0
Favoriten
Koszyk
.

Polityka prywatności

Rozdział 1: Zakres obowiązywania i przegląd
Rozdział 2: Administrator danych osobowych, osoba kontaktowa i dane kontaktowe
Rozdział 3: Państwa prawa, jako osoby której dane dotyczą
Rozdział 4: Przegląd przetwarzania danych w Breuninger
Rozdział 5: Pliki cookie i technologie śledzenia
Rozdział 6: Umieszczanie filmów z YouTube
Rozdział 7: Konkursy
Rozdział 8: Profile/strony w mediach społecznościowych
Rozdział 9: Bezpieczeństwo danych
Rozdział 10: Aktualizacja niniejszej polityki prywatności

Breuninger bardzo poważnie traktuje wymagania z zakresu ochrony danych i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Wiemy, że zaufanie naszych klientów jest istotną częścią relacji z klientem i ma wpływ na nasz sukces. Wypełniając nasz obowiązek informacyjny, chcemy na to zaufanie zasłużyć.

W celu zapewnienia czytelności, zdecydowaliśmy na prezentację podzieloną na rozdziały. Dzięki temu będą Państwo mieli możliwość szybkiego ogólnego przeglądu całego zakresu przetwarzania Państwa danych i związanych z nim praw lub uzyskania dodatkowych informacji na temat postępowania z Państwa danymi osobowymi w Breuninger.


W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych w Breuninger, prosimy o kontakt na privacy@breuninger.com W przypadku chęci skorzystania z prawa do uzyskania informacji lub usunięcia danych lub innego prawa z zakresu danych osobowych zgodnie z art. 15-22 RODO, w tym wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, rezygnacji z newslettera itp. prosimy o kontakt onlineshop-pl@breuninger.com.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdział 3: Państwa prawa, jako osoby której dane dotyczą oraz rozdział 2: Administrator danych osobowych, osoba kontaktowa i dane kontaktowe


Rozdział 1: Zakres obowiązywania przegląd

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jakim zakresie zbieramy i przetwarzamy dane osobowe podczas odwiedzania naszej strony internetowej, w naszych sklepach lub podczas korzystania z aplikacji mobilnych, a także w różnych innych obszarach, do jakich celów są wykorzystywane, kim są odbiorcy danych i kiedy zostaną usunięte. Sposób, w jaki przetwarzamy Państwa dane, jest podobny w przypadku większości naszych ofert. Należy pamiętać, że to, jakie poszczególne dane są przetwarzane i sposób ich wykorzystania zależą w dużej mierze od tego, z jakich usług Państwo korzystają i w jakim kraju się Państwo znajdują. Dlatego nie wszystkie z tych informacji będą Państwa dotyczyć.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy portali internetowych obsługiwanych przez E. Breuninger GmbH & Co. („Breuninger”)

i aplikacji mobilne w tym samym zakresie.

Ponadto w przypadku wielu naszych ofert, różnych usług, usług specjalnych w naszych sklepach itp. przetwarzamy również dane osobowe poza tymi portalami internetowymi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w odpowiednich rozdziałach poniżej.

Rozdział 2: Administrator danych osobowych, osoba kontaktowa i dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych we wszystkich obszarach jest E. Breuninger GmbH & Co., Marktstraße 1–3, 70173 Stuttgart, Niemcy. Mogą Państwo skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem tel.: +48 22 152-00-43 , oraz mailowo na onlineshop-pl@breuninger.com.

W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych w Breuninger, prosimy o kontakt na privacy@breuninger.com.

Ponadto każda osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z inspektorem ochrony danych w ramach organizacji firmy Breuninger na privacy@breuninger.com lub pocztą na adres podany powyżej z dopiskiem „Do rąk inspektora ochrony danych”.

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z właściwym organem nadzorczym w sprawie przetwarzania Państwa danych, jest nim dal Polski: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, adres pocztowy: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel.: +48 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl dla Niemiec: Krajowy Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Kraju Związkowego Badenia-Wirtembergia [Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg], adres korespondencyjny: Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart, Niemcy, nr tel. +49 711/61 55 41–0, faks: + 49 711/61 55 41–15, e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de. Osoby, których dane dotyczą, mogą również skontaktować się z dowolnym innym organem nadzorczym ds. ochrony danych.

Rozdział 3: Państwa prawa, jako osoby której dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do uzyskania informacji o Państwa danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO.

W przypadku chęci skorzystania z prawa do uzyskania informacji lub usunięcia danych lub innego prawa z zakresu danych osobowych zgodnie z art. 15-22 RODO, w tym wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, rezygnacji z newslettera itp. prosimy o kontakt na onlineshop-pl@breuninger.com.


Ważna informacja: Aby zapewnić, że w przypadku prośby o udzielenie informacji Państwa dane nie zostaną ujawnione stronom trzecim, możemy poprosić o dodatkowy dokument tożsamości. Prosimy o dołączenie do wniosku odpowiedniego dokumentu tożsamości już podczas jego składania w celu jego szybkiego rozpatrzenia.


Zgodnie z art. 16 RODO mogą Państwo zażądać sprostowania Państwa danych lub, jeśli spełnione są wymagania art. 17 RODO, ich usunięcia. Ponadto mają Państwo także prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych, art. 18 RODO. Jeśli mogą Państwo powołać się na szczególną sytuację osobistą, mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych w całości lub w części, art. 21 RODO, pod warunkiem, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. e lub f. Ponadto mają Państwo prawo do przenoszenia danych zgodnie z wymogami art. 20 RODO.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzielone nam zgody na przetwarzanie Państwa danych. Należy pamiętać, że wycofanie zgody będzie skuteczne dopiero w przyszłości i że jakiekolwiek przetwarzanie, które miało miejsce wcześniej, nie stanie się nielegalne.

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza postanowienia RODO.

W tym celu mogą Państwo skontaktować się w Polsce z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, zaś w Niemczech z Krajowym Komisarzem ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Kraju Związkowego Badenia-Wirtembergia.

Rozdział 4: Przegląd przetwarzania danych w Breuninger

Breuninger zapewnia szeroką gamę ofert, z których mogą Państwo korzystać na wiele różnych sposobów. W zależności od tego, w jaki sposób się Państwo z nami kontaktują i z jakich ofert korzystają, przetwarzamy różne dane osobowe z różnych źródeł.

Dane osobowe, jako jeden z najważniejszych terminów, odnoszą się do wszelkich informacji, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Należą do nich np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, zamówione produkty, dane dotyczące płatności itp., zbierane online lub offline. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi w szczególności ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Wiele przetwarzanych przez nas danych zbieramy od Państwa, gdy korzystają Państwo z naszych ofert lub kontaktują się z nami, np. gdy rejestrują się Państwo i podają swoje imię i nazwisko lub adres e-mail lub adres. Otrzymujemy jednak również dane techniczne urządzenia i dostępu, które są przez nas automatycznie rejestrowane, gdy korzystają Państwo z naszych ofert. Może to być na przykład informacja o tym, z jakiego urządzenia Państwo korzystają. Kolejne dane zbieramy poprzez własne analizy danych (np. w ramach badań rynkowych oraz poprzez profilowanie kliknięć i linków). Możemy również otrzymywać dane o Państwu od stron trzecich, na przykład od biur informacji kredytowych i dostawców usług płatniczych.

Mogą Państwo oczywiście odwiedzać wszystkie strony internetowe lub korzystać z aplikacji mobilnych bez podawania danych identyfikacyjnych i logowania.

4.1. Dane dziennika systemowego.

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

Podczas odwiedzin naszej strony internetowej, następujące dane są zapisywane przez nas automatycznie bez żadnych działań z Państwa strony:

 • Adres IP (częściowo skrócony)
 • Data i godzina połączenia
 • Szczegóły dotyczące wersji protokołu, strona odsyłająca, metoda HTTP, ciąg User-Agent.
 • odwiedzana strona/nazwa pobranego pliku i ilość przesłanych danych
 • Komunikat, czy dostęp/wyświetlenie powiodło się

Odbywa się to w celu:

 • zapewnienia płynnego nawiązania połączenia,
 • aby móc skierować Cię do właściwej wersji językowej naszej strony internetowej
 • umożliwienia wygodnego korzystania z naszych stron internetowych/aplikacji
 • oraz oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu.

Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust.1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na wymienionych powyżej celach przetwarzania danych. Jeżeli prezentacja służy do przygotowania umowy, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeśli pobierają Państwo aplikacje mobilne firmy Breuninger lub korzystają z nich i – w miarę możliwości – aktywowali Państwo usługi oparte na lokalizacji lub wyrazili na to zgodę, przekazują nam Państwo w ten sposób informacje o swojej lokalizacji i urządzeniu, z którego Państwo korzystają, a także identyfikator, który może być konkretnie przypisany do Państwa urządzenia końcowego. Możemy wykorzystać te informacje, aby za Państwa zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oferować Państwu usługi bazujące na lokalizacji, takie jak powiadomienia push lub inne spersonalizowane treści. W przypadku większości urządzeń końcowych możliwe jest wyłączenie tych usług opartych na lokalizacji w menu „Ustawienia”. W przypadku dalszych pytań dotyczących sposobu wyłączania usług opartych na lokalizacji na swoim urządzeniu, zalecamy skontaktowanie się z operatorem komórkowym lub producentem Państwa urządzenia końcowego.

Odbiorcy danych:

Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania:

Pliki dziennika systemowego (Logfiles) są przechowywane przez 14 dni, w wyjątkowych przypadkach przez 30 dni, w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu.

4.2. Newsletter

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

W ramach relacji z klientem, a także niezależnie od rejestracji lub zamówień produktów, oferujemy spersonalizowany newsletter.

W tym zakresie wykorzystujemy Państwa dane osobowe, aby przesyłać Państwu informacje o produktach, promocjach, wydarzeniach i nowościach z sektora mody dostosowanych do Państwa potrzeb, a także informacje o danych produktów znajdujących się na Państwa liście ulubionych i w koszyku oraz aby wysyłać Państwu rekomendacje pasujące do wyszukiwanych przez Państwa produktów w wiadomościach usługi powiadomienia o ponownej dostępności.

Przetwarzanie danych obejmuje wtedy następujące dane:

 • Państwa dane kontaktowe, takie jak forma zwracania się, imię, nazwisko i adres e-mail
 • Szczegóły Państwa zakupów i zamówień w celu wysłania bonusu za zadowolenie z zakupów
 • Państwa datę urodzenia do wysyłki naszej corocznej wiadomości urodzinowej, jeśli są Państwo zarejestrowani w sklepie internetowym
 • Państwa preferencje (online/offline, preferowany oddział, produkty, ulubione) na podstawie danych Państwa zakupów i zamówień
 • Państwa zachowanie w Internecie, pod warunkiem, że wyrazili Państwo zgodę na odpowiednie pliki cookie, patrz rozdział 5: Pliki cookie i technologie śledzenia
 • Państwa kraj pochodzenia i płeć
 • Ogólny sposób klikania, tj. czy i kiedy otwierali Państwo nasz newsletter (profilowanie użytkowników)
 • Sposób klikania w newsletterze, tj. czy i kiedy kliknęli Państwo w które informacje w newsletterze w celu przesyłania Państwu informacji o produktach i usługach, które Państwa interesują (profilowanie linków)
 • Śledzenie urządzenia, tzn. rejestrujemy urządzenie, z którego otwarli Państwo newsletter oraz system operacyjny
 • Dane produktów w Państwa koszyku, jeśli nie dokończyli Państwo zakupu: Jeśli po dwóch dniach zakup nie zostanie dokonany, otrzymają Państwo od nas jednorazową wiadomość e-mail z przypomnieniem
 • Dane produktów z Państwa listy ulubionych. Wyślemy Państwu e-mail w celu przypomnienia oraz informacje o produktach na Państwa liście ulubionych, np. o ich dostępności, zmianach cen lub odpowiednich ofertach

Aby zapobiec błędom i nadużyciom, na Państwa prośbę o dołączenie do newslettera najpierw otrzymają Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem, w celu upewnienia się, czy faktycznie zamówili Państwo newsletter. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na potwierdzenie po 24 godzinach, wyślemy Państwu kolejne przypomnienie w celu potwierdzenia. Spersonalizowany newsletter będzie wysyłany do Państwa dopiero po potwierdzeniu przez Państwa.

Podstawą prawną powyższego przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcy danych:

Jeśli do wysyłki newslettera wykorzystywane są zewnętrzne podmioty przetwarzające, są one zobowiązane umownie zgodnie z art. 28 RODO.

Okres przechowywania:

W każdej chwili mogą Państwo bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera, korzystając z linku do rezygnacji z newslettera znajdującego się na końcu każdego newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres onlineshop-pl@breuninger.com. Zapisane czasy reakcji zostaną usunięte po 30 dniach od rezygnacji z newslettera.

4.3. Usługa powiadomień push aplikacji

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

Oferujemy spersonalizowaną usługę powiadomień push w ramach relacji z klientem, także niezależnie od rejestracji lub zamówień produktów.

W tym zakresie wykorzystujemy Państwa dane osobowe, aby przesyłać Państwu informacje o produktach, promocjach, wydarzeniach i nowościach z sektora mody dostosowanych do Państwa potrzeb, a także informacje o danych produktów znajdujących się na Państwa liście ulubionych i koszyku oraz w celu wysłania powiadomienia o ponownej dostępności. Ponadto będziemy wysyłać Państwu powiadomienia push z przypomnieniami, jeśli nie dokonali Państwo zakupu.

Przetwarzanie danych obejmuje wtedy następujące dane:

 • Informacje o Państwa preferencjach z aplikacji, np. o asortymencie, ulubionym sklepie itp.
 • Szczegóły Państwa zakupów i zamówień
 • Państwa datę urodzenia, jeśli są Państwo zarejestrowani w sklepie internetowym
 • Państwa preferencje (online/offline, preferowany oddział, produkty, ulubione) na podstawie danych Państwa zakupów i zamówień
 • Państwa zachowanie w Internecie, pod warunkiem, że wyrazili Państwo zgodę na odpowiednie pliki cookie, patrz rozdział 5: Pliki cookie i technologie śledzenia
 • Państwa kraj i płeć
 • Ogólny sposób klikania, tj. czy i kiedy otwierali Państwo nasze powiadomienia push (profilowanie użytkowników)
 • Śledzenie urządzenia, tzn. rejestrujemy urządzenie, z którego otwarli Państwo powiadomienie push oraz system operacyjny
 • Dane produktów w Państwa koszyku
 • Dane produktów z Państwa listy ulubionych.

Podstawą prawną powyższego przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Mogą Państwo sprzeciwić się otrzymywaniu powiadomień push w dowolnym momencie, dezaktywując powiadomienia push w naszej aplikacji w Ustawieniach lub na urządzeniu mobilnym w Ustawieniach i Powiadomieniach aplikacji.

Odbiorcy danych:

W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pomocą powiadomień push wykorzystywane są zewnętrzne podmioty przetwarzające

 • Firebase, usługa świadczona przez Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043, USA. Dane nie będą przekazywane stronom trzecim poza siecią Google.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad ochrony danych, zapoznaj się z polityką prywatności Firebase pod adresem

Okres przechowywania:

Będziecie Państwo otrzymywać powiadomienia push tak długo, jak długo aktywna jest subskrypcja naszych powiadomień push. Możecie Państwo wyłączyć te powiadomienia w dowolnym momencie w ustawieniach aplikacji w sekcji "powiadomienia < informacje o produkcie".

4.4. Kontakt i serwis WhatsApp

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

Kiedy kontaktują się Państwo z nami, zbieramy Państwa dane kontaktowe. W zależności od tego, w jaki sposób się Państwo z nami kontaktują (np. telefonicznie, przez e-mail, formularz kontaktowy, czat w sklepie internetowym), Państwa dane kontaktowe mogą obejmować imię i nazwisko, adresy pocztowe, numery telefonów, adresy e-mail (ew. numer zamówienia, informacje dotyczące płatności i kredytów), szczegóły dotyczące Państwa profili w mediach społecznościowych (np. otrzymujemy Państwa identyfikator Facebooka, gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem Facebooka), nazwy użytkowników i podobne dane kontaktowe.

Używamy Państwa danych wyłącznie w celu przetworzenia Państwa wniosków lub zapytań.

Podstawą prawną nawiązania kontaktu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes w udzielaniu odpowiedzi na zapytania naszych klientów, a tym samym zapewnienie satysfakcji klienta) lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zapytania w ramach stosunku umownego).

Odbiorcy danych:

Odpowiadając na Państwa zapytania, Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w ramach E. Breuninger GmbH & Co. oraz przez dostawcę obsługi klienta zobowiązanego na podstawie Art. 28 RODO.

Jeśli konieczne jest przekazanie Państwa zapytania partnerom umownym (np. producentom w przypadku reklamacji) w celu przetworzenia, Państwa zapytanie zostanie zanonimizowane. Jeżeli w poszczególnych przypadkach przekazanie Państwa danych osobowych wyda nam się przydatne, poinformujemy Państwa o tym wcześniej i poprosimy o Państwa zgodę. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim w tych celach bez Państwa zgody. Prosimy zapoznać się ponadto z informacjami o ochronie danych Zendesk Inc. https://www.zendesk.com/company/privacy-and-data-protection/?_ga=2.226621530.697755061.1627371046-1703201427.1625560591&_gac=1.213083424.1626868881.EAIaIQobChMI08fgvN308AIVlvdRCh1cOwOkEAAYASAAEgL3QfD_BwE.

Okres przechowywania:

Państwa zapytania i nasze odpowiedzi będą przechowywane na Państwa koncie klienta i usunięte po maksymalnie 36 miesiącach, w przypadku dokumentów księgowych po maksymalnie 7 latach.

W przypadku korzystania z naszej funkcji czatu w sklepie internetowym, Państwa dane w chatbocie zostaną usunięte po 30 dniach.

4.5. Marketing bezpośredni drogą pocztową

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

Jako nasz klient będą Państwo, w ramach wymagań ustawowych, otrzymywać drogą pocztową regularne reklamy z interesującymi Państwa produktami i usługami, chyba że w przeszłości sprzeciwili się Państwo temu. W tym celu wykorzystujemy Państwa adres korespondencyjny, który podali Państwo podczas dokonywania zakupu w sklepie internetowym Breuninger. W celu reklamy dostosowanej do zainteresowań możemy przypisać Państwa dane zebrane z transakcji, takich jak zakupy lub zwroty, do różnych grup klientów lub zainteresowań (profilowanie).

Podstawą prawną przesyłania reklam drogą pocztową i dokonywania ocen statystycznych jest Państwa zgoda art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się profilowaniu do celów reklamowych w przyszłości. W tym celu prosimy o kontakt na onlineshop-pl@breuninger.com.

Odbiorcy danych:

Jeśli do przeprowadzenia marketingu bezpośredniego wykorzystywane są zewnętrzne podmioty przetwarzające, są one zobowiązane umownie zgodnie z art. 28 RODO.

Okres przechowywania:

Jeśli nie chcą Państwo już otrzymywać od nas reklam drogą pocztowych, mogą sprzeciwić się Państwo wykorzystywaniu danych do tego celu ze skutkiem na przyszłość. Państwa dane kontaktowe zostaną wtedy zablokowane do tego celu. Zapisane czasy reakcji zostaną usunięte 30 dni po rezygnacji. W przypadku reklamy drogą pocztową wymagany jest dłuższy czas realizacji od wyboru do dostawy, w związku z czym reklama może być nadal wysyłana do Państwa przez krótki okres przejściowy. Sprzeciw wobec reklamy drogą pocztowych jest możliwy tylko w przypadku wszystkich działań reklamowych łącznie. Sprzeciw można również przesłać e-mailem na powyższe adresy lub drogą pocztową na dane kontaktowe w rozdział 2: Administrator danych osobowych, osoba kontaktowa i dane kontaktowe.

4.6. Konto klienta w sklepie internetowym oraz w naszych aplikacjach mobilnych

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

Aby zapewnić Państwu jak największą wygodę podczas zakupów, oferujemy stałe przechowywanie Państwa danych osobowych na chronionym hasłem koncie klienta Breuninger. Daje to Państwu różne możliwości, np. śledzenia przetwarzania wysyłki zamówionych produktów, wglądu do informacji na koncie Mój Breuninger.

Podczas rejestracji poprosimy o podanie różnych informacji, które są ważne w przypadku relacji z klientem.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przekazują nam Państwo dane na podstawie stosunku umownego lub w celu przeprowadzenia działań przedumownych między Państwem a nami.

Odbiorcy danych:

Dane nie będą przekazywane dalej.

Okres przechowywania:

Jeśli usuną Państwo swoje konto klienta, Państwa dane zostaną odpowiednio usunięte.

4.7. Przetwarzanie zamówień

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

naszego sklepu internetowego i aplikacji mobilnych jest oferowanie klientom firmy E. Breuninger GmbH & Co. towarów i usług w ramach sprzedaży na odległość. W związku z tym przetwarzamy dane wymagane do zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy. Należą do nich w szczególności:

 • Imię, nazwisko,
 • Adres do faktury i dostawy
 • Adres e-mail
 • Dane do faktur i płatności
 • Data urodzenia
 • Adres IP

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Oznacza to, że przekazują nam Państwo dane na podstawie stosunku umownego lub w celu przeprowadzenia działań przedumownych między Państwem a nami.

Odbiorcy danych:

W ramach ww. przetwarzania danych, Państwa dane będą przetwarzane w naszym imieniu przez podmioty przetwarzające, w szczególności z branży logistyki i transportu. Są one starannie wybierane i, jeśli jest to wymagane przez prawo, zobowiązane umową zgodnie z art. 28 RODO.

Aby zapewnić naszym klientom lepszą obsługę dostaw, współpracujemy również z zewnętrznym dostawcą, który przetwarza numery śledzenia przesyłek i przekazuje bardziej szczegółowe informacje o statusie przesyłki danemu klientowi. Informacje o zewnętrznym dostawcy

parcelLab GmbH
Schillerstraße 23a
80336 München
Niemcy
Kontakt z administratorem danych można uzyskać pod adresem info@parcelab.com

W przypadku zamówień w naszym sklepie internetowym u partnera Breuninger, rozpoznawalnego po etykiecie „Wysyłka przez partnera Breuninger”, przekazujemy dane osobowe (imię i nazwisko oraz adres) wymagane do realizacji wysyłki do odpowiedniego partnera Breuninger za pośrednictwem interfejsu.

Z dostawcami działającymi jako interfejs zostały zawarte umowy zgodnie z art. 28 RODO (podmiot przetwarzający) lub art. 26 RODO (współadministratorzy).

W celu przetwarzania Państwa płatności korzystamy z usług dostawców usług płatniczych. Są oni wymienieni poniżej

 • American Express International Inc., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt/Main, Niemcy
 • Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6–50, 1011 DJ Amsterdam, Holandia
 • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg

Firmy te otrzymują od nas dane, których potrzebują do przetwarzania swoich umownych zobowiązań płatniczych.

W przypadku każdego zamówienia Państwa imię i nazwisko, data urodzenia i adres będą wysyłane do CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 Monachium w celu weryfikacji tożsamości. Podstawą jest tutaj nasz nadrzędny uzasadniony interes w sprawdzaniu tożsamości i unikaniu zadłużeń. Breuninger jest ponadto uprawniony, w celu ochrony wymienionych powyżej uzasadnionych interesów Breuninger lub stron trzecich, do przekazywania danych dotyczących Państwa należnych i nieuregulowanych należności do CRIF GmbH.

Breuninger będzie przekazywał CRIF GmbH dane dotyczące zachowań niezgodnych z umową (np. niewłaściwe użycie karty kredytowej, oszustwo), o ile jest to konieczne do ochrony uzasadnionych interesów Breuninger lub osób trzecich w celu zapobiegania zadłużeniom u tych podmiotów oraz o ile nie istnieją powody, by założyć, że Państwa słuszny interes polegający na wykluczeniu przekazywania jest ważniejszy.

Mogą Państwo uzyskać informacje o gromadzonych danych dotyczących Państwa od CRIF GmbH pod podanymi powyżej adresami.

Szczegółowa polityka prywatności CRIF GmbH w rozumieniu art. 14 RODO, w szczególności informacje o celach biznesowych, celach gromadzenia danych, odbiorcach danych i Państwa prawach z zakresu ochrony danych wobec CRIF GmbH dostępne są pod: https://www.crif.de/en/datenschutz

W przypadku niedotrzymania przez Państwa umownych zobowiązań płatniczych Breuninger może, po rozważeniu interesów obu stron, przekazać dane na ten temat wyżej wymienionym podmiotom.

Korzystamy również z usług Risk.Ident GmbH, Am Sandtorkai 50, 20457 Hamburg, Niemcy w celu przesyłania danych do urządzeń końcowych, które były już wykorzystywane do (prób) oszustwa. Podstawą jest tutaj ponownie nasz uzasadniony interes w unikaniu kolejnych zadłużeń. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Ponadto Breuninger udziela ustawowego prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zakupów online. W związku z tym Breuninger gromadzi i przechowuje dane o zwracanych towarach. W celu unikania nadmiernych zwrotów (uzasadniony interes), Breuninger ocenia te dane wstecz do dwunastu miesięcy i zwraca się do klientów dokonujących częstych zwrotów w celu znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego dla obu stron.

Okres przechowywania:

Jeżeli nie wykorzystamy Państwa danych kontaktowych do celów reklamowych, będziemy przechowywać dane zebrane w celu realizacji umowy do czasu wygaśnięcia ustawowych lub ewentualnych umownych uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji. Po upływie tego okresu przechowujemy informacje o stosunku umownym wymagane przepisami prawa cywilnego, handlowego i podatkowego przez okresy określone przepisami prawa. Przez ten okres (zwykle dziesięć lat od zawarcia umowy) dane będą ponownie przetwarzane tylko w przypadku kontroli przez administrację skarbową oraz zapytań klientów. Wszystkie informacje nieistotne z punktu widzenia podatkowego zostaną usunięte po ustaniu celu, w przypadku historii komunikacji najpóźniej po 36 miesiącach.

4.8. Powiadomienie o ponownej dostępności

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, aby powiadomić Państwa o dostępności żądanego produktu. W tym celu wykorzystujemy podany przez Państwa adres e-mail, który wpisali Państwo w odpowiednim oknie dialogowym w sklepie internetowym. Po wpisaniu adresu e-mail otrzymają Państwo od nas wiadomość, gdy tylko poszukiwany przez Państwa produkt będzie ponownie dostępny w naszym sklepie. Podstawę prawną stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli dany produkt nie będzie ponownie dostępny po dłuższym czasie, również Państwa o tym poinformujemy. Wiadomości e-mail o ponownej dostępności mogą zawierać sugestie produktów, które są podobne do produktów, o których chcą Państwo zostać poinformowani. Jeśli korzystają Państwo także z aplikacji Breuninger i zarejestrowali się Państwo, aby otrzymywać powiadomienia push, o dostępności produktu zostaną Państwo również poinformowani w wiadomości push. Mogą Państwo wyłączyć te powiadomienia w dowolnym momencie w ustawieniach aplikacji w zakładce „Powiadomienia < Informacje o produkcie”.

Odbiorcy danych:

Jeśli do realizacji powiadomień o ponownej dostępności wykorzystywane są zewnętrzne podmioty przetwarzające, są one zobowiązane umownie zgodnie z art. 28 RODO.

Okres przechowywania:

Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko zostaną Państwo poinformowani o ponownej dostępności. Niezależnie od ponownej dostępności, Państwa dane zostaną usunięte najpóźniej po 30 dniach.

4.9. Ankiety konsumenckie oraz badania rynku i opinii

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

W ramach relacji z klientem będziemy w różnych momentach zapraszać Państwa do przekazywania opinii na temat doświadczeń z Breuninger i związanych z nami doświadczeń zakupowych.

Podstawę prawną w przypadku udziału w ankietach i badaniach rynku i opinii klientów jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku zaproszenia do przekazania opinii klienta związanej z zakupem (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, uzasadniony interes).

Odbiorcy danych:

Dane, które zbieramy w kontekście ankiet konsumenckich oraz badań rynku i opinii, są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego, aby Państwa przyszłe zakupy były jeszcze przyjemniejsze. Aby jednak móc przeprowadzać ankiety wśród klientów oraz badania rynku i opinii korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców. Są oni starannie wybierani jako podmioty przetwarzające oraz zobowiązani umową zgodnie z art. 28 RODO. Są to:

 • Tivian XI GmbH (dawniej Questback GmbH) z siedzibą w Kolonii (Niemcy). Politykę prywatności znajdą Państwo pod adresem https://www.questback.com/data-privacy/
 • Medallia, Inc., z siedzibą w San Mateo, California, USA. Politykę prywatności znajdą Państwo pod adresem https://de.medallia.com/privacy-policy/. Przetwarzanie danych może odbywać się również poza UE lub EOG. W odniesieniu do firmy Medallia nie można założyć odpowiedniego poziomu ochrony danych ze względu na przetwarzanie w USA. Istnieje ryzyko, że organy rządowe uzyskają dostęp do danych w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez poinformowania Państwa lub możliwości złożenia środka zaskarżenia. Aby spełnić wymogi prawne, uzgodniliśmy z firmą Medallia dodatkowe środki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych.
 • 7 Points Ltd. z siedzibą w Warszawie, Polska. Politykę prywatności znajdą Państwo pod adresem https://www.surveylab.com/en/privacy-policy/.

Okres przechowywania:

Ocena i dokumentacja wyników ankiety są zanonimizowane.

Jeśli w ramach ankiety sami podają Państwo swoje dane osobowe (np. numer telefonu w celu oddzwonienia), zostaną one usunięte najpóźniej po osiemnastu miesiącach. Wszystkie inne dane osobowe (np. adres e-mail do zaproszenia do ankiety) zostaną usunięte najpóźniej po trzech latach.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy np. e-mail na onlineshop-pl@breuninger.com.

4.10. Recenzje zakupów (Trustpilot)

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

W ramach relacji z klientem będziemy w różnych momentach zapraszać Państwa do przekazywania opinii na temat doświadczeń z Breuninger i związanych z nami doświadczeń zakupowych.

Podstawę prawną w przypadku udziału w ankietach i badaniach rynku i opinii klientów jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku zaproszenia do przekazania opinii klienta związanej z zakupem (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, uzasadniony interes).

Odbiorcy danych:

W celu umożliwienia wystawiania opinii o zakupach, korzystamy z zewnętrznego podmiotu przetwarzającego Trustpilot A/S z siedzibą w Kopenhadze, Dania. Jest on zobowiązany umownie zgodnie z art. 28 RODO. Politykę prywatności Trustpilot znajdą Państwo pod adresem https://de.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms.

4.11. Ponowne rozpoznanie

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

Podczas logowania na naszej stronie internetowej, następujące dane są zapisywane przez nas automatycznie bez żadnych działań z Państwa strony:

 • Adres IP
 • Data i godzina połączenia
 • Ciąg User Agent
 • Droga logowania
 • Pochodzenie żądania
 • Plik cookie cid

Tylko plik cookie cid jest zapisywany po stronie klienta.

Odbywa się to w celu rozpoznawania urządzeń i sieci przez serwer oraz rozpoznawania i zapobiegania nieautoryzowanym próbom dostępu. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest rozpoznawanie i zapobieganie szkodliwym działaniom i dostępowi osób trzecich do naszej strony internetowej oraz odwiedzających naszą stronę internetową.

Odbiorcy danych:

Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania:

Dane są gromadzone przez 1 rok od ostatniego logowania za pomocą odpowiedniego urządzenia/sieci.

Rozdział 5: Pliki cookie i technologie śledzenia

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na różnych stronach wykorzystujemy tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniu i które zapisują określone ustawienia i dane w celu wymiany z naszym systemem za pośrednictwem Państwa przeglądarki.

Poniżej znajdą Państwo opis poszczególnych kategorii plików cookie, które wykorzystujemy.

 1. Analiza i statystyki: Pragniemy stale poprawiać przyjazność dla użytkownika na naszej stronie internetowej, dlatego używamy plików cookie, które mierzą i oceniają anonimowo lub pseudonimowo, które funkcje i treści naszej witryny są używane szczególnie często, oraz aby dowiedzieć się, jakie treści i produkty na naszej stronie są szczególnie interesujące dla użytkowników. Państwa dane są pobierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
 2. Reklama: Te pliki cookie służą do wyświetlania reklam na stronach internetowych o treści specjalnie dostosowanej do Państwa preferencji, co, jak zakładamy, może być dla Państwa szczególnie istotne. Te pliki cookie wykorzystują sieci reklamowe firm, które przetwarzają Państwa dane jako niezależny administrator. Państwa dane są pobierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
 3. Funkcjonalne pliki cookie: Funkcjonalne pliki cookie poprawiają przyjazność dla użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej i kontrolują sposób prezentacji naszej strony. Wykorzystujemy ten typ plików cookie także po to, aby móc pokazać Państwu nasze produkty i treści w taki sposób, aby zakupy na naszej stronie były dla Państwa jak najbardziej komfortowe i wygodne. Państwa dane są pobierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
 4. Niezbędne pliki cookie: Niezbędne pliki cookie pomagają nam uczynić naszą stronę internetową technicznie dostępną i użyteczną dla Państwa. Umożliwiają one istotne podstawowe funkcje, takie jak nawigacja na stronie, prawidłowe wyświetlanie w przeglądarce internetowej lub zarządzanie zgodami za pośrednictwem Consent-Layer. Nasza strona internetowa nie może działać bez tych plików cookie. Ponadto pliki cookie pomagają nam oferować określone usługi na naszej stronie internetowej, których można oczekiwać w normalnych okolicznościach podczas odwiedzania sklepu z modą, i oferują dostosowane do potrzeb użytkownika wrażenia na naszej stronie internetowej.

Państwa dane są pobierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes), ponieważ zakładamy, że w Państwa interesie jest, aby nasza strona internetowa była użyteczna dla Państwa i że uważają Państwo, że świadczenie niektórych usług na naszej stronie jest konieczne.

Mają Państwo możliwość wyrażenia zgody na użycie wszystkich plików cookie lub odrzucenia ich i dokonania indywidualnego wyboru. Nie dotyczy to niezbędnych plików cookie, które są konieczne do wyświetlenia strony.

Oczywiście mogą Państwo również ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby nie akceptowała plików cookie. Informacje dotyczące procedury można zazwyczaj uzyskać za pomocą funkcji pomocy przeglądarki internetowej. Przypominamy jednak, że w takim przypadku funkcje sklepu internetowego Breuninger mogą być dostępne tylko w ograniczonym zakresie.

5.1. Dostawcy danych analizy i statystyk

5.1.1 Medallia

patrz rozdział 4.9. Ankiety konsumenckie oraz badania rynku i opinii

5.1.2 Econda

Korzystamy z narzędzia do analizy sieci firmy econda GmbH, Zimmerstrasse 6, 76137 Karlsruhe, Niemcy (Econda), aby zaprojektować i zoptymalizować naszą stronę internetową zgodnie z wymaganiami. Econda gromadzi i przechowuje pseudonimizowane dane i tworzy profile użytkowania z tych danych przy użyciu pseudonimów.

W tym celu mogą być używane pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają między innymi rozpoznanie przeglądarki internetowej. Dane gromadzone za pomocą technologii Econda nie będą wykorzystywane do identyfikacji Państwa osoby na naszej stronie bez Państwa zgody i nie będą łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu. W szczególności adresy IP będą nierozpoznawalne natychmiast po otrzymaniu, co oznacza, że nie ma możliwości przypisania profili użytkowania do adresów IP.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Econda przetwarza w szczególności adres IP, informacje o urządzeniu, informacje o przeglądarce, dane dotyczące użytkowania, zachowania użytkownika, identyfikator klienta i identyfikator zamówienia.

Twoje dane będą przechowywane przez Econda przez dwa lata na serwerach w UE i nie będą przekazywane osobom trzecim.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych w przyszłości, mogą Państwo pobrać plik cookie opt-out od Econda pod następującym linkiem, który gwarantuje, że żadne dane z Państwa przeglądarki nie będą w przyszłości gromadzone i przechowywane przez Econda: https://www.econda.de/en/data-protection/revocation-for-data-storage/

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Econda: https://www.econda.de/datenschutzhinweise/

5.1.3 Content Square

Używamy technologii Content Square SAS (Contentsquare), WeWork 7 rue de Madrid, Paris 75008, Francja do analizy i statystyk korzystania ze strony internetowej, a także do optymalizacji zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej.

Tym celu wykorzystujemy pliki cookie, które zapisują zachowanie użytkownika na naszej stronie.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej ContentSquare przetwarza w szczególności adres IP, informacje o urządzeniu, informacje o przeglądarce, informacje o lokalizacji, dane dotyczące użytkowania, zachowania użytkownika, identyfikator pliku cookie i identyfikator zamówienia.

Contentsquare przechowuje przy tym Państwa adres IP przez maksymalnie 3 dni, a wszystkie inne dane przez 13 miesięcy na serwerach w UE. Państwa dane mogą być przekazywane do spółek zależnych w Izraelu na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony przez Komisję UE oraz w USA na podstawie zamkniętych SCC lub mogą być stamtąd dostępne dla osób udostępniających serwisom Contentsquare technologie, usługi pomocnicze lub obsługę klienta w celu zapewnienia wsparcia, obsługi i utrzymania.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych w przyszłości, należy przejść do ustawień ochrony danych na naszej stronie internetowej i usunąć zaznaczenie w sekcji Analiza i statystyki w Content Square.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Content Square: https://contentsquare.com/privacy-center/

5.1.4 Mixpanel

W naszej aplikacji korzystamy z technologii analitycznej od Mixpanel Inc. One Front Street, Floor 28 San Francisco, CA 94111, USA (Mixpanel), aby śledzić zachowanie użytkownika w aplikacji Breuninger. Dzięki temu możemy gromadzić i zapisywać dane dotyczące użytkowania za pomocą przypisanego identyfikatora użytkownika („pseudonim”). Dzięki tym analizom chcemy zoptymalizować użyteczność aplikacji i stale ją dla Państwa ulepszać. Dane nie są wykorzystywane do identyfikacji Państwa jako osoby odwiedzającej tę aplikację i nie są porównywane z innymi danymi dotyczącymi posiadacza pseudonimu.

Korzystamy również z Mixpanel do wysyłania powiadomień push z treściami marketingowymi na Państwa urządzenie końcowe. Jeśli korzystają Państwo z naszej aplikacji za pośrednictwem urządzenia końcowego z możliwością otrzymywania powiadomień push, mogą Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie „powiadomień push”. Do Państwa urządzenia końcowego zostanie przy tym przypisany pseudonimizowