti s Vaší objednávkou, používáme jako nástroj pro rozesílání e-mailů Simple Email Service společnosti Amazon Web Services (AWS), Inc. 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109 Spojené státy americké. Když používáte naše webové stránky, nástroj Amazon Simple Email Service zpracovává zejména Vaši e-mailovou adresu a jméno. Vaše údaje budou uloženy na serverech v EU a nebudou předávány třetím stranám. Po úplném dokončení objednávky budou Vaše údaje automaticky vymazány nejpozději do 4 měsíců. Další podrobnosti o zpracování osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti AWS.

Spolupracujeme také s externím poskytovatelem parcelLab GmbH, Schillerstraße 23a, 80336, Mnichov, Německo, abychom zajistili kvalitnější doručovací službu pro naše zákazníky. Zpracovávají se čísla objednávky a zásilky a v této souvislosti jsou příslušnému zákazníkovi sděleny přesnější informace o stavu zásilky. Kontakt na pověřence: dataprotection@parcellab.com

Abychom za Vás mohli vyřizovat platby, spoléháme na služby poskytovatelů platebních služeb. Těmi jsou:

Tyto společnosti od nás dostávají údaje potřebné k vyřízení smluvních platebních závazků.

Pro určení dostupných způsobů platby budou Vaše údaje, jako je Vaše jméno a příjmení, IP adresa, datum narození a adresa, zaslány společnosti CRIF GmbH.

Informace o obchodním účelu, účelech uchovávání osobních údajů, příjemcích osobních údajů a vašich právech na ochranu osobních údajů vůči společnosti CRIF GmbH ve smyslu čl. 14 GDPR naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti CRIF GmbH.

Pokud nesplníte smluvní platební závazky, může společnost Breuninger dále po zvážení zájmů obou stran předat údaje o těchto okolnostech výše uvedeným společnostem.

Společnost Breuninger je dále oprávněna předávat údaje o vašich splatných a neuhrazených závazcích společnostem CRIF a Boniversum v zájmu ochrany oprávněného zájmu společnosti Breuninger nebo třetích stran na prevenci nesplácení pohledávek podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Totéž platí pro údaje o jiném jednání v rozporu se smlouvou (např. zneužití kreditní karty, podvodné jednání), které společnost Breuninger předá společnostem CRIF a Boniversum, pokud je to nezbytné za účelem zachování oprávněného zájmu společnosti Breuninger nebo třetích stran na předcházení budoucímu zneužití a nesplácení pohledávek a pokud není důvod předpokládat, že Vaše zájmy a práva převažují.

Kromě toho společnost Breuninger realizuje zákonné právo na odstoupení od smlouvy u nákupů přes internet. V této souvislosti bude společnost Breuninger shromažďovat a uchovávat údaje o vráceném zboží. Aby se zabránilo nadměrnému počtu vráceného zboží (oprávněný zájem), analyzuje společnost Breuninger tyto údaje až dvanáct měsíců zpětně a kontaktuje zákazníky s vysokým počtem vráceného zboží s cílem nalézt řešení, které by bylo uspokojivé pro obě strany.

Doba uchovávání:

Pokud Vaše kontaktní údaje nepoužíváme pro marketingové účely, budeme uchovávat Vaše osobní údaje shromážděné pro účely zpracování smlouvy až do uplynutí platnosti zákonných nebo případných smluvních práv na záruku a garanci. Po uplynutí této doby uchováváme informace o smluvním vztahu, které jsou vyžadovány podle právních předpisů obchodního a daňového práva, a to po dobu stanovenou těmito právními předpisy. Po tuto dobu (obvykle deset let od uzavření smlouvy) budou údaje znovu zpracovány pouze v případě kontroly ze strany finančních úřadů nebo dotazů celní správy. Veškeré informace, které nejsou relevantní pro daňové účely, budou vymazány poté, co účel jejich zpracování již nebude relevantní. U historie komunikace k tomu dojde nejpozději do 36 měsíců.

4.8. Oznámení, jakmile bude zboží opět dostupné

Účel zpracování a právní základ:

Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom Vás informovali o dostupnosti požadovaného zboží. K tomuto účelu používáme poskytnutou e-mailovou adresu, kterou jste zadali do příslušného dialogového pole v internetovém obchodě.Pokud byla vaše e-mailová adresa identifikována jako platná, obdržíte od nás zprávu, jakmile bude vámi požadovaná položka opět k dispozici v našem obchodě. Právním základem je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud používáte také aplikaci Breuninger a aktivovali jste si v ní push notifikace, budete o dostupnosti zboží informováni i formou push notifikací. Tyto notifikace můžete kdykoli vypnout v nastavení své aplikace v sekci „Oznámení < Informace o zboží“.

Aby se zabránilo chybám a zneužití, obdržíte po přihlášení k odběru zpráv o opětovné dostupnosti nejprve potvrzovací e-mail, abychom se ujistili, že jste se k odběru zpráv o opětovné dostupnosti skutečně přihlásili vy. E-mailové zprávy o opětovné dostupnosti vám budeme zasílat teprve po potvrzení z vaší strany.

Příjemci údajů:

Pokud jsou rozesíláním oznámení o dostupnosti pověřeni externí zpracovatelé, jsou smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR:

XQueue GmbH (poskytovatel nástroje pro odesílání e-mailů Maileon a automatizovaného online ověřování a analýzy seznamů e-mailových adres AdressCheck Software), Christian-Pless-Str. 11-13, 63069 Offenbach am Main, Německo („XQueue“). V této souvislosti budou Vaše údaje uloženy na serverech v Německu a nebudou předávány třetím stranám. Další podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údaju spolecnosti XQueue.

Doba uchovávání:

Odběr zpráv o opětovné dostupnosti můžete kdykoli bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu umístěného na konci každé zprávy nebo kontaktováním našeho zákaznického servisu.

Uložené reakční časy se pak po 30 dnech od odhlášení vymažou.

4.9. Průzkumy trhu a Vaše zkušenosti s nákupem

4.9.1 Průzkum trhu a veřejného mínění

Účel zpracování a právní základ:

V různých fázích zákaznického vztahu Vás žádáme, abyste nám v tomto ohledu poskytli zpětnou vazbu o svých zkušenostech se společností Breuninger a o svých zkušenostech s nakupováním.Vaše osobní údaje používáme pro vyhodnocení specifické pro cílovou skupinu a pro odpovídající vyvození strategických rozhodnutí, která vám v budoucnu zpríjemní nakupování.

Zpracování údaju v rámci pruzkumu trhu a verejného mínení prostrednictvím e-mailové výzvy zahrnuje následující údaje:

Právním základem pro účast v průzkumech trhu a veřejného mínění je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Abychom zabránili chybám a zneužití, obdržíte pri žádosti o úcast nejprve potvrzovací e-mail, který má zajistit, že jste skutecne požádali o úcast v našem pruzkumu trhu a verejného mínení. Teprve po potvrzení vám budou zaslány pozvánky k zákaznickým pruzkumum.

Příjemci osobních údajů:

Údaje, které shromažďujeme v rámci zákaznických průzkumů a průzkumů trhu a veřejného mínění, jsou určeny pouze pro interní použití. K provádění zákaznických průzkumů a průzkumů trhu a veřejného mínění však využíváme externí poskytovatele služeb. Všichni tito zpracovatelé jsou pečlivě vybíráni a smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR. Konkrétně se jedná o tyto poskytovatele:

Doba uchovávání:

Analýza výsledků průzkumu probíhá anonymně.

Pokud v souvislosti s průzkumem sami poskytnete své osobní údaje (např. telefonní číslo pro následné telefonáty), budou vymazány nejpozději po 18 měsících. Všechny ostatní osobní údaje (např. e-mailová adresa nebo pozvánka k účasti v průzkumu) budou vymazány nejpozději po třech letech.

Svuj souhlas mužete kdykoli bezplatne odvolat kliknutím na odkaz pro odhlášení na konci každého zvacího e-mailu nebo zasláním zprávy našemu zákaznický servis.

4.9.2 Průzkum spokojenosti s vyřízením Vašeho požadavku

Účel zpracování a právní základ:

Pokud nás oslovíte s určitým dotazem či požadavkem, ať již jako stávající či potenciální zákazník, a budete zároveň souhlasit s poskytnutím zpětné vazby ohledně Vaší ohledně spokojenosti s vyřízením takového požadavku, dovolíme si Vás za tímto účelem požádat o zodpovězení doplňujících dotazů. Právním základem pro účast v průzkumu spokojenosti je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Právním základem pro účast v průzkumu týkajícím se Vašich zkušeností s naším zákaznickým servisem (telefonicky nebo e-mailem) je v každém případě Váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Příjemci osobních údajů:

Údaje, které shromažďujeme v rámci průzkumu spokojenosti, jsou určeny pouze pro interní použití za tím účelem, abychom Vám zpříjemnili budoucí nakupování a zlepšili kvalitu našeho zákaznického servisu. K provádění průzkumů spokojenosti však využíváme externí poskytovatele služeb. Všichni tito zpracovatelé jsou pečlivě vybíráni a smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR.

Doba uchovávání:

Telefonický kontakt Vyhodnocení a dokumentace výsledků průzkumu je anonymní. Všechny osobní údaje, včetně telefonního čísla, budou vymazány nejpozději po 12 měsících.

Kontaktní formulář Údaje, které shromažďujeme v rámci průzkumu spokojenosti (jméno a příjmení, e-mailová adresa, další údaje, které uvedete ve svém požadavku), budou vymazány nejpozději po 36 měsících.

Průzkum spokojenosti se týká výhradně zpracování Vašeho osobního požadavku a lze jej odvolat prostřednictvím potvrzení o přijetí Vašeho požadavku

Svůj souhlas s tímto zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Za tímto účelem postačí kontaktovat náš zákaznický servis.

4.10. Rozpoznávání

Účel zpracování a právní základ:

Když se přihlásíte na naše webové stránky, automaticky a bez jakéhokoli přispění z Vaší strany ukládáme následující údaje:

Na straně zákazníka se zde uloží pouze cid soubor cookies.

K tomu dochází za účelem rozpoznání zařízení a sítí ze strany serveru a za účelem detekce a prevence pokusů o přístup zvenčí. Právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v detekci a prevenci škodlivých akcí a externího přístupu na naše webové stránky a vůči návštěvníkům našich webových stránek.

Příjemci údajů:

Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám.

Doba uchovávání:

Údaje jsou uchovávány po dobu jednoho roku od posledního přihlášení přes příslušné zařízení/síť.

Část 5: Soubory cookies a sledovací technologie

Na různých stránkách používáme soubory cookies, abychom vytvořili atraktivní prostředí pro návštěvníky našich webových stránek a umožnili používání určitých funkcí. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho zařízení a které obsahují specifická nastavení a údaje pro komunikaci s naším systémem prostřednictvím Vašeho prohlížeče.

Konkrétní soubory cookies uložené v jednotlivých případech a Vaše osobní údaje, které jsou následně zpracovávány, vycházejí především z povahy a rozsahu používání našich webových stránek a z Vámi udělených souhlasů. Působíme mezinárodně v řadě evropských zemí. V jednotlivých zemích se mohou služby nabízené na našich webových stránkách lišit, a proto se mohou lišit také souhlasy nabízené s ohledem na zpracování údajů a používání souborů cookies. Proto se na Vás nebudou vztahovat všechny tyto informace.

Při používání souborů cookies na našich webových stránkách v jednotlivých zemích dodržujeme příslušné platné vnitrostátní požadavky týkající se získání souhlasu.

Níže jsou uvedeny podrobnější informace o konkrétních kategoriích souborů cookies, které používáme.

Máte možnost buď souhlasit s používáním všech souborů cookies, odmítnout je nebo provést individuální výběr. To se netýká nezbytných souborů cookies, které jsou nutné pro zobrazení webových stránek.

Svůj internetový prohlížeč si samozřejmě můžete také ve výchozím nastavení nastavit tak, že nebude přijímat žádné soubory cookies. Relevantní informace o tom, jak postupovat, obvykle najdete pomocí funkce Nápověda Vašeho internetového prohlížeče. Rádi bychom Vás však informovali, že v tomto případě mohou být funkce internetového obchodu Breuninger dostupné pouze v omezeném rozsahu.

5.1. Poskytovatelé údajů – analýza a statistika

5.1.1 Medallia

V různých fázích vašeho zákaznického vztahu vás budeme vyzývat, abyste poskytli zpětnou vazbu o svých zkušenostech s nakupováním u společnosti Breuninger. Vaše osobní údaje použijeme k vyhodnocování specifické cílové skupiny a vyvozování odpovídajících strategických opatření, která vám v budoucnu ještě více zpříjemní nakupování.

Zpracování osobních údajů zahrnuje následující údaje:

Právním základem pro účast v zákaznických průzkumech v našem internetovém obchodě je váš souhlas poskytnutý v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Tyto údaje jsou shromažďovány a vyhodnocovány anonymně.

Příjemce údajů:

Údaje, které shromažďujeme v rámci zákaznických průzkumů a průzkumů trhu a veřejného mínění, jsou určeny pouze pro interní použití. K provádění zákaznických průzkumů a průzkumů trhu a veřejného mínění však využíváme externí poskytovatele služeb. Tito zpracovatelé jsou pečlivě vybráni a vázáni smlouvou v souladu s čl. 28 GDPR. Jedná se o následující poskytovatele služeb:

Doba uchovávání:

Výsledky průzkumu jsou vyhodnocovány anonymně. Pokud v rámci průzkumu poskytnete své osobní údaje (např. telefonní číslo pro zpětné volání), budou tyto údaje vymazány nejpozději po 18 měsících. Všechny ostatní osobní údaje budou vymazány nejpozději po třech letech.

Proti shromažďování a uchovávání údajů v rámci zákaznických průzkumů v našem internetovém obchodě můžete kdykoli vznést námitku s platností do budoucna. Chcete-li do budoucna zrušit shromažďování a uchovávání vašich údajů, přejděte do nastavení ochrany údajů na našich webových stránkách a odstraňte zaškrtnutí v části „Analýza a statistiky“ u společnosti Medallia.

5.1.2 Breuninger Tracking Analýza a statistika

Používáme vlastní nástroj na sledování a analýzu webu, který interně vyvinula společnost E. Breuninger GmbH & Co., Marktstrasse 1-3, 70173 Stuttgart, Německo („Breuninger“), abychom mohli navrhnout a optimalizovat naše webové stránky, souladu s požadavky a provádět A/B testy. Nástroj Breuninger Tracking se používá ke shromažďování a ukládání údajů o uživatelích a rovněž k vytváření uživatelských profilů z těchto údajů s využitím pseudonymů. Cílem je mimo jiné zjistit, které funkce a obsah jsou obzvláště často a hodně využívány, a díky tomu pochopit, jaký obsah a produkty jsou pro uživatele obzvlášť zajímavé.

K tomuto účelu lze použít soubory cookie a přečíst stávající soubory cookie. Soubory cookies umožňují například opětovné rozpoznání uživatele. Údaje shromážděné pomocí technologie Breuninger jsou používány výhradně s Vaším předchozím souhlasem a poté, co (například prostřednictvím registrace nebo přihlášení) aktivně prokážete svou totožnost na našich webových stránkách, za účelem sloučení osobních údajů, například z vašeho zákaznického účtu, o nositeli pseudonymu s údaji o sledování.

Když používáte naše webové stránky, společnost Breuninger zpracovává zejména IP adresu, hašovanou emailovou adresu, informace o zařízení, Mobile Advertising ID (IDFA/ GAID), informace o prohlížeči, údaje o používání, údaje o uživatelském chování, ID zákazníka a ID objednávky a také soubory cookie první strany. K přidělování profilů použití IP adresám nedochází.

Příjemci údajů:

Pro zpracování a ukládání zde získaných údaju využíváme služeb externích partneru. Samotní partneri nemají k uloženým údajum žádný prístup ani práva k jejich užívání.

Vaše údaje jsou jednotlivým externím technologickým partnerům předávány pouze s Vaším souhlasem. Pokud jsou zapojeni externí zpracovatelé, jsou smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR.

Doba uchovávání:

Získané údaje ukládá společnost Breuninger na serverech v EU a - pokud jsou k dispozici pseudonymy nebo jiné identifikátory - po dvou letech je zcela anonymizuje. Údaje nebudou předávány třetím stranám. IP adresy jsou po 7 dnech smazány.

Právním základem pro výše uvedené činnosti zpracování osobních údajů je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Svůj souhlas se shromažďováním a ukládáním údajů můžete kdykoli odmítnout s účinkem do budoucna. Za tímto účelem můžete přejít na stránku Nastavení ochrany osobních údaju, přejít do nastavení ochrany údajů (banner cookie) a v kategorii "Analýza a statistika" odmítnout službu Breuninger Tracking. To znamená, že v budoucnu nebudou shromažďovány a zpracovávány žádné údaje z Vašeho prohlížeče prostřednictvím služby Breuninger Tracking.

5.1.3 Contentsquare

K analýze a statistice používání webových stránek a k optimalizaci uživatelského chování na našich webových stránkách používáme technologii společnosti Content Square SAS, WeWork 7 rue de Madrid, Paris 75008, Francice („Contentsquare“). Za tímto účelem používáme soubory cookies, které ukládají informace o Vašem uživatelském chování na našich webových stránkách.

Když používáte naše webové stránky, společnost Contentsquare zpracovává zejména IP adresu, informace o zařízení, informace o prohlížeči, informace o poloze, údaje o používání, údaje o uživatelském chování, ID souboru cookies a ID objednávky.

Společnost Contentsquare ukládá IP adresu na dobu maximálně tří dnů a všechny ostatní údaje po dobu 13 měsíců na serverech v rámci EU. Vaše osobní údaje mohou být předány dceřiným společnostem v Izraeli na základě dohody Komise EU o přiměřenosti a dceřiným společnostem v USA na základě uzavřených standardních smluvních doložek EU nebo tam mohou být přístupné osobám, které poskytují technologie, pomocné služby nebo zákaznickou podporu pro účely podpory, provozu a údržby služeb Contentsquare.

Společnost Contentsquare je smluvním zpracovatelem společnosti Breuninger na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů podle čl. 28 GDPR pro výše uvedené činnosti zpracování.

Shromažďování a ukládání osobních údajů můžete kdykoli odmítnout s účinkem do budoucna. Chcete-li odmítnout shromažďování a ukládání Vašich údajů do budoucna, přejděte do nastavení ochrany osobních údajů na našich webových stránkách a zrušte zaškrtnutí u Contentsquare v části „Analýza a statistiky“.

Další podrobnosti o zpracování osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Contentsquare.

5.1.4 Mixpanel

Pro naši aplikaci používáme analytickou technologii společnosti Mixpanel Inc. One Front Street, Floor 28 San Francisco, CA 94111, USA (Mixpanel) ke sledování Vašeho uživatelského chování v aplikaci Breuninger. To nám umožňuje shromažďovat a ukládat údaje o Vašem používání pomocí přiděleného ID uživatele („pseudonym“). Díky této analýze se snažíme zvýšit uživatelskou přívětivost aplikace a aplikaci pro Vás neustále vylepšovat. Údaje se nepoužívají k Vaší osobní identifikaci jakožto návštěvníka této aplikace a nejsou porovnávány s jinými údaji týkajícími se nositele pseudonymu.

Když používáte naši aplikaci, společnost Mixpanel zpracovává zejména IP adresu, řetězec User-Agent, ID uživatele, ID mobilního marketingu, informace o prohlížeči, informace o zařízení a informace o uživatelském chování.

Společnost Mixpanel bude uchovávat Vaše osobní údaje po dobu 2 let.

Ukládání a zpracování se provádí na serverech v rámci EU. Osobní údaje mohou být předány poskytovatelům služeb a jejich dceřiným společnostem, které poskytují technologie nebo pomocné služby pro účely podpory, provozu a údržby služeb společnosti Mixpanel.

Právním základem pro toto zpracování osobní údajů je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se shromažďováním a ukládáním osobních údajů s účinkem do budoucna. Chcete-li odvolat svůj souhlas se shromažďováním a uchováváním osobních údajů s účinností do budoucna, klikněte sem.

Další podrobnosti o zpracování osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Mixpanel.

5.1.5 Firebase

Pro naši aplikaci používáme několik služeb Firebase, což je služba společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Služba Firebase používá ID instancí k zapamatování individuálně nakonfigurovaných nastavení v naší aplikaci Breuninger. Protože každé ID instance je jedinečné pro naši aplikaci a Vaše mobilní zařízení, je služba Firespace schopna analyzovat konkrétní procesy v aplikaci a reagovat na ně. IP adresa, kterou Váš prohlížeč přenáší při používání služby Firebase, se nespojuje s ostatními údaji společnosti Google.

Kromě analytických a statistických služeb používáme další technicky nezbytné služby Firebase, které si můžete zobrazit v kategorii „Nezbytné“.

Pro účely analýzy a statistik používáme tyto služby Firebase:

Můžeme také analyzovat, které dříve definované aktivity (události aplikace) jste použili (sledování konverzí).

Když používáte naši aplikaci, služba Firebase zpracovává zejména IP adresu (anonymní), ID mobilního marketingu, ID instancí analytiky v aplikaci, ID tokenu zařízení, ID Vaší instalace služby Firebase, informace o zařízení a ID IDFV/Android.

Služba Firebase uchovává Vaše osobní údaje po dobu 2 měsíců a automaticky je každý měsíc maže nebo agreguje, aby nebylo možné nikoho ze souhrnných údajů identifikovat.

Ukládání a zpracování se provádí na serverech v rámci EU a ve Spojených státech amerických na základě uzavřených standardních smluvních doložek EU (SSD). Údaje nebudou předávány třetím stranám mimo síť Google.

Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se shromažďováním a ukládáním osobních údajů s účinkem do budoucna. Za účelem odvolání souhlasu se shromažďováním a ukládáním osobních údajů, přejděte do nastavení ochrany osobních údajů v aplikaci a zrušte zaškrtnutí u Firebase v části „Analýza a statistiky“.

Další podrobnosti o zpracování osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služby Firebase na adrese

5.2. Poskytovatelé údajů – marketing

5.2.1 Breuninger Tracking Reklama

Za účelem optimalizace a řízení našich marketingových aktivit používáme vlastní nástroje pro sledování a analýzu webových stránek vyvinutý společností E. Breuninger GmbH & Co., Marktstrasse 1-3, 70173 Stuttgart, Německo („Breuninger“). Předpokladem je, že jste vedle Breuninger Tracking Reklama udělili souhlas také s Breuninger Tracking Analýza a statistika.

