24-godzinne oferty specjalne: zniżka -20% na wybrane produkty i marki
Przejdź do promocji
30 dni na darmowy zwrot produktów
Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 450 zł

Ogólne warunki działalności spółki E. Breuninger GmbH & Co.

Regulamin - Ogólne warunki handlowe
E. Breuninger GmbH & Co.

Regulamin - Ogólne warunki handlowe E. Breuninger GmbH & Co.

1. INFORMACJE OGÓLNE

2. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO BREUNINGER

3. ZAWARCIE UMOWY

4. PRAWO DO ODSTĄPIENIA, DOBROWOLNE PRAWO ZWROTU I POROZUMIENIE O PODZIALE KOSZTÓW

5. ZATRZYMANIE TYTUŁU WŁASNOŚCI

6. DOSTAWA

7. CENY / KOSZTY WYSYŁKI

8. WARUNKI I METODY PŁATNOŚCI

9. KODY RABATOWE, KUPONY I ICH ZASTOSOWANIE

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ.

11. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

12. PRAWA AUTORSKIE

13. OCHRONA DANYCH

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. INFORMACJE OGÓLNE

(1)

Niniejsze Warunki ogólne („Warunki” lub „Regulamin”) określają relacje handlowe ze spółką działającą pod firmą E. Breuninger GmbH & Co. z siedzibą przy Marktstrasse 1-3, 70173, Stuttgart, Niemcy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Najwyższy, Centrala w Stuttgarcie, Rejestr Handlowy w Stuttgarcie, pod numerem: HRA 9905, nr VAT: DE 147505250, e-mail: onlineshop-pl@breuninger.com, tel.: +48 (0) 22 152 0043, od poniedziałku do soboty 10:00-18:00 („Spółka” lub „Breuninger”), oraz warunki zamawiania towarów poprzez internetową stronę sprzedaży pod adresem URL www.breuninger.com („Sklep internetowy Breuninger”).

(2)

Niniejsze Warunki stanowią integralną część zamówienia, są udostępniane zgodnie z wymogami art. 8 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych i jednocześnie (wraz innymi dokumentami sporządzonym w momencie zawarcia umowy) oznaczają wypełnienie obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 12 i 18 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta („Ustawa o prawach konsumenta”).

(3)

Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami przed złożeniem zamówienia. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem dokonania zakupu w Sklepie internetowym Breuninger.

(4)

Spółka kieruje swoje towary wyłącznie do klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego („Klient”), którzy dokonują zakupu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą ani zawodową.

(5)

W rozumieniu niniejszych Warunków towary oznaczają wszystkie produkty, jakie można zakupić poprzez złożenie zamówienia internetowego w Sklepie internetowym Breuninger.

(6)

Poniższe Warunki nie mają zastosowania do zamówień składanych spółce Breuninger, których nie złożono poprzez jej Sklep internetowy Breuninger.

(7)

Regulamin może ulec zmianie, przy czym zmiany takie nie będą dotyczyć Warunków zaakceptowanych przez Klienta w ramach już złożonych zamówień. Z niniejszym Regulaminem należy zapoznać się za każdym razem w momencie składania zamówienia.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO BREUNINGER

(1)

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego Breuninger obejmują:

(a) urządzenie (w tym między innymi komputer, tabel, smartfon) z dostępem do internetu;

(b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie dokumentów HTML (w tym Chrome, FireFox, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge);


(c) konto poczty elektronicznej.

(2)

Spółka Breuninger nie odpowiada za przerwy w dostawie usług wynikające z awarii lub nieprawidłowego funkcjonowania znajdujących się poza jej kontrolą systemów informatycznych.

(3)

Spółka Breuninger zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prac serwisowych w Systemie ICT, które mogą spowodować tymczasowe trudności w korzystaniu ze Sklepu internetowego Breuninger.

3. ZAWARCIE UMOWY

(1)

Prezentacja towarów w Sklepie internetowym Breuninger nie stanowi wiążącej oferty zawarcia umowy sprzedaży.


(2)

Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osoby pełnoletnie (18 lat) i posiadające adres dostawy w Polsce. Towary mogą być sprzedawane wyłącznie w zwyczajowych ilościach przeznaczonych do użytku domowego. Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną jedynie poprzez Sklep internetowy Breuninger.

(3)
Minimalna wartość zamówienia wynosi 95 Zł. Nie są przy tym uwzględniane żadne ewentualne zwroty, rabaty i wszelkie kupony.

(4)

Możesz wybrać konkretne towary z asortymentu Sklepu internetowego Breuninger, w szczególności odzież, i klikając na pole "dodaj do koszyka", umieścić je w tzw. koszyku na zakupy. Kliknięcie na przycisk „Zamawiam i płacę” oznacza złożenie zamówienia i wiążącej oferty zakupu. Przed wysłaniem zamówienia można w każdej chwili sprawdzić i zmienić dane. Oferta może być jednak złożona i wysłana przez Ciebie tylko pod warunkiem, że zaakceptowałeś niniejszy Regulamin.

(5)

Spółka Breuninger automatycznie wysyła pocztą elektroniczną potwierdzenie odbioru zamówienia wraz z dodatkową dokumentacją złożonego zamówienia. Takie automatyczne potwierdzenie odbioru potwierdza jedynie, że spółka Breuninger otrzymała Twoje zamówienie. Nie oznacza ono akceptacji zamówienia.

(6)

Spółka Breuninger zastrzega sobie prawo - w zależności od wybranej metody płatności - do sprawdzenia Twoich danych dotyczących sposobu płatności, ich ważności oraz Twojej wiarygodności kredytowej w odniesieniu do wartości zakupu. W zależności od wyników takiej kontroli, spółka Breuninger ma prawo odmówić przyjęcia Twojego zamówienia.

(7)

Umowa ze spółką Breuninger zostaje zawarta dopiero w dniu wysłania przez Breuninger do Ciebie osobnego e-maila potwierdzającego zamówienie oraz wysyłkę towaru. Warunkiem złożenia takiego oświadczenia jest dokonanie przez Klienta płatności.

(8)

Spółka Breuninger może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji na przykład w przypadku:

(a) braku wiarygodności kredytowej lub w sytuacji opisanej w ust. 8) poniżej (tj. niemożności wykonania),

(b) braku zapłaty,

(c) nieprawidłowości przekazanych przez Ciebie danych, która uniemożliwia wykonanie zamówienia, w tym w szczególności właściwej dostawy przesyłki, w takiej sytuacji spółka Breuninger skontaktuje się z Tobą, by uzyskać poprawne informacje,

lub przyjąć zamówienie do realizacji jedynie w możliwej do wykonania części - w takim przypadku zapłata lub odpowiednia część zapłaty zostanie Ci zwrócona, chyba że złożysz nowe zamówienie z instrukcją przeniesienia na nie dokonanej płatności.

(9)

Jeżeli zamówione towary nie mogą zostać dostarczone, na przykład z powodu ich braku na stanie, spółka Breuninger nie wystawi potwierdzenia zamówienia. W takiej sytuacji umowa nie zostanie zawarta. Bezzwłocznie poinformujemy Cię o takiej sytuacji i natychmiast zwrócimy ewentualną już uregulowaną zapłatę.

(10)

Językiem umowy jest język polski i wszelką korespondencję dotyczącą umowy należy sporządzić w języku polskim.

(11)

Będziemy przechowywać Twoje dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Utworzenie konta w Sklepie internetowym Breuninger umożliwia przeglądanie danych zamówienia w zakładce „Moje konto”.

(12)
W przypadku utraty dokumentów dotyczących zamówienia prosimy o kontakt z nami poprzez wiadomość na nasz adres e-mail: onlineshop-pl@breuninger.com lub telefonicznie pod numerem +48 (0) 22 152 0043. Z przyjemnością wyślemy Ci kopię przechowywanych przez nas danych zamówienia.

(13)
Sklep internetowy Breuninger pozwala na składanie zamówień 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i inne niemieckie lub polskie dni ustawowo wolne od pracy są przetwarzane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

(14)

Złożenie zamówienia nie wymaga tworzenia konta w Sklepie internetowym Breuninger. W celu realizacji zamówienia konieczne jest jednak podanie nam danych umożliwiających kontakt z Tobą oraz wysyłkę towaru, a także danych umożliwiających prawidłowe wystawienie dokumentów wymaganych przez prawo.

(15)

Składając zamówienie, określasz szczegółowo cechy zamawianych towarów (w szczególności model i rozmiar) zgodnie z treścią formularza. Jednocześnie spółka Breuninger informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego towarów (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na Twoich urządzeniach (monitorze, ekranie) lub na wydrukach mogą różnić się od faktycznych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień takich urządzeń.

(16)
Okresowo sprawdzamy Twoją aktywność zakupową w naszym sklepie. Jeżeli w analizowanym przez nas okresie do dwunastu miesięcy przekroczysz 90-procentowy wskaźnik zwrotów, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia Twojego konta klienta tymczasowo lub na stałe.

4. PRAWO DO ODSTĄPIENIA, DOBROWOLNE PRAWO ZWROTU I POROZUMIENIE O PODZIALE KOSZTÓW

Jako konsumentowi na mocy prawa, przysługuje Ci prawo do anulowania (odstąpienia od umowy) zakupu dokonanego w Sklepie internetowym Breuninger:

(1)
Polityka odstąpienia od umowy

(a) Prawo do odstąpienia od umowy


Spółka Breuninger niniejszym informuje Cię, że zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów, jako konsument możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dodatkowych, jakie mogą wyniknąć z wyboru innej metody dostawy niż oferowana przez nas najtańsza, zwyczajowa metoda dostawy, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym ostatnia pozycja towarów została przez Ciebie odebrana lub przez wyznaczoną przez Ciebie stronę trzecią, która nie jest przewoźnikiem. Oświadczenie takie należy przekazać spółce Breuninger, w szczególności wskazujemym, iż odesłanie nam przez Ciebie zakupionego towaru bez wskazania innej podstawy prawnej, zostanie zinterpretowane jako złożenie oświadczenia woli w sprawie odstąpienia od umowy.

Do końca ustawowego okresu, w którym prawo do odstąpienia może zostać wykorzystane, zastosowanie mają wyłącznie warunki ustawowe z takim prawem związane.

(b) Standardowy formularz odstąpienia od umowy

Jeżeli chcesz odstąpić od umowy, możesz nas o tym poinformować poprzez złożenie jasnej deklaracji o zamiarze odstąpienia od umowy (np. listownie pocztą, pocztą elektroniczną). Zawiadomienie o odstapieniu można sfomułować samodzielnie lub przy użyciu standardowego formularza odstąpienia od umowy, chociaż nie jest to obowiązkowe.

- Do:

E. Breuninger GmbH & Co. OHG
Marktstrasse 1-3

70173 Stuttgart, Niemcy


Tel. +48 (0) 22 152 0043

E-mail onlineshop-pl@breuninger.com,


Adres do zwrotu towarów:

Breuninger GmbH & Co.

Logistik Online-Shop

Breuningerstr. 1

74343 Sachsenheim

- Niniejszym informuję/informujemy (*), że odstępuję/odstępujemy (*) od umowy zakupu następujących towarów (*)/umowy na wykonanie następujących usług (*)

- Zamówionych (*)/otrzymanych (*) dnia

- Imię i nazwisko konsumenta (konsumentów)

- Adres konsumenta (konsumentów)

- Podpis konsumenta (konsumentów) (jeżeli zamówienie składane jest w wersji papierowej)

- Data

Aby odstąpić od umowy w wyznaczonym w tym celu terminie, wystarczy wysłać zawiadomienie o zamiarze odstąpienia od zamówienia przed końcem okresu odstąpienia.

Odesłanie nam przez Ciebie zakupionego towaru przed końcem okresu odsąpienia, bez wskazania innej podstawy prawnej oraz bez złożenia jasnej deklaracji o zamiarze odstąpienia od umowy, zostanie przez nas zinterpretowane jako złożenie oświadczenia woli w sprawie odstąpienia od umowy.

(c) Skutki odstąpienia od umowy umowy

W przypadku odstąpienia od umowy uznaje się ją za niezawartą.

Spółka Breuninger bezzwłocznie wyśle Ci potwierdzenie otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych w związku z wyborem metody dostawy innej niż oferowana przez nas standardowa dostawa), niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, zwroty będą dokonywane przy użyciu tej samej metody płatności, jak została zastosowana w przypadku pierwotnej transakcji. Nie będziesz obciążony żadnymi opłatami z tytułu tego rodzaju zwrotu. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu towaru lub do chwili otrzymania od Ciebie dowodu potwierdzającego odesłanie towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towary należy wysłać lub zwrócić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy, do nas lub na adres Breuninger GmbH & Co., Logistik Online-Shop, Breuningerstr. 1, DE-74343 Sachsenheim, Niemcy. Termin ten uznaje się za dotrzymany, pod warunkiem że towar zostanie wysłany przed upływem wskazanego 14-dniowego terminu.

W celu usprawnienia procedury zwrotu towaru i przyspieszenia zwrotu równowartości zapłaconej przez Ciebie ceny, prosimy odesłać wypełniony i podpisany formularz zwrotu wraz ze zwracanymi towarami. Informujemy, że możesz skorzystać z etykiety zwrotu załączonej do zamówienia (w paczce) lub wygenerować etykietę zwrotu samodzielnie na Twoim koncie klienta. Prosimy o umożliwienie nam uniknięcia dodatkowych kosztów i zwracanie towarów z etykietą zwrotu.

Zwrócone towary zostaną sprawdzone przez Breuninger zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt. (4).

Spółka Breuninger oferuje następującą darmową metodę zwrotu towarów:

a) wysyłka pocztą.

W przypadku odstąpienia od umowy spółka Breuninger pokrywa bezpośredni koszt zwrotu towarów zgodnie z pkt. (a).

W każdym innym przypadku wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu towarów pokrywa Klient.

(2)

Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy oraz dobrowolnego prawa zwrotu

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, w szczególności w odniesieniu do umów :

(a) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(b) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

(c) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(d) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

(e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(f) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy prawach konsumenta.

Pełny katalog wyjątków przewidzianych przez prawo zawiera art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

(3)

Dobrowolne prawo zwrotu.

(a) Bez uszczerbku dla ustawowego prawa do odstąpienia od umowy oferujemy Ci dobrowolne prawo do zwrotu towaru w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Prawo to umożliwia Ci uwolnienie się od skutków zawartej umowy również po upływie 14 dni poprzez odesłanie towaru do nas w ciągu 30 dni od jego otrzymania (termin rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu towaru).

(b) Aby skorzystać z dobrowolnego prawa zwrotu, należy odesłać towar do Breuninger w podanym terminie. Zwrot musi być dokonany na adres Breuninger, podany w dokumentach zwrotnych, dołączonych do dostawy.

(c) Dowód terminowego odesłania jest wystarczającym dowodem dotrzymania terminu dobrowolnego prawa zwrotu.

(d) Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu, jeżeli Klient nie zastosuje się do powyższych wskazówek.

(e) Przyznajemy Ci dobrowolne prawo zwrotu tylko pod warunkiem, że towar w momencie zwrotu będzie w stanie wolnym od wad. Zwrócone towary zostaną zbadane przez firmę Breuninger zgodnie z wytycznymi określonymi w punkcie (4) poniżej.

(f) Do momentu upływu ustawowego terminu prawa do odstąpienia od umowy obowiązują wyłącznie ustawowe warunki związane z tym prawem.

(g) Dobrowolne prawo zwrotu nie ogranicza w żaden sposób Twojego ustawowego prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru, które pozostają nienaruszone. Dobrowolne prawo zwrotu nie obowiązuje w przypadku bonów upominkowych.


(4)

Pozostałe postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy oraz dobrowolnego prawa zwrotu.

(1)

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionych towarów będące wynikiem korzystania z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów. W przypadku zamiaru skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy lub dobrowolnego prawa zwrotu, z towarów można korzystać wyłącznie w takim zakresie, w jakim miałoby to miejsce w sklepie stacjonarnym. W okresie odstąpienia lub dobrowolnego prawa zwrotu towary należy traktować z należytą starannością.

(2)

Odpowiedzialność Klienta może obejmować w szczególności niemożność przekazania towarów do sprzedaży jako pełnowartościowych towarów, koszty ponownego mocowania etykiet i zabezpieczeń na towarach, a także koszty przywrócenia towarów do stanu umożliwiającego ponowne przekazanie ich do sprzedaży w Sklepie internetowym Breuninger, w tym koszty badania towarów przez specjalistę i koszty usunięcia usterek wykrytych w trakcie takiego badania (w zakresie, w jakim usterki takie wynikają z użytkowania towarów przez Klienta w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i sposobu działania). W związku z powyższym spółka Breuninger zaleca, aby towary zwracane były w opakowaniach, w których je otrzymano, wraz z wszystkimi elementami towarów (np. opakowaniami produktowymi, takimi jak worki ochronne na obuwie, paski, torby, wysokiej jakości pudełka na obuwie itp.). Istnieje możliwość otwarcia opakowania w celu sprawdzenia, czy otrzymane towary są zgodne z zawartą umową.

(3)

W związku z ustaleniem wartości zwróconych towarów spółka Breuninger ma prawo żądać od Klienta odszkodowania w odpowiedniej kwocie, którą może odliczyć od ewentualnego zwrotu już zapłaconej przez Klienta ceny zakupu.

(4)

Zgodnie z kodeksem cywilnym spółka Breuninger, jako strona poszkodowana, może dochodzić odszkodowania nie tylko za poniesione straty, ale także za korzyści, jakie mogłaby uzyskać, gdyby dana szkoda nie została wyrządzona.

5. ZATRZYMANIE TYTUŁU WŁASNOŚCI

Towar pozostaje wyłączną własnością spółki Breuninger do chwili zapłaty pełnej ceny sprzedaży towaru.

6. DOSTAWA

(1)

Towary są wysyłane przez spółkę Breuninger wyłącznie na adresy dostawy w Polsce.

(2)

Jeżeli nie uzgodniono inaczej, termin dostawy wynosi zazwyczaj pięć dni roboczych od dnia wysłania pocztą elektroniczną potwierdzenia wysyłki towarów, chyba że w procesie zamawiania podano krótszy termin.

7. CENY / KOSZTY WYSYŁKI

(1)

Zastosowanie mają ceny obowiązujące w momencie złożenia zamówienia.

(2)

Ceny towarów oferowanych przez spółkę Breuninger w Sklepie internetowym Breuninger podawane są w polskich złotych i uwzględniają podatek VAT.

(3)

Ceny towarów nie uwzględniają kosztów dostawy.

(4)

Obowiązujące koszty obsługi i dostawy podano w zakładce Pomoc. Są one także określane w formularzu zamówienia.

8. WARUNKI I METODY PŁATNOŚCI

(1)

Zapłatę można uregulować kartą kredytową, poprzez system PayPal, poprzez system BLIK, Przelewy24. Moment pobierania płatności różni się w zależności od zastosowanej metody płatności:

(a) Płatność kartą kredytową - karta kredytowa podlega obciążeniu po sfinalizowaniu zamówienia.

(b) Płatność w systemie PayPal - konto PayPal podlega obciążeniu po sfinalizowaniu zamówienia.

(c) Płatność za pośrednictwem systemu płatności mobilnych BLIK.

(d) Płatność szybkim przelewem online za pośrednictwem Przelewy24. Obciążenie rachunku bankowego następuje maksymalnie w ciągu kilku minut po prawidłowym dokonaniu płatności. Uwaga: Aby zamówienie zostało zaksięgowane i potwierdzone, po dokonaniu płatności nie zamykaj okna przeglądarki, tylko poczekaj, aż strona przekieruje Cię z powrotem na breuninger.com.

(2)

Jeżeli nie uzgodniono inaczej, cenę zakupu należy uregulować bezzwłocznie po złożeniu zamówienia. W przeciwnym razie oferta Klienta złożona w ramach zamówienia nie zostanie przyjęta.

9. KODY RABATOWE, KUPONY I ICH ZASTOSOWANIE

(1)

Możesz korzystać z kodów rabatowych lub kuponów otrzymanych od Sklepu internetowego Breuninger pocztą elektroniczną. Kody rabatowe i kupony są ograniczone czasowo, a po upływie ich terminu ważności, rabat, kupon przestaje być dostępny. Szczegółowe warunki dotyczące aktualnych promocji dostępne są w Sklepie internetowym Breuninger. Kody rabatowe i kupony można wykorzystać wyłącznie przed końcem procesu zamówienia, ich późniejsze wykorzystanie nie jest możliwe.

(2)

Kody rabatowe i kupony można wykorzystać wyłącznie w określonym terminie w ramach jednego zamówienia. Niektóre marki są wyłączone z promocji. Kody rabatowe i kupony nie mogą być wykorzystywane do zakupu kart podarunkowych. Należy zauważyć, że do kodów rabatowych i kuponów może mieć zastosowanie minimalna wartość zakupu.

(3)

Wartość towarów nie może być mniejsza niż kwota kodu rabatowego lub kuponu. Ewentualna różnica w przypadku wyższej wartości towarów może zostać wyrównana poprzez zapłatę w jeden z proponowanych sposobów.

(4)

Kuponu nie można wypłacić w gotówce. Kupon nie podlega refundacji w przypadku całkowitego lub częściowego zwrotu towarów. Kupon nie może zostać zbyty.

(5)

Jeżeli nie uzgodniono inaczej, kody rabatowe i kupony nie podlegają łączeniu.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ.

(1)

Spółka Breuninger jest zobowiązana dostarczać towary zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ustawy o prawach konsumenta. Klient ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z postanowień Rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta oraz wynikających z warunków określonych poniżej.

(2)

Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

(3)

Reklamacje można wysyłać do spółki Breuninger pocztą elektroniczną na adres: onlineshop-pl@breuninger.com.

(4)

W tym celu można, ale nie trzeba, skorzystać z formularza reklamacji. Formularz taki jest dostępny TUTAJ.

(5)

W reklamacji należy w szczególności opisać na czym polega niezgodność towaru z umową oraz wskazać swoje roszczenie oparte na przepisach ustawy o prawach konsumenta . W niektórych przypadkach możemy Cię prosić o przysłanie nam zdjęć reklamowanych towarów.

(6)

Odpowiedz na reklamacja zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

(7)

Uprawnienia Klienta w przypadku braku zgodności towaru z umową reguluje art. 43d ustawy o prawach konsumenta. Spółka Breuninger ma prawo odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową, jeżeli naprawa i wymina są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów. W takiej sytuacji przysługuje Ci prawo wyboru pozostałych roszczeń.

(8)

Spółka Breuninger ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia. Na ogół Breuninger nie traktuje wskazanych poniżej sytuacji jako niezgodności towaru z umową:

(a) szkody spowodowanej normalnym, codziennym zużyciem towarów;

(b) mechanicznych uszkodzeń towarów;

(c) szkody spowodowanej niewłaściwym użytkowaniem towarów, w szczególności (w przypadku ubrań) niewłaściwym utrzymaniem, namaczaniem, użytkowaniem lub złym dopasowaniem.

11. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Internetowy system rozstrzygania sporów zgodnie z ust. 14.1 rozporządzenia UE w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów: Komisja Europejska zapewnia platformę do rozstrzygania sporów w trybie online (ODR). Platforma ta jest dostępna na stronie:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Spółka Breuninger jest gotowa uczestniczyć w realizowanej przez konsumencki organ arbitrażowy procedurze rozstrzygania sporów.

W przypadku niezastosowania wyżej wspomnianej procedury wszelkie spory wynikające w związku z umową zawartą pomiędzy Klientami a spółką Breuninger na zasadach określonych w niniejszych Warunkach zostaną rozstrzygnięte przez właściwy sąd powszechny.

12. PRAWA AUTORSKIE

Treść i struktura Sklepu internetowego Breuninger oraz wszystkich pozostałych stron obsługiwanych przez Breuninger są zabezpieczone prawami autorskimi. Wszystkie teksty, obrazy, elementy graficzne, pliki dźwiękowe, wideo i animacje są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi przepisami o ochronie własności intelektualnej. Niektóre strony internetowe zawierają także obrazy, elementy graficzne, pliki dźwiękowe, wideo i animacje chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi przepisami o ochronie własności intelektualnej osób, które je dostarczają. Zabrania się kopiowania i innego użytkowania, chyba że w celach osobistych, a także przekazywania innym osobom oraz publikowania, powielania lub rozpowszechniania w inny sposób - w oryginale lub w zmodyfikowanej formie - na jakimkolwiek nośników oraz wykorzystywania na innych stronach internetowych bez wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody spółki Breuninger. Nazwy towarów i producentów są wykorzystywane wyłącznie w celach handlowych i stanowią znaki towarowe producentów.

13. OCHRONA DANYCH

1)

Ochrona danych osobowych

(1)

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych dostępne są w naszej polityce prywatności na stronie:

https://www.breuninger.com/pl/service/data-protection-regulation/

(2)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych dane osobowe Klienta (oraz inne dane, w związku z którymi strona otrzymująca jest administratorem danych) będą przetwarzane przez spółkę Breuninger w celu realizacji, wykonania, zarządzania i monitorowania zamówienia oraz wypełnienia naszych obowiązków ustawowych.

(3)

Przetwarzanie tego rodzaju danych jest konieczne i odbywa się na podstawie:

(a) art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzania o ochronie danych 2016/679 (zwanego dalej RODO) - Klient udzielił zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub kilku określonych celach;

(b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;

(c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, gdy podstawę prawną przetwarzania stanowi obowiązek prawny spoczywający na spółce Breuninger;

(d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne w celach wynikających z uzasadnionych interesów spółki Breuninger.

(4)

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym przewidzianym w art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) Informujemy, że administratorem danych osobowych Klienta jest spółka Breuninger.

(5)

Aby dostosować treść strony Sklepu internetowego Breuninger do Twoich indywidualnych potrzeb i interesów, spółka Breuninger wykorzystuje tak zwane pliki cookies, tj. informacje przechowywane przez Sklep internetowy Breuninger na Twoim komputerze, które mogą być odczytywane za każdym razem, gdy komputer jest podłączony. Pliki cookies zawierają dane statystyczne na temat ruchu w Sklepie internetowym Breuninger i umożliwiają skuteczne przetwarzanie zamówień. Możesz w każdym momencie w swojej przeglądarce dezaktywować opcję akceptowania plików cookies. Jednak taka dezaktywacja plików cookies utrudnia lub nawet uniemożliwia korzystanie ze Sklepu internetowego Breuninger. Informacje na temat metod dezaktywacji plików cookies są szczegółowo opisane w zakładce „Pomoc” lub zakładce powiązanej w menu przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w opracowanej przez Breuninger Polityce Prywatności, która jest dostępna na stronie: https://www.breuninger.com/pl/service/data-protection-regulation/

(6)

W związku z powyższym, Breuninger gromadzi i przechowuje dane na temat odsyłanych towarów. Aby zapobiec nadmiernym zwrotom, spółka Breuninger ocenia tego rodzaju dane do 12 miesięcy wstecz i kontaktuje się z klientami o wysokim wskaźniku zwrotów, by ustalić rozwiązanie zadowalające dla obydwu stron. W każdym momencie możesz:

(a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przechowywanych przez Breuninger;

(b) zażądać korekty swoich danych osobowych, jeżeli Twoim zdaniem dane osobowe przechowywane przez Breuninger są nieaktualne, niekompletne lub nieprawidłowe;

(c) żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

(d) żądać usunięcia swoich danych osobowych;

(e) żądać wydania kopii Twoich danych osobowych;

(f) sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

(g) prosić o przekazanie danych osobowych innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie wykonalne;

(h) wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych (bez uszczerbku dla legalności przetwarzania wykonywanego na podstawie takiej zgody przed jej wycofaniem);

poprzez powiadomienie

E. Breuninger GmbH & Co. Marktstrasse 1-3

70173 Stuttgart, Niemcy

Onlineshop-pl@breuninger.com

Tel. +48 (0) 22 152 0043

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

(1)

Niniejsze Warunki podlegają polskiemu prawu, z wyłączeniem Konwencji ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów.

(2)

Korzystając ze Sklepu internetowego Breuninger, jesteś zobowiązany przekazywać nam prawdziwe informacje. Zabrania się przekazywania bezprawnych treści.

(3)

Zabrania się nadużywania Sklepu internetowego Breuninger poprzez podejmowanie świadomych prób wyświetlania lub przesyłania szkodliwych materiałów, wirusów lub oprogramowania zaprojektowanego, by go uszkodzić lub zniszczyć. Zabrania się podejmowania jakichkolwiek próby uzyskania nieupoważnionego dostępu do Sklepu internetowego Breuninger, jego serwerów, baz danych i komputerów.

(4)

Spółka Breuninger nie odpowiada za wykonanie umowy zgodnie z przekazanymi przez Ciebie informacjami, jeżeli informacje takie (w tym w szczególności adres dostawy, numer telefonu lub adres e-mail) są niepoprawne i ma to wpływ na wykonanie zamówienia. Klient może posiadać maksymalnie jedno konto jednocześnie. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia powielonych rejestracji.

(5)

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych Warunkach zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, postanowienia ustawy o prawach konsumentów, postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku, ustawy z 18 lipca 2020 roku o świadczeniu usług elektronicznych i inne odpowiednie postanowienia powszechnie obowiązującego prawa.

(6)

Niniejsze Warunki dostępne są na stronie https://www.breuninger.com/pl/service/terms-of-service/. Dokument ten można także wydrukować lub zapisać przy użyciu zwyczajowych funkcji przeglądarki internetowej (zazwyczaj: Plik -> Zapisz jako). Dokument ten można także pobrać w formacie PDF i zarchiwizować go, klikając TUTAJ.

Dostawca i partner umowny:

E. Breuninger GmbH & Co. Marktstrasse 1-3

70173 Stuttgart, Niemcy

Tel. +48 (0) 22 152 0043

E-mail: onlineshop-pl@breuninger.com

Można się z nami kontaktować telefonicznie - poniedziałek – sobota, 10:00 do 18:00. Rozmowy z numerów stacjonarnych w Polsce podlegają opłacie. Ceny sieci komórkowych mogą się różnić (w zależności od dostawcy).

E. Breuninger GmbH & Co.

Sąd Najwyższy, Centrala w Stuttgarcie, Rejestr Handlowy w Stuttgarcie, HRA 9905

Partner ponoszący osobistą odpowiedzialność, z wyłącznym uprawnieniem do reprezentacji: Breuninger Management GmbH, Centrala Stuttgart,

Rejestr Handlowy w Stuttgarcie, HRB 742367, Zarząd: Holger Blecker, Marcus Weller

Nr VAT: DE 147505250

Data: 01.01.2023

Zapisz
Zalecamy aktualizację przeglądarki.czytaj dalejNiestety Twoja aktualna przeglądarka jest przestarzała, przez co mogą wystąpić ograniczenia wizualne i funkcjonalności.
Dla zapewnienia optymalnych wrażeń podczas zakupów zalecamy aktualizację przeglądarki przezwitrynę internetową developeraprzeglądarki.
Dokąd mamy dostarczyć zamówienie?
Pamiętaj, że możemy wysłać Twoje zamówienie tylko na adres, który znajduje się w wybranym kraju.