Nástroj Breuninger Tracking se používá ke shromažďování a ukládání údajů o uživatelích a vytváří z nich marketingové profily pomocí pseudonymů. K ukládání dat lze použít technologie, jako jsou soubory cookie, místní úložiště klienta nebo úložiště na straně serveru. Tyto technologie umožňují například rozpoznání uživatele nebo přiřazení marketingového kanálu.

Za tímto účelem se mohou používat soubory cookies. Údaje shromážděné pomocí technologie Breuninger jsou používány výhradně s Vaším souhlasem a poté, co aktivně prokážete svou totožnost na našich webových stránkách, za účelem sloučení osobních údajů o nositeli pseudonymu (například z Vašeho zákaznického účtu) s údaji o sledování.

Když používáte naše webové stránky, společnost Breuninger zpracovává zejména IP adresu, hašovanou emailovou adresu, informace o zařízení, Mobile Advertising ID (IDFA/ GAID), informace o prohlížeči, údaje o používání, údaje o uživatelském chování, ID zákazníka a ID objednávky a také soubory cookie první strany. K přidělování profilů použití IP adresám nedochází.

Příjemci údajů:

Vaše údaje budou předány příslušným externím technologickým partnerům pouze s vaším souhlasem. V případě zapojení externích zpracovatelů jsou tito zpracovatelé smluvně zavázáni v souladu s čl. 28 GDPR.

Doba uchovávání údajů:

Společnost Breuninger uchovává Vaše údaje po dobu dvou let na serverech umístěných v rámci EU.

Právním základem pro výše uvedené činnosti zpracování osobních údajů je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Svůj souhlas se shromažďováním a ukládáním údajů můžete kdykoli odmítnout s účinkem do budoucna. Za tímto účelem můžete přejít na stránku Nastavení ochrany osobních údaju, přejít do nastavení ochrany údajů (banner cookie) a v kategorii "Reklama" odmítnout službu Breuninger Tracking. To znamená, že v budoucnu nebudou shromažďovány a zpracovávány žádné údaje z Vašeho prohlížeče prostřednictvím služby Breuninger Tracking.

5.2.2 Microsoft (Bing Ads)

Na našich webových stránkách používáme technologie služby Bing Ads, kterou provozuje společnost Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, jako nezávislý správce. Používá se nástroj Microsoft Conversion Tracking, pro jehož účely společnost Microsoft nastaví na Vašem zařízení soubor cookies, když přejdete na naše webové stránky z reklamy služby Microsoft Bing nebo jiným způsobem. Tímto způsobem jsme my a společnost Microsoft schopni zjistit, že jste klikli na reklamu, byli přesměrováni na webovou stránku a dosáhli jste předem stanovené cílové stránky (konverzní stránky), na kterou reklama odkazovala. Kromě toho my i společnost Microsoft uvidíme, že jste na webovou stránku vstoupili jiným způsobem a provedli nákup nebo využili službu, které byly definovány jako konverze.

Dále využíváme technologii Microsoft Retargeting, která shromažďuje a ukládá informace o Vašem uživatelském chování na našich webových stránkách.

Za tímto účelem se mohou používat soubory cookies. Soubory cookies umožňují společnosti Microsoft shromažďovat, zpracovávat a používat informace ze souborů cookies k vytváření uživatelských profilů z dat pomocí pseudonymů. Tyto uživatelské profily pomáhají při analýze uživatelského chování, což nám umožňuje Vám zobrazovat relevantní reklamy a nabídky se službou Bing Ads, protože jste již projevili zájem o naše webové stránky a náš obsah/služby. Nejsou zpracovávány žádné osobní údaje týkající se identity uživatele.

Podle využitého marketingového nástroje Váš prohlížeč automaticky navazuje přímé spojení se serverem společnosti Microsoft. Kromě výše uvedených účelů nemáme žádný vliv na rozsah a další použití údajů, které společnost Microsoft shromažďuje pomocí tohoto nástroje, a proto Vás informujeme na základě našich aktuálních znalostí: Prostřednictvím integrace služby Microsoft získává společnost Microsoft informace o tom, že jste vstoupili do určité části našich webových stránek nebo že jste klikli na jednu z našich reklam. Pokud jste se zaregistrovali do některé služby Microsoft, může společnost Microsoft spojit návštěvu s Vaším účtem. I pokud nejste zaregistrováni do žádné služby Microsoft nebo nejste přihlášeni, je možné, že se může poskytovatel dozvědět vaši IP adresu a uložit ji.

Když používáte naše webové stránky, společnost Microsoft zpracovává zejména ID značky UET, Mobile Advertising ID (IDFA/ GAID), informace o souboru cookies společnosti Microsoft, e-mailovou adresu (hašovanou), informace o prohlížeči, informace o zařízení, informace o chování uživatele a o kontaktních údajích pro reklamní materiály.

Zde se Vaše údaje ukládají na servery v rámci EU a USA a mohou být předávány poskytovatelům služeb a jejich dceřiným společnostem, které poskytují technologie nebo pomocné služby pro účely podpory, provozu a údržby konkrétních online služeb Microsoft. Vaše údaje jsou předávány na servery v USA na základě smlouvy o poskytování reklamních služeb Microsoft.

Společnost Microsoft uchovává Vaše osobní údaje ze značky UET po dobu 180 dnů. Soubory cookies společnosti Microsoft zůstávají v platnosti po dobu 13 měsíců.

Chcete-li vznést námitku proti shromažďování a ukládání dat s budoucí platností, klikněte zde.

Další podrobnosti o zpracování osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft Corporation.

5.2.3 Criteo

Na našich webových stránkách používáme retargetingovou technologii společnosti Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paříž, Francie („Criteo“). Mohou zde být použity soubory cookies, které společnosti Criteo umožňují shromažďovat a ukládat souhrnné a pseudonymní informace o Vašem uživatelském chování na našich webových stránkách. Společnost Criteo pomocí algoritmu analyzuje takto zaznamenané uživatelské chování a je tak schopna vám zobrazovat cílená doporučení produktů jako personalizované reklamní bannery na našich webových stránkách (označované jako publishers).

Zde se Vaše osobní údaje ukládají na servery v rámci EU a mohou být předávány poskytovatelům služeb a jejich dceřiným společnostem, které poskytují technologie nebo pomocné služby pro účely podpory, provozu a údržby služeb Criteo.

Když používáte naše webové stránky, společnost Criteo zpracovává zejména informace o prohlížeči, informace o zařízení, informace o poloze, údaje o používání, informace o uživatelském chování, počet zobrazených reklam, ID objednávky, vaši IP adresu, e-mailovou adresu (hašovanou) a identifikátor Criteo.

Společnost Criteo uchovává Vaše technické údaje po dobu 13 měsíců a ukládá Vaše soubory cookies po dobu 13 měsíců od poslední aktualizace (přístup na naše webové stránky) na serverech v rámci EU.

Předávání údajů společnosti Criteo SA probíhá s ohledem na její funkci společného správce se společností Breuninger podle čl. 26 GDPR pro účely retargetingu a použití výše uvedených údajů k zobrazování reklam na jiných webových stránkách.

Oba správci jsou samostatně odpovědní za zaručení vašich práv subjektu údajů.

Shromažďování a ukládání údajů můžete kdykoli odmítnout s účinkem do budoucna. Chcete-li vznést námitku proti shromažďování a ukládání osobních údajů s budoucí platností, klikněte zde.

Další podrobnosti o zpracování osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Criteo SA.

5.2.4 Exactag

Na našich webových stránkách používáme analytickou službu společnosti Exactag GmbH, Philosophenweg 17, 47051 Duisburg, Německo („Exactag“). Na našich webových stránkách společnost Exactag shromažďuje a ukládá údaje pro marketingové a optimalizační účely. Z těchto dat mohou být vytvořeny pseudonymní uživatelské profily. Za tímto účelem se ukládají soubory cookies a může být použita metoda zvaná fingerprinting k ukládání proměnných daného prostředí z Vašeho internetového prohlížeče do databáze bez jedinečných dat specifických pro uživatele, jako je IP adresa.

Pomocí těchto souborů cookies provádíme sledování mezi zařízeními a webovými stránkami, abychom měli přehled o uživatelském chování mimo naše webové stránky a na různých zařízeních. Tímto způsobem vyhodnocujeme interakci s našimi reklamními materiály na jiných webových stránkách a na jiných zařízeních (zákaznická cesta) s cílem zajistit jejich optimalizaci. To probíhá formou přiřazení anonymizovaných hodnot, které jsou sestaveny z ID zařízení, která používáte, a ze souborů cookies z navštívených stránek. Tyto hodnoty nelze přiřadit žádné jednotlivé osobě.

Když používáte naše webové stránky, společnost Exactag zpracovává zejména IP adresu, informace o prohlížeči, informace o zařízení, informace o poloze, údaje o používání, o uživatelském chování, interakci s reklamami, ID objednávky, ID zákazníka (hashované) a e-mailovou adresu (hashovanou).

Vaše osobní údaje budou uloženy na serverech v rámci EU a nebudou předávány třetím stranám.

Exactag uchovává Vaše osobní údaje po dobu šesti měsíců. Údaje ze zákaznické cesty jsou uloženy po dobu 36 měsíců a poté anonymizovány.

Předávání údajů společnosti Exactag probíhá s ohledem na její funkci společného správce se společností Breuninger podle čl. 26 nařízení GDPR u výše uvedených činností zpracování.

Oba správci jsou samostatně odpovědní za zaručení vašich práv subjektu údajů.

Shromažďování a ukládání údajů můžete kdykoli odmítnout s účinkem do budoucna. Za účelem odmítnutí shromažďování a ukládání osobních údajů s účinkem do budoucna můžete kliknout na tento odkaz a uložit do svého prohlížeče deaktivační soubor cookies společnosti Exactag pro odhlášení

Další podrobnosti o zpracování osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Exactag.

5.2.5 Meta (Facebook)

Na našich webových stránkách používáme retargetingovou technologii sociální sítě Meta (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko), která nám umožňuje zobrazovat Vám relevantní reklamy a nabídky na Meta, pokud jste již projevili zájem o naše webové stránky a náš obsah/služby a jste členem sítě Meta. Za tímto účelem jsoue na našich webových stránkách zabudovány tzv. "Facebook pixel" a konverzní API společnosti Meta, prostřednictvím kterých je společnost Meta při návštěvě našich webových stránek informována o tom, že jste na tyto webové stránky vstoupili, a o tom, o které prvky našich služeb jste měli zájem (retargeting).

Pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamy na Facebooku nebo jiným způsobem, můžeme my a Meta tímto způsobem rozpoznat, že jste klikli na reklamu, byli přesměrováni na webové stránky a dostali se na předem určenou cílovou stránku (konverzní stránku), na kterou vedl odkaz prostřednictvím reklamy, a zda jste například provedli nákup nebo jiné služby, které byly definovány jako konverze.

Pokud jste souhlasili s použitím Facebook pixelu. Váš prohlížeč automaticky navazuje přímé spojení se serverem Meta prostřednictvím tohoto pixelu. Konverzní rozhraní API zajišťuje spojení mezi naším webovým serverem a servery společnosti Meta. Pro přenos dat prostřednictvím rozhraní API konverze Vaše data dočasně ukládáme na našich serverech.. Kromě výše uvedených účelů nemáme žádný vliv na rozsah a další použití osobních údajů, které společnost Meta shromažďuje pomocí tohoto nástroje, a proto Vás informujeme na základě našich aktuálních znalostí: Prostřednictvím integrace technologií. Získává společnost Meta informace o tom, že jste vstoupili do určité části našich webových stránek nebo že jste klikli na jednu z našich reklam. Pokud jste registrováni u společnosti Meta, může společnost Meta spojit návštěvu s Vaším účtem. I pokud nejste zaregistrováni u společnosti Meta nebo jste se nepřihlásili, je možné, že společnost Meta získá a uloží Vaši IP adresu a prostřednictvím Facebook pixelu.

Když používáte naše webové stránky, společnost Meta zpracovává zejména IP adresu, ID uživatele Facebooku, Mobile Advertising ID (IDFA/ GAID), hašovanou emailovou adresu, informace o zařízení, informace o prohlížeči, informace o poloze, údaje o používání, informace o uživatelském chování, marketingové informace, informace o interakci s reklamami, interakci s produkty, interakci se službami webových stránek, o zobrazování reklamy a obsahu internetového obchodu.

Vaše údaje budou uloženy na serverech v rámci EU, dokud budou potřeba pro účely zpracování, a nebudou předávány třetím stranám mimo síť Meta. V rámci sítě Meta může dojít k předání do třetí země podle GDPR, jako jsou např. USA. Vaše údaje jsou předávány na servery v USA na základě Dodatku pro správce stránek na Meta, Podmínek zpracování osobních údajů na Meta, Dodatku o předávání osobních údajů v rámci EU na Meta a Dodatku pro správce na Meta a standardních smluvních doložek EU uzavřených mezi společnostmi Meta Platforms Ireland Ltd. a Meta Platforms LLC, USA.

Předávání údajů společnosti Meta Platforms Ireland Ltd probíhá s ohledem na její funkci společného správce podle čl. 26 nařízení GDPR u výše uvedených činností zpracování. Každý správce odpovídá za svou vlastní část zpracování, co se týče požadavků na právní základ, zabezpečení společného zpracování a porušení ochrany osobních údajů v souvislosti se společným zpracováním.

V této souvislosti přebírá společnost Breuninger informační povinnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Oba správci jsou samostatně odpovědní za zaručení Vašich práv subjektu údajů.

Shromažďování a ukládání údajů můžete kdykoli odmítnout s účinkem do budoucna. Chcete-li vznést námitku proti shromažďování a ukládání osobních údajů s budoucí platností, klikněte zde.

Další podrobnosti o zpracování osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Meta.

5.2.6 Google Ads

Na našich webových stránkách používáme technologie společnosti Google (Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Irsko) jakožto nezávislého správce. Mezi tyto technologie patří Google Conversion Tracking a Google Retargeting (dále společně jako Google Ads).

Pro účely služby Google Conversion Tracking používáme Google Pixel a funkce Google Enhanced Conversion a Consent Mode. Všechny funkce používáme pouze v případě, že jste nám dali souhlas s Google Ads.

Pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím Google Ad, společnost Breuninger a Google mohou rozpoznat, že někdo kliknul na reklamu, byl přesměrován na webové stránky a dosáhl předem stanovené cílové stránky ("konverzní stránka"). Kromě toho my i společnost Google uvidíme, že jste na webovou stránku vstoupili jiným způsobem a provedli nákup nebo využili službu, které byly definovány jako konverze. Co se týče dat pro reklamní kampaně, jsme schopni měřením úspěšnosti konkrétních parametrů, jako je zobrazování reklam nebo Vaše chování při klikání, určit, jak úspěšné jednotlivé marketingové aktivity byly, a podle toho tyto aktivity optimalizovat. Abychom zvýšili přesnost měření konverzí, používáme službu Google Enhanced Conversion Tracking. Za tímto účelem jsou hašované údaje o konverzích první strany, jako je Vaše hašovaná e-mailová adresa, předávány společnosti Google prostřednictvím rozhraní Google Ads API, což znamená, že společnost Google sama nemá přímý přístup ke vstupním polím a odpovídajícím údajům na našich webových stránkách. Společnost Google porovnává hašované údaje společnosti Breuninger s údaji o uživatelích společnosti Google. V případě shody je v účtu Google společnosti Breuninger zaznamenána konverze, což nám pomáhá optimalizovat naše reklamní opatření. Kromě toho používáme režim souhlasu společnosti Google pro částečné modelování konverzí. Režim souhlasu nepoužíváme ke kontrole Google Tags na našich webových stránkách. Vzhledem k technickému provedení nejsou pomocí režimu Consent Mode zpracovávány žádné další osobní údaje a stejně jako ostatní funkce je používán pouze v případě, že jste dali souhlas s Google Ads.

Sami v rámci výše uvedených marketingových aktivit neshromažďujeme a nezpracováváme žádné osobní údaje. Pouze přijímáme statistickou analýzu od společnosti Google. Na základě této analýzy jsme schopni identifikovat, které z realizovaných marketingových aktivit jsou obzvláště efektivní. Z využití reklamních materiálů nezískáváme žádné jiné údaje, zejména nemůžeme na základě těchto informací identifikovat uživatele.

Dále využíváme technologii Google Retargeting, která shromažďuje a ukládá informace o Vašem uživatelském chování na našich webových stránkách. Tyto údaje jsou uloženy ve Vašem počítači v souborech cookies a načteny společností Google. Soubory cookies umožňují společnosti Google shromažďovat, zpracovávat a používat informace ze souborů cookies k vytváření uživatelských profilů z dat pomocí pseudonymů. Tyto uživatelské profily pomáhají s analýzou Vašeho chování při návštěvě našich webových stránek a používají se k zobrazování reklam tak, aby Vám zobrazovaly relevantní a personalizovaný obsah na externích webových stránkách, které se Vám zdají být zajímavé na základě Vašeho uživatelského chování na našich webových stránkách.

Podle využitých marketingových nástrojůe Váš prohlížeč částečně automaticky navazuje přímé spojení se serverem Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další použití osobních údajů, které společnost Google shromažďuje pomocí tohoto nástroje, a proto Vás informujeme na základě našich aktuálních znalostí: Prostřednictvím integrace služby Ads Conversion získává společnost Google informace o tom, že jste vstoupili do určité části našich webových stránek nebo že jste klikli na jednu z našich reklam. Pokud jste zaregistrováni u některé služby Google, může společnost Google přiřadit návštěvu k Vašemu účtu. I když nejste u společnosti Google zaregistrováni nebo nejste přihlášeni, je možné, že poskytovatel zjistí a uloží vaši IP adresu.

Když používáte naše webové stránky, společnost Google zpracovává zejména IP adresu, ID souboru cookies, ID pixelu, Mobile Advertising ID (IDFA/ GAID), hašovanou emailovou adresu, informace o zařízení, informace o prohlížeči, informace o poloze, údaje o používání, údaje o uživatelském chování a řetězec User-Agent.

Vaše osobní údaje budou uloženy na serverech v rámci EU a nebudou předávány třetím stranám mimo síť Google. V rámci sítě Google může dojít k předání do třetí země podle GDPR, jako jsou např. USA. Vaše údaje jsou předávány na servery v USA na základě uzavřených standardních smluvních doložek EU.

Údaje z log souboru jsou anonymizovány po devíti měsících, informace ze souborů cookies po 18 měsících. Pokud nedojde ke shodě prostřednictvím Enhanced Conversion, společnost Google tyto údaje vymaže po 48 hodinách, jinak jsou údaje vymazány, jakmile je splněn účel zpracování.

Shromažďování a ukládání údajů můžete kdykoli odmítnout s účinkem do budoucna. Chcete-li vznést námitku proti shromažďování a ukládání osobních údajů s budoucí platností, klikněte zde nebo se vrátit do Nastavení ochrany osobních údajů na našich webových stránkách a zrušit zaškrtnutí políčka Google Ads v kategorii "Reklama".

Další podrobnosti o zpracování osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

5.2.7 Adform

Na našich webových stránkách používáme reklamní platformu Adform společnosti Adform A/S, Silkegade 3B, ST. 1., 1113 Kodaň, Dánsko („Adform“). V této souvislosti mohou být používány soubory cookies, webové signály, značkovací skripty, mobilní SDK a pixely. Soubory cookies umožňují společnosti Adform shromažďovat, zpracovávat a používat informace ze souborů cookies k zobrazování reklam, které jsou pro Vás relevantní, měřit úspěšnost kampaní, zlepšovat výkonnost kampaní a předcházet tomu, aby uživatel viděl stejné reklamy opakovaně.

Používáme nástroj Conversion Tracking, pro jehož účely společnost Adform nastaví na Vašem zařízení soubor cookies, když přejdete na naše webové stránky z reklamy nebo jiným způsobem. Tímto způsobem jsou společnosti společnosti Adform a Breuninger schopny zjistit, že jste klikli na reklamu, byli přesměrováni na webovou stránku a dosáhli jste předem stanovené cílové stránky (konverzní stránky). Kromě toho uvidíme, že jste na webovou stránku vstoupili jiným způsobem a provedli nákup nebo využili službu, které byly definovány jako konverze.

Dále využíváme technologii Adform Retargeting, která shromažďuje a ukládá informace o Vašem uživatelském chování na našich webových stránkách. Tyto údaje se ukládají na počítači návštěvníka v souborech cookies. Společnost Adform shromažďuje, zpracovává a používá informace ze souborů cookies k vytváření uživatelských profilů z dat pomocí pseudonymů. Společnosti Adform a Breuninger pomocí algoritmu analyzují takto zaznamenané uživatelské chování a jsou tak schopné Vám zobrazovat cílená doporučení produktů jako personalizované reklamní bannery na našich webových stránkách (označované jako publishers).

Pomocí ID souboru cookies společnost Adform určuje, které reklamy se zobrazují v kterém prohlížeči. Tímto způsobem vyhodnocujeme interakci s našimi reklamními materiály na jiných webových stránkách a na jiných zařízeních (zákaznická cesta) s cílem zajistit jejich optimalizaci. To probíhá formou přiřazení pseudonymizovaných hodnot, které jsou sestaveny z ID zařízení, která používáte, a ze souborů cookies z reklam, které jste si zobrazili a na které jste klikli na jiných navštívených stránkách.

Z Vašeho uživatelského chování a interakce s našimi reklamami, produkty, službami na webových stránkách mohou být vytvářeny pseudonymizované uživatelské profily, které používáme pro segmentaci cílové skupiny agregací dat do segmentů pro zobrazování reklam. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Breuninger, jsou uživatelské profily propojeny s Vašimi zákaznickými údaji za účelem vylepšení personalizovaného marketingu a komunikace, například v newsletteru, a zobrazování obsahu, který je pro Vás relevantní.

Když používáte naše webové stránky, společnost Adform zpracovává zejména IP adresu, ID souboru cookies, Mobile Advertising ID (IDFA/ GAID), ID objednávky, ID zákazníka (hašované), e-mailovou adresu (hašovanou), uživatelské chování, hlavní zákaznická data, pokud jste přihlášeni ke svému účtu Breuninger (pohlaví, věk a PSČ), informace o prohlížeči, informace o poloze, informace o zařízení, kontakt s reklamami, interakce s reklamami a personalizované poukazy s ID poukazu.

Zde jsou Vaše osobní údaje uloženy po dobu maximálně 13 měsíců a soubory cookies po dobu 60 dnů od poslední návštěvy našich webových stránek na serverech v rámci EU. Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám.

Společnost Adform zpracovává a používá osobní údaje pro účely odhalování, předpovídání a hlášení podvodů v agregované podobě jakožto smluvní zpracovatel pro společnost Breuninger na základě uzavřené smlouvy o zpracování údajů podle čl. 28 GDPR.

Předávání údajů společnosti Adform probíhá s ohledem na její funkci společného správce se společností Breuninger podle čl. 26 GDPR u výše uvedených činností zpracování.

Oba správci jsou samostatně odpovědní za zaručení vašich práv subjektu údajů.

Shromažďování a ukládání údajů můžete kdykoli odmítnout s účinkem do budoucna. Chcete-li vznést námitku proti shromažďování a ukládání osobních údajů s budoucí platností, klikněte zde.

Další podrobnosti o zpracování osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Adform.

5.2.8 Adjust

Pro naši aplikaci používáme technologii pro hodnocení a analýzu užívání společnosti Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlín (Adjust).

Adjust je služba mobilní analytiky a atribuce pro poskytovatele aplikací. Společnost Adjust shromažďuje a zpracovává údaje týkající se interakce s reklamami společnosti Breuninger a údaje o instalacích a událostech z aplikace a poskytuje je jako anonymizovanou analýzu. Společnost Breuninger používá tyto informace k měření úspěšnosti našich marketingových kampaní zaměřených na aplikaci, k vlastnímu průzkumu trhu a k optimalizaci aplikace. Pomocí služby Adjust vidíme, které online reklamní kanály vedly ke stažení naší aplikace, dobu otevření aplikace, dobu používání aplikace, a získáváme informace o funkcích aplikace, které jsou používány obzvláště často.

Společnost Adjust pro nás zpracovává konkrétní údaje za účelem poskytování služeb mobilní analytiky a atribuce, a tím nám umožňuje sledovat a měřit výkonnost marketingu zaměřeného na aplikaci a optimalizovat naši aplikaci.

Když používáte naši aplikaci, společnost Adjust zpracovává zejména hašovanou IP adresu, MAC adresu, ID zařízení včetně ID mobilních reklam, e-mailovou adresu (hašovanou), řetězec User-Agent, informace o poloze, uživatelské chování, kontakt s reklamami, ID instalace a také informace o událostech a tokenu aplikace.

Společnost Adjust uchová Vaše osobní údaje po dobu 2 let.

Ukládání a zpracování se provádí na serverech v rámci EU a ve Spojených státech amerických na základě uzavřených standardních smluvních doložek EU (SSD). Údaje jsou předávány pouze do datových center společnosti Adjust u subdodavatele Leaseweb. Jinak nebudou předány žádným třetím stranám.

Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se shromažďováním a ukládáním osobních údajů s účinkem do budoucna. Za účelem odvolání souhlasu se shromažďováním a ukládáním osobních údajů, přejděte do nastavení ochrany osobních údajů v aplikaci a zrušte zaškrtnutí u reklamy.

Další podrobnosti o zpracování osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Adjust.

5.2.9 Zeotap

Používáme platformu pro zpracování údajů o zákaznících Customer Data Platform („CDP“), datový produkt a služby ID+ od společnosti Zeotap GmbH, Mehringdamm 32-34, 10961 Berlín, Německo („Zeotap“). Tyto služby jsou podrobně popsány níže.

5.2.9.1 Platforma Customer Data Platform (CDP) od společnosti Zeotap

Služba CDP od společnosti Zeotap nám umožňuje kombinovat Vaše údaje a vytvářet profily a následně z toho odvozovat zákaznické profily, které přiřazujeme segmentům cílových skupin. Uživatelské profily a tyto segmenty slouží k analýze a optimalizaci našeho působení na internetu a naší reklamní činnosti (newsletter, online reklama atd.) podle Vašich zájmů vyjádřených na našich webových stránkách, v naší aplikaci, popř. na stránkách třetích stran, a podle historie Vašich nákupů u naší společnosti. Tyto nástroje nám také pomáhají získat nové zákazníky.

Za tímto účelem shromažďujeme Vaše údaje v době, kdy používáte naše webové stránky a aplikaci, a vytváříme si váš pseudonymizovaný uživatelský profil. Pokud používáte naše webové stránky nebo aplikaci (styčné body = touchpoints) a souhlasíte s tím, budete pro nás rozpoznatelní v našich styčných bodech díky využití souborů cookie nebo technologií sady pro vývoj softwaru („SDK“) pomocí tzv. pseudonymnizovaného ID. Toto ID je pseudonymizované, protože neobsahuje žádné přímé osobní údaje, a proto ho není možné vysledovat přímo k Vaší osobě.

V závislosti Vámi uděleném souhlasu propojíme tyto údaje/profil v CDP s údaji, které od Vás byly již dříve zákonným způsobem shromážděny z našich interních systémů (např. Mar-/AdTech, CRM systémy atd.) a z externích zdrojů dat (viz níže „5.2.8.2 Datové produkty společnosti Zeotap“).

Konkrétně k vytvoření pseudonymizovaných profilů a případnému propojení s dalšími údaji dochází v následujících případech: Když používáte naše webové stránky nebo aplikaci, spojujeme údaje shromážděné v rámci tohoto procesu pod pseudonymizovaným profilem.

Pokud jste neudělili souhlas s ukládáním a propojováním údajů o používání webových stránek / aplikace shromážděných během jejich používání, propojíme Vaše údaje o používání zákaznického účtu, karty Breuninger Card a/nebo rozesílání newsletteru pro výše uvedené účely pouze v případě, že jste s tím v rámci některé z těchto služeb souhlasili. Právním základem pro shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Pokud jste nám udělili příslušný souhlas, shromažďujeme níže uvedené údaje za účelem vytvoření pseudonymizovaného profilu na základě souborů cookie na našich webových stránkách nebo na základě technologií SDK v naší aplikaci

Zeotap je německá společnost se sídlem v Berlíně. Serverovou infrastrukturu, kterou společnost Zeotap používá k poskytování svých služeb, provozuje společnost Google Cloud EMEA Limited a servery používané pro produkt CDP se nacházejí v Evropské unii (EU) a Spojeném království (UK). Společnost Google Cloud EMEA Limited působí ve vztahu ke společnosti Zeotap jako dílčí zpracovatel. Předávání údajů společnosti Google Cloud EMEA Limited je zabezpečeno uzavřením standardních smluvních doložek (SSD, čl. 46 odst. 2 písm. c) nařízení GDPR) mezi společnostmi Zeotap a Google Cloud EMEA Limited.

Společnost Zeotap dále používá svoji 100% vlastněnou dceřinou společnost Zeotap India Pvt. Ltd. („Zeotap India“), která se nachází v Indii, k poskytování služeb podpory. Služby, které poskytuje společnost Zeotap India, mohou vyžadovat vzdálený přístup k osobním údajům uloženým v systémech společnosti Zeotap v EU a Spojeném království. Společnost Zeotap India působí v takových případech jako dílčí zpracovatel společnosti Zeotap a základem jsou SSD uzavřené mezi těmito dvěma společnostmi.

Společnost Zeotap je zpracovatelem společnosti Breuninger na základě uzavřené smlouvy o zpracování objednávek podle čl. 28 GDPR, a to v rozsahu ukládání, zpracování a používání osobních údajů v souvislosti s platformou CDP pro výše uvedené účely. Doba uchovávání Vašich osobních údajů na platformě CDP společnosti Zeotap je 1 rok. Proti shromažďování a ukládání osobních údajů můžete kdykoli vznést námitku s účinkem do budoucna.

Chcete-li vznést námitku proti shromažďování a ukládání Vašich osobních údajů s účinkem do budoucna, přejděte do nastavení ochrany osobních údajů na našich webových stránkách a zrušte zaškrtnutí u políčka Reklama se společností Zeotap.

5.2.9.2 Datové produkty společnosti Zeotap

Služby datových produktů společnosti Zeotap umožňují společnosti Breuninger spárovat své pseudonymizované uživatelské profily vytvořené na platformě CDP (viz „Platforma Customer Data Platform (CDP) od společnosti Zeotap“ výše) s pseudonymizovanými uživatelskými profily, které společnost Zeotap vytvořila zvlášť na základě údajů ze své vlastní partnerské sítě (datový fond společnosti Zeotap). Společnost Breuninger není partnerem této sítě. Uživatelské profily společností Breuninger a Zeotap se nemíchají. Pro účely párování posílá společnost Breuninger společnosti Zeotap pouze hašované e-mailové adresy a/nebo další internetové identifikátory, jako jsou ID souborů cookie, ID zařízení atd., které jsou součástí příslušného pseudonymizovaného uživatelského profilu. Společnost Zeotap si tyto údaje krátce uloží na dobu párování dat, a pak je smaže. Nedochází k odeslání žádných informací o segmentu, ani atributů přiřazených k profilu. V rámci tzv. hašování je e-mailová adresa převedena na nezměnitelnou alfanumerickou hodnotu, tzv. hash hodnotu, pomocí chráněného šifrovacího procesu. Šifrovací proces zajišťuje, aby byla pro jednu e-mailovou adresu vždy vygenerována jedna a ta samá hash hodnota. Tato hodnota pak nemůže být převedena zpět na původní e-mailovou adresu. Výsledkem tohoto párování je informace ohledně toho, zda je či není uživatel/zákazník společnosti Breuninger již v datovém fondu společnosti Zeotap. Párování slouží k optimalizaci naší reklamní činnosti na internetu ve vztahu ke stávajícím zákazníkům a k získávání nových zákazníků. K tomu používáme výsledky párování takto:

Datový produkt ID Extension: Tento datový produkt slouží ke zvýšení dosahu naší reklamy na internetu.

Pokud je v rámci párování pseudonymizované ID našeho uživatele spojeno s uživateli v datovém fondu společnosti Zeotap, můžeme na tohoto uživatele nasměrovat reklamu prostřednictvím všech kanálů, u nichž má společnost Zeotap pro tohoto uživatele další reklamní ID, která nám nejsou známá (např. Facebook ID, TikTok ID, IDFA, další ID souborů cookie atd.). Konkrétní aktivace, tj. předání příslušnému partnerovi pro daný kanál, probíhá prostřednictvím společnosti Zeotap na pokyn společnosti Breuninger. Tok dat od společnosti Zeotap partnerovi pro daný kanál je jednosměrný. Informace z uživatelského profilu v datovém fondu společnosti Zeotap (např. ID) nikdy nesměřují zpět společnosti Breuninger, a společnost Breuninger nemá přístup k vybraným uživatelským profilům z datového fondu společnosti Zeotap, např. prostřednictvím reportingu partnerů pro jednotlivé kanály.

Datový produkt Look-a-like Audiences: Tento datový produkt slouží k získání vhodných nových zákazníků, kteří jsou svými vlastnostmi podobní stávajícím zákazníkům (tzv. look-a-like modelling).

Před importem těchto údajů do CDP společnosti Zeotap se vytvoří hash hodnota, jakožto pseudonym, z e-mailových adres uložených v údajích CRM (viz výše), k níž se pak přiřadí nákupní chování (např. frekvence, produkty, obraty, seznamy přání atd.). Tento pseudonym lze používat k vytvoření dočasného spojení s informacemi o segmentech z datového fondu společnosti Zeotap přes platformu CDP společnosti Zeotap. Následně jsou z datového fondu společnosti Zeotap vybrána pseudonymizovaná ID, která mají stejné segmentové charakteristiky, avšak ještě nejsou zákazníky společnosti Breuninger, pro účely nasměrování reklamy. Na tyto zákazníky pak cílí společnost Zeotap jménem společnosti Breuninger tím způsobem, že předá tato podobná publika (look-a-like audiences) partnerům pro jednotlivé kanály.

Kromě e-mailových adres mohou být stejným způsobem jako u výše popsaného look-a-like modellingu zpracována ID (ID souborů cookie, IDFA, MAID) neexistujících zákazníků (neznámých zákazníků), kteří dříve pouze navštívili a použili naše webové stránky nebo aplikaci.

Datový produkt Data Enrichment: Tento datový produkt slouží ke zjištění souhrnných informací o segmentu (charakteristik) našich stávajících zákazníků, kteří nám stále ještě nejsou známi.

Tyto informace nám následně umožňují optimalizovat zacílení obsahu a nabídek orientovaných na zájmy zákazníků v oblasti online reklamy na stávající a nové zákazníky.

Za tímto účelem párujeme (viz výše) pseudonymizované ID skupiny zákaznických profilů (minimálně 1 000) s datovým fondem společnosti Zeotap. Pokud lze pseudonymizované ID, které poskytneme, spárovat s ID v datovém fondu společnosti Zeotap, může nám společnost Zeotap poskytnout souhrnné informace o rozložení charakteristik v rámci této poskytnuté skupiny zákaznických profilů (např. 256 z 1000 jsou uživatelé, kteří si tvoří úzký vztah se značkami; 785 z 1000 uživatelů jsou členy domácnosti s vysokým příjmem atd.), aniž bychom byli schopni na základě těchto informací vysledovat konkrétní zákaznický profil. Společnost Breuninger reporty s těmito souhrnnými informacemi navíc trvale neuchovává (není zde historizace). Vybrané zákazníky z této skupiny pak můžeme aktivovat tak, že Zeotap jménem společnosti Breuninger předá toto publikum obchodnímu partnerovi pro určitý kanál.

Právním základem pro shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud za Vaše údaje nese odpovědnost společnost Breuninger.

Co se týče zpracování osobních údajů z datového fondu společnosti Zeotap, právním základem je souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který byl získán od partnerů sítě pro společnost Zeotap.

Ohledně produktu Zeotap CDP (viz bod 5.2.8.1 výše) platí stejné informace. Co se týče zpracování Vašich osobních údajů na platformě CDP společnosti Zeotap, společnost Breuninger je správcem a společnost Zeotap je zpracovatelem na základě uzavřené smlouvy o zpracování objednávek v souladu s čl. 28 GDPR, a to v rozsahu ukládání, zpracování a používání osobních údajů pro výše uvedené účely.

Ve vztahu k veškerému zpracování osobních údajů pro účely zřízení datového fondu společnosti Zeotap jsou společnost Zeotap a její partneři sítě nezávislými správci osobních údajů ve smyslu čl. 24 GDPR.

Ve fázi párování probíhá zpracování osobních údajů pod společnou odpovědností společností Breuninger a Zeotap v souladu s čl. 26 GDPR. Za tímto účelem uzavřely společnosti Breuninger a Zeotap smlouvu v souladu s čl. 26 odst. 2 GDPR. Jakožto subjekt údajů můžete uplatnit svá práva (např. na informace, výmaz, vznesení námitky) vůči nám i společnosti Zeotap. Kontaktní údaje naleznete na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů a v bodě 5.2.8. Možnosti, jak podat žádost o výmaz přímo společnosti Zeotap, naleznete na konci tohoto bodu. Společnosti Breuninger a Zeotap jsou povinny se vzájemně informovat o právech subjektů údajů uplatněných subjekty údajů, a poskytovat si vzájemně veškeré informace nezbytné ke zpracování žádostí subjektů údajů. Avšak jinak my i partner společnosti Breuninger plníme veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů o ochraně osobních údajů samostatně.

Následné další zpracování osobních údajů z datového fondu společnosti Zeotap (aktivace předáním partnerům pro jednotlivé kanály) je samostatnou odpovědností společností Breuninger a Zeotap v souladu s čl. 24 GDPR.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů na platformě CDP společnosti Zeotap odpovídá lhůtám uvedeným výše v souvislosti s touto platformou.

Doba uchovávání osobních údajů, které budou zaslány v rámci zpracování pro účely párování a pak zpracovány spolu se společností Zeotap v rámci společné odpovědnosti, je 2 dny. Doba uchovávání ID, které společnost Zeotap předá jménem společnosti Breuninger partnerům pro jednotlivé kanály k aktivaci, je 30 dnů.

Proti shromažďování, ukládání a zpracování osobních údajů můžete kdykoli vznést námitku s účinkem do budoucna. Chcete-li vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů s účinkem do budoucna, přejděte do nastavení ochrany osobních údajů na našich webových stránkách a zrušte zaškrtnutí u políčka Reklama se společností Zeotap. Přes portál pro ochranu osobních údajů společnosti Zeotap můžete zjistit, zda je součástí datového fondu společnosti Zeotap profil o Vaší osobě, a v případě potřeby můžete uplatnit své právo odvolat souhlas.

Dále můžete zjistit, zda jsou Vaše osobní údaje obsažené v datovém fondu společnosti Zeotap, a uplatnit právo na odstoupení přes portál pro ochranu osobních údajů společnosti Zeotap Zeotap Privacy Portal.

Více informací najdete na webových stránkách společnosti Zeotap na adrese.

5.2.9.3 Zeotap ID+

Služba ID+ společnosti Zeotap nám umožňuje Vás rozpoznat na externích stránkách prostřednictvím tokenu ID+, který je od vás shromážděn, když použijete webové stránky / aplikaci přes datový produkt společnosti Zeotap (viz 5.2.8.2 výše) způsobem, který splňuje požadavky na ochranu osobních údajů, a díky tomu Vás oslovit formou personalizované reklamy.

Ústředním organizátorem stojícím za sítí ID+ je společnost Zeotap. V rámci této služby různé zúčastněné společnosti – společnost Breuninger není zúčastněnou společností – přispívají hash hodnotami z e-mailových adres do fondu pseudonymizovaných ID poté, co jejich uživatelé udělili svůj konkrétní souhlas. Každému z těchto pseudonymizovaných ID je v systému ID+ společnosti Zeotap přiřazeno univerzální ID. Při té příležitosti tento systém sdružuje identické pseudonymy od různých společností pod stejným univerzálním ID. Nedochází však k předání tohoto univerzálního ID zúčastněným společnostem. Každá zúčastněná společnost obdrží konkrétní ID pro každého uživatele (tzv. ID+ token). To brání tomu, aby byl token používán jako trvalý identifikátor pro účely profilování.

Tento postup nám umožňuje rozpoznávat naše uživatele způsobem, který dbá na ochranu osobních údajů a není závislý na souborech cookie třetích stran. Díky tomu můžeme své uživatele oslovit personalizovanou reklamou.

Zde platí stejné informace jako u produktu společnosti Zeotap CDP (viz bod 5.2.8.1 výše). Zde platí stejné informace jako u datových produktů společnosti Zeotap (viz bod 5.2.8.2 výše).

Doba uchovávání vašich údajů v ID+ tokenu společnosti Zeotap je 1 rok. Proti shromažďování, ukládání a zpracování ID+ tokenu můžete kdykoli vznést námitku s účinkem do budoucna.

Chcete-li vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v budoucnu, přejděte do nastavení ochrany osobních údajů na našich webových stránkách a zrušte zaškrtnutí u políčka Reklama se společností Zeotap.

Chcete-li vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v síti ID+ v budoucnu, můžete uplatnit své právo subjektu údajů přes Portál ochrany osobních údajů společnosti Zeotap nebo na stránkách společností, které jsou členy sítě ID+, kterým.

5.2.10 Seznam Sklik

Na našich webových stránkách používáme jako samostatný odpovedný subjekt technologii sledování konverzí a funkci retargetingu od spolecnosti Seznam.cz a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 000 Praha 5, Ceská republika („Seznam“). Za tímto úcelem využíváme konverzní a retargetingový pixel spolecnosti Seznam s Vaším souhlasem.

Pokud jste se dostali na naše webové stránky prostrednictvím reklamy na Seznamu, mohou spolecnosti Breuninger a Seznam rozpoznat, že nekdo kliknul na reklamu, byl presmerován na webové stránky a dostal se na predem definovanou cílovou stránku ("konverzní stránka"). Dále mužeme rozpoznat, že jste se na webové stránky dostali jinou cestou a provedli nákup nebo službu, která byla definována jako konverze. V souvislosti s údaji o reklamních kampaních mužeme na základe merení úspešnosti urcitých parametru, jako je zobrazení reklamy nebo kliknutí z Vaší strany, urcit, jak úspešná byla jednotlivá reklamní opatrení, a podle toho je optimalizovat.

My sami v rámci výše uvedených reklamních opatrení neshromaždujeme a nezpracováváme žádné osobní údaje. Od spolecnosti Seznam získáváme pouze statistická vyhodnocení. Na základe techto vyhodnocení mužeme zjistit, která z použitých reklamních opatrení jsou obzvlášte úcinná. Žádné další údaje z používání reklamních prostredku nezískáváme, zejména nemužeme na základe techto informací identifikovat uživatele.

Krome toho je používána funkce retargetingu spolecnosti Seznam, která shromažduje a ukládá informace o Vašem uživatelském chování na našich webových stránkách. Tyto údaje jsou uloženy v souborech cookies ve Vašem pocítaci a jsou cteny spolecností Seznam. Soubory cookies umožnují spolecnosti Seznam shromaždovat, zpracovávat a používat informace ze souboru cookies, z nichž jsou pomocí pseudonymu vytváreny uživatelské profily. Tyto uživatelské profily slouží k analýze Vašeho chování návštevníka na našich webových stránkách a jsou využívány k zobrazování reklam s cílem zobrazit vám na externích webových stránkách a v síti Seznamu obsah, který je pro vás relevantní a personalizovaný a který se vám jeví jako zajímavý na základe Vašeho uživatelského chování na našich webových stránkách.

Vzhledem k použitým marketingovým nástrojum Váš prohlížec nekdy automaticky naváže prímé spojení se serverem spolecnosti Seznam. Spolecnost Seznam používá Vaše údaje k personalizaci zobrazovaných reklam a obsahu (retargeting), k vyhodnocování úcinnosti reklamní komunikace (conversion tracking) a k ukládání a zpracování presné geolokace. Krome toho spolecnost Seznam Vaše údaje využívá také k poskytování a zlepšování svých služeb, napr. k testování algoritmu pro zobrazování reklamy, ke sledování latence nebo k zajištení presnosti prognostických systému, jakož i k odhalování a prevenci reklamních podvodu. Pokud jste zaregistrováni k nekteré službe od spolecnosti Seznam, muže spolecnost Seznam zpracovávané údaje spojit s Vaším úctem.

Při používání našich webových stránek spolecnost Seznam zpracovává zejména IP adresu, ID cookies, ID mobilní reklamy, hašovanou e-mailovou adresu, informace o zarízení, informace o prohlížeci, informace o poloze, údaje o používání, chování uživatele, stav souhlasu, interakci s reklamními materiály, produkty, službami webových stránek, prohlíženými produkty a obsahem obchodu.

Vaše údaje jsou uloženy na serverech v EU a nejsou predávány tretím stranám mimo sít spolecnosti Seznam. K predávání do tretích zemí nedochází.

Vaše údaje spolecnost Seznam uchovává po dobu maximálne 540 dnu.

Svuj souhlas se shromaždováním a uchováváním údaju mužete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Za tímto úcelem mužete prejít na stránku Nastavení ochrany osobních údaju, prejít do nastavení ochrany údaju (banner cookie) a odmítnout Seznam Sklik v kategorii "Reklama". To má za následek, že v budoucnu nebudou prostrednictvím Seznam Skliku shromaždovány a zpracovávány žádné údaje z Vašeho prohlížece.

Další podrobnosti o zpracování údaju naleznete v zásadách ochrany osobních údaju spolecnosti Seznam.

5.3. Poskytovatelé údajů – funkční soubory cookies

5.3.1 Breuninger Tracking Personalisierung

Za účelem personalizace obsahu našich webových stránek používáme vlastní nástroj pro sledování a analýzu webu od společnosti E. Breuninger GmbH & Co., Marktstrasse 1-3, 70173 Stuttgart, Německo („Breuninger“). Účelem je přehrávat na základě změřeného chování individuálně přizpůsobený obsah. Nástroj Breuninger Tracking se používá ke shromažďování a ukládání údajů a rovněž k vytváření uživatelských profilů z těchto údajů s využitím pseudonymů.

Za tímto účelem se mohou používat soubory cookies. Soubory cookies například umožňují opětovné rozpoznání uživatele. Údaje shromážděné pomocí technologie Breuninger jsou používány výhradně s Vaším souhlasem a poté, co aktivně prokážete svou totožnost na našich webových stránkách, za účelem sloučení osobních údajů o nositeli pseudonymu (například z Vašeho zákaznického účtu) s údaji o sledování.

Když používáte naše webové stránky, společnost Breuninger zpracovává zejména IP adresu, hašovanou emailovou adresu, informace o zařízení, Mobile Advertising ID (IDFA/ GAID), informace o prohlížeči, údaje o používání, údaje o uživatelském chování, ID zákazníka a ID objednávky a také soubory cookie první strany. K přidělování profilů použití IP adresám nedochází.

Příjemci údajů:

Vaše údaje budou předány příslušným externím technologickým partnerům pouze s vaším souhlasem. V případě zapojení externích zpracovatelů jsou tito zpracovatelé smluvně zavázáni v souladu s čl. 28 GDPR.

Doba uchovávání údajů:

Společnost Breuninger uchovává Vaše údaje po dobu dvou let na serverech umístěných v rámci EU.

Právním základem pro výše uvedené činnosti zpracování osobních údajů je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Svůj souhlas se shromažďováním a ukládáním údajů můžete kdykoli odmítnout s účinkem do budoucna. Za tímto účelem můžete přejít na stránku Nastavení ochrany osobních údaju, přejít do nastavení ochrany údajů (banner cookie) a v kategorii "Funkční soubory cookies" odmítnout službu Breuninger Tracking. To znamená, že v budoucnu nebudou shromažďovány a zpracovávány žádné údaje z Vašeho prohlížeče prostřednictvím služby Breuninger Tracking.

5.3.2 FitAnalytics

Na našich webových stránkách používáme internetového průvodce velikostmi od společnosti Fit Analytics GmbH, Voigtstraße 3, 10247 Berlín, Německo (Fit Analytics), který Vám pomáhá s výběrem správné velikosti během objednávání. Pokud si chcete nechat doporučit velikost, můžete při používání průvodce velikostmi do služby Fit Analytics uvést tyto údaje:

Vaše údaje o používání shromažďuje společnost Fit Analytics výhradně v anonymizované podobně a zpracovává je pouze pro účely výpočtu správné velikosti Vašeho oděvu a pro účely neustálé optimalizace postupu při sestavování doporučení. Používá se zde relační soubor cookies, aby se průvodce velikostmi na Vašem zařízení správně zobrazoval.

Pro tento účel se používají soubory cookies od třetích stran (soubory cookies Fit Analytics) a soubor cookies první strany (soubor cookie fitaid Breuninger) za účelem správného zobrazení průvodce velikostmi na Vašem zařízení.

Soubory cookies Fit Analytics:

Účel zpracování: Soubory cookies Fit Analytics se používají k výpočtu individuálních velikostí oděvů a k neustálé optimalizaci doporučení.

Když používáte naše webové stránky, společnost Fit Analytics zpracovává zejména anonymizovanou IP adresu, informace o prohlížeči a informace o operačním systému.

Vaše údaje budou uloženy na serverech v rámci EU po dobu trvání návštěvy na našich webových stránkách a nebudou předávány třetím stranám.

Další podrobnosti o zpracování osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Fit Analytics.

Soubor cookie Breuninger: fitaid

Účel zpracování: Fitaid je identifikátor několika relací a umožňuje Vám vybrat si správnou velikost během procesu objednávky. Fitaid umožňuje uložit vstupní data do profilu průvodce velikostmi, a tím umožňuje bezproblémovou funkci průvodce.

Doba uchovávání: 2 roky

Proti shromaždování a ukládání vašich údaju mužete kdykoli vznést námitku s platností do budoucna. Chcete-li vznést námitku proti shromažďování a ukládání osobních údajů s budoucí platností, klikněte zde nebo prejít do nastavení ochrany údaju na našich webových stránkách a zrušit zaškrtnutí polícka pro FitAnalytics v cásti "Funkcní soubory cookie".

5.3.3 RichRelevance

Na našich webových stránkách používáme technologii společnosti RichRelevance Inc., 49 Stevenson Street, Suite 950, San Francisco, CA 94105, USA (RichRelevance) k zobrazování relevantních doporučení na produkty na našich webových stránkách. Tuto technologii používáme k analyzování Vašeho používání stránek a nákupního chování. Společnost RichRelevance ukládá soubory cookies na Váš prohlížeč. Z pseudonymizovaných a hašovaných údajů shromážděných společností RichRelevance mohou být pod pseudonymem vytvářeny uživatelské profily o Vašem uživatelském a nákupním chování. Tyto údaje jsou pro společnost RichRelevance anonymní, protože neudržujeme žádné odpovídající tabulky a hašovací algoritmus známe pouze my.

Údaje shromážděné pomocí technologie RichRelevance nebudou použity k Vaší osobní identifikaci na našich webových stránkách a nebudou spojovány s osobními údaji nositele pseudonymu.

Společnost RichRelevance používá algoritmus k analyzování Vašeho uživatelského chování a pak může poskytovat zákaznická doporučení ohledně zboží a služeb.

Když používáte naše webové stránky, společnost RichRelevance zpracovává zejména kliknutí na doporučené zboží, uživatelské chování, nákupní chování, e-mailovou adresu (hašovanou), když jste přihlášeni do svého účtu Breuninger a ID objednávky (hašované).

Vaše údaje se v anonymní podobě pro společnost RichRelevance ukládají na serverech v USA a mohou být předány společnostem / poskytovatelům služeb, kteří pomáhají společnosti RichRelevance s poskytováním jejích služeb. Vaše údaje jsou předávány na servery v USA na základě uzavřených standardních smluvních doložek EU.

Společnost RichRelevance je smluvním zpracovatelem pro společnost Breuninger na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů podle čl. 28 GDPR pro výše popsané činnosti zpracování.

Chcete-li odmítnout shromažďování a ukládání Vašich údajů do budoucna, přejděte do nastavení ochrany osobních údajů na našich webových stránkách a zrušte zaškrtnutí u RichRelevance v části „Funkční soubory cookies“.

Více podrobností o zpracování osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti RichRelevance.

5.3.4 Personal Shopping Experience společnosti Breuninger

Ukládáme soubor cookies Breuninger, který představuje Váš souhlas s konceptem „Personal Shopping Experience“. Pokud jste udělili souhlas, uložíme určité dynamické údaje související s Vaším zařízením (například poslední navštívené položky, poslední zobrazené značky, poslední navštívené kategorie, poslední fulltextová vyhledávání, atd.), abychom zlepšili Váš nákupní zážitek. Váš souhlas s konceptem „Personal Shopping Experience“ navíc také určuje, zda Vám budeme nabízet obsah specifický pro daný segment nebo personalizované, pokud stránky navštívíte přihlášení.

Kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se shromažďováním a ukládáním osobních údajů s účinkem do budoucna. Za účelem odvolání souhlasu se shromažďováním a ukládáním osobních údajů, přejděte do nastavení ochrany osobních údajů na našich webových v části Nastavení ochrany osobních údaju a zrušte zaškrtnutí u možnosti Personal Shopping Experience v části „Funkční soubory cookies“. To povede k tomu, že dříve shromážděné údaje budou smazány.

5.4. Poskytovatelé osobních údajů – nezbytné soubory cookies

5.4.1 SiteSpect

Na našich webových stránkách používáme A/B testovací nástroj společnosti STSP Europe B.V., De Corridor 27, 3621 ZA Breukelen, Nizozemsko (SiteSpect). Při použití tohoto nástroje budete přesměrováni na různé verze našich webových stránek, abyste zjistili, které varianty nejlépe vyhovují Vašim potřebám. V rámci tohoto postupu se ve Vašem prohlížeči mohou ukládat soubory cookies, které jsou nezbytné ke sledování Vašeho uživatelského chování na příslušné variantě.

Když používáte naše webové stránky, společnost SiteSpect zpracovává zejména zkrácenou IP adresu, informace o prohlížeči, údaje o používání, uživatelské chování, řetězec User-Agent, ID SiteSpect a informace o zařízení.

Zde se Vaše údaje ukládají na 13 měsíců na servery v rámci EU a mohou být předávány poskytovatelům služeb a jejich dceřiným společnostem v rámci EU, které poskytují technologie nebo pomocné služby pro účely podpory a provozu služeb SiteSpect.

Společnost SiteSpect je smluvním zpracovatelem pro společnost Breuninger na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů podle čl. 28 GDPR pro rozsah zpracování pro účely testování uživatelského chování na různých verzích webových stránek Breuninger.

Další podrobnosti o zpracování osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti SiteSpect.

5.4.2 Správce značek Google (Google Tag Manager)

Na našich webových stránkách se používá Správce značek Google (Google Tag Manager). Správce značek Google je řešení společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, které nám umožňuje spravovat tagy na našich webových stránkách přes rozhraní. Správce značek Google je doména bez souborů cookies, která neshromažďuje žádné osobní údaje. Správce značek Google spravuje vyvolání jiných tagů (souborů cookies a pixelů), které pak mohou shromažďovat údaje. Tímto Vás o tomto samostatně informujeme. Správce značek Google k těmto údajům nepřistupuje. Pokud uživatel nastavil deaktivaci na úrovni domény nebo souboru cookies, zůstane toto nastavení v platnosti pro všechny sledovací tagy, které jsou zavedeny pomocí nástroje Správce značek Google.

Pomocí technických protokolů, jako je HTTPS, jsou osobní údaje, jako je Vaše IP adresa, informace o zařízení a informace o prohlížeči, odesílány vaším prohlížečem do Správce značek Google, když vstoupíte na naše webové stránky. Správce značek Google však tyto údaje neshromažďuje, ani nezpracovává.

5.4.3 OneTrust

Platformu OneTrust Consent Management Platform používáme k plnění zákonné povinnosti vyplývající z čl. 7 odst. 1 GDPR. Jejím provozovatelem je společnost OneTrust LLC., 82 St. John Street, Farringdon, Londýn EC1M 4JN, Spojené království (OneTrust). Řešení OneTrust Consent Management shromažďuje údaje z log souborů, řetězec User-Agent (zařízení, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, verze prohlížeče, rozlišení) a údaje o souhlasu (souhlas ano/ne, časové razítko, rozsah dat, atributy dat, ID správce, ID zpracovatele, ID souhlasu ) pomocí JavaScriptu. Tento JavaScript umožňuje společnosti OneTrust a nàm informovat Vás o konkrétních značkách a webových technologiích na našich webových stránkách a získat, spravovat a dokumentovat Váš souhlas a zajistit, aby tato základní služba i nadále spolehlivě fungovala a abychom byli schopni plnit své závazky v plném rozsahu. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, poněvadž jsme ze zákona povinni doložit souhlasy (podle čl. 7 odst. 1 GDPR).

Společnost OneTrust je smluvním zpracovatelem pro společnost Breuninger na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů podle čl. 28 nařízení GDPR pro rozsah zpracování za účelem splnění zákonné povinnosti získat od Vás souhlas pro konkrétní činnosti zpracování.

V této souvislosti jsou Vaše údaje uloženy na serverech ve Spojeném království na základě stávající dohody o odpovídající ochraně uzavřené Komisí EU podle čl. 45 odst. 3 GDPR (poskytovatel - třetí strana se sídlem ve Spojeném království).

Další podrobnosti o zpracování osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti OneTrust.

5.4.4 Contentful

Pro zajištění řádného poskytování obsahu v aplikaci Breuninger používáme Contentful CDN (Content Delivery Network) společnosti Contentful GmbH, Ritterstraße 12-14, 10969 Berlín (Contentful). Contentful nám pomáhá vám rychleji poskytovat obsah z online služby v naší aplikaci, zejména soubory, jako je grafika nebo videa, pomocí serverů, které jsou distribuovány regionálně nebo mezinárodně.

Contentful používáme k zobrazení obsahu na domovském feedu (domovská stránka) naší aplikace.

Když používáte naši aplikaci, společnost Contentful zpracovává zejména IP adresu, řetězec User-Agent a informace o prohlížeči.

Společnost Contentful uchovává Vaše údaje po dobu maximálně 90 dnů.

Ukládání a zpracování se provádí na serverech v rámci EU a ve Spojených státech amerických nebo v třetích zemích podle GDPR na základě uzavřených standardních smluvních doložek EU (SSD). Osobní údaje mohou být předány poskytovatelům služeb a jejich dceřiným společnostem, které poskytují technologie nebo pomocné služby pro účely podpory, provozu a údržby služeb Contentful.

Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Proti shromažďování a ukládání osobních údajů můžete kdykoli vznést námitku s účinkem do budoucna. Chcete-li vznést námitku proti shromažďování a ukládání osobních údajů s budoucí platností, klikněte zde.

Upozorňujeme Vás, že pokud tak učiníte, obsah aplikace se Vám už možná nebude na Vašem domovském feedu správně nebo vůbec zobrazovat, a možnosti používání aplikace budou v důsledku toho omezené.

Další podrobnosti o zpracování osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Contentful.

5.4.5 Breuninger

Na našich webových stránkách používáme naše vlastní technicky nezbytné soubory cookies, abychom Vám zobrazili naše webové stránky a poskytli Vám funkce, jako je používání nákupního košíku nebo možnost přihlásit se k Vašemu zákaznickému účtu.

V této souvislosti budou Vaše osobní údaje uloženy na serverech v Evropské unii a nebudou předávány třetím stranám.

Používáme tyto soubory cookies:

Část 6: Integrace videí z platformy YouTube

Do této webové stránky je integrován obsah z platformy YouTube. Platformu Youtube provozuje společnost Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA („Google“). Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v poskytování video obsahu o naší společnosti.

U videí z platformy YouTube, které byly integrovány na našich webových stránkách, byl aktivován režim většího soukromí. To znamená, že služba YouTube nebude shromažďovat a ukládat žádné informace o návštěvnících webových stránek, pokud si video nepřehrají.

Upozorňujeme, že pokud stiskněte možnost Přehrát, Vaše osobní údaje (např. IP adresa) budou přístupné také ve státech mimo EU/EHP („třetí země“), v nichž je úroveň ochrany osobních údajů nižší než v Německu.

Kromě toho může služba YouTube po spuštění videa používat soubory cookies nebo jiné technologie pro účely analýzy uživatelského chování. Spuštěním videa na platformě YouTube může dojít k vyvolání dalších činností zpracování údajů, které nemůžeme nijak ovlivnit.

Pokud jsme získali Váš souhlas s přehráváním videí z platformy YouTube na našich webových stránkách, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, jakož i § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, , pokud se souhlas vztahuje také na ukládání souborů cookies nebo na přístup k informacím na zařízení uživatele v této souvislosti. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Chcete-li však zabránit ukládání sledovacích souborů cookies i při přehrávání videa, můžete ukládání souborů cookies zabránit příslušnou změnou nastavení softwaru prohlížeče, jak je popsáno výše. Upozorňujeme Vás však, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Další informace týkající se účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování službou YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele. Tam také naleznete další informace o Vašich právech v tomto ohledu a možnostech konfigurace pro ochranu Vašeho soukromí. Adresa a zásady ochrany osobních údajů společnosti YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Zásady ochrany osobních údajů

Část 7: Profily/stránky na sociálních sítích

Účel našeho zpracování a právní základ:

Společnost Breuninger má tyto profily/stránky na sociálních sítích: Facebook, Instagram (www.instagram.com/breuninger, www.instagram.com/breuninger.inside), XING, LinkedIn, Pinterest, YouTube (https://www.youtube.com/user/BreuningerFashionTV, https://www.youtube.com/channel/UCcem-Q5f_fdsP3UsR421wMg), TikTok und Snapchat.

Účelem našeho zpracování na našich profilech/stránkách na sociálních sítích je informovat naše zákazníky o zboží, nabídkách, akcích, službách, propagačních akcích, výherních akcích, novinkách o společnosti a interakci s návštěvníky profilů na sociálních sítích a s našimi zákazníky. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Toto zpracování osobních údajů se provádí v zájmu naší společnosti při reprezentaci společnost Breuninger na sociálních sítích, pro marketingové účely a pro účely zodpovídání dotazů a komentářů od našich

Provozovatel platformy nemá žádnou možnost ovlivnit to, jak zpracováváme Vaše osobních údaje v rámci zákaznické komunikace nebo výherních propagačních akcí na našich profilech na sociálních sítích.

Příjemci údajů:

Vaše osobní údaje, včetně údajů poskytnutých na našich stránkách sociálních médií, jako jsou komentáře, videa, obrázky, lajky, veřejné zprávy atd., které jsou zveřejněny na platformě sociálních médií, nebudeme poskytovat třetím stranám. Vyhrazujeme si pouze právo vymazat obsah, který porušuje právní předpisy nebo je trestněprávně relevantní/nezákonný, pokud by to bylo nutné.

Pokud nás kontaktujete pomocí funkce soukromých zpráv na našich kanálech na sociálních sítích ohledně Vašeho zákaznického vztahu, provedených nákupech atd., budou tyto údaje předány pouze interně do našeho oddělení zákaznických služeb. Ve výjimečných případech zpracovávají údaje smluvní zpracovatelé naším jménem. Všichni tito zpracovatelé jsou pečlivě vybíráni, prověřováni a smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR. Bude-li nezbytné předat Váš dotaz smluvním partnerům (např. výrobcům v případě reklamací) k jeho vyřízení, Váš dotaz anonymizujeme. Pokud se bude jevit, že by bylo předání Vašich osobních údajů v konkrétním případě vhodné, budeme Vás o tom informovat a vyžádáme si Váš souhlas. Bez Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje pro tyto účely třetím stranám nepředáme

Doba uchovávání:

Všechny osobní údaje, které nám důvěrně zašlete přes naše profily/stránky na sociálních sítích (např. formou soukromé zprávy), budou po úplném zodpovězení Vašeho dotazu vymazány. Všechny veřejné příspěvky, které zveřejníte na našich profilech/stránkách na sociálních sítích, zůstanou trvale na časové ose, pokud je nesmažeme z důvodu porušení právních předpisů nebo pokud příspěvek nesmažete sami.

Nemáme možnost ovlivnit možnosti smazání, které nabízí provozovatel platformy. Z tohoto důvodu prosím dodržujte také zásady ochrany osobních údajů provozovatele příslušné platformy: Meta: https://www.facebook.com/privacy/policy/, Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy), TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=en, LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Xing: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy, YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en, Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy, Snapchat: https://snap.com/en-US/privacy/privacy-policy

Společná odpovědnost, čl. 26 odst. 1 GDPR:

V některých oblastech máme „společnou odpovědnost“ s provozovateli platformy v souvislosti s našimi profily na sociálních sítích podle čl. 26 odst. 1 GDPR. To znamená, že společnost Breuninger a provozovatel platformy jednají jako společní správci pro účely metod sledování webu používaných na daných profilech/stránkách na sociálních sítích. Sledování webu může probíhat bez ohledu na to, zda jste přihlášeni nebo registrováni na sociální síti. Nemáme žádnou možnost to ovlivnit (např. zabránit reklamnímu sledování poskytovatelem platformy). Co se týče služeb Facebook a Instagram, nelze předpokládat zajištění patřičné úrovně ochrany osobních údajů z důvodu zpracování v USA. Existuje zde riziko, že k údajům budou mít pro účely zabezpečení a monitoringu přístup orgány veřejné moci, aniž byste o tom byli informováni nebo měli možnost se odvolat. Vezměte to, prosím, na vědomí.

Část 8: Zabezpečení osobních údajů

Zavádíme technická a organizační opatření, abychom zaručili zabezpečení osobních údajů, zejména abychom ochránili Vaše osobní údaje před riziky při jejich přenosu a abychom zabránili třetím stranám v přístupu k těmto údajům.

Tato opatření zavádíme průběžně s tím, jak se vyvíjí nejnovější technologie. Pokud poskytnete osobní údaje na našich webových stránkách, budou během přenosu zašifrovány s využitím šifrovacího protokolu.

Část 9: Aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů

Společnost Breuninger zásady ochrany osobních údajů pravidelně přezkoumává a bude je dle potřeby aktualizovat. O změnách těchto zásad ochrany osobních údajů, které jsou pro Vás významné, Vás budeme informovat (např. na našich webových stránkách).

Datum: 06.12.2023

Uložit
Doporučujeme provést aktualizaci prohlížeče.číst dálTvůj prohlížeč je bohužel zastaralý, což může mít za následek vizuální a funkční omezení.
Pro optimální zážitek z nakupování doporučujeme provést aktualizaciprohlížeče pomocí webové stránkyposkytovatele prohlížeče.
Kam máme zásilku doručit?
Upozorňujeme, že Tvou objednávku můžeme zaslat pouze na adresy ve vybrané zemi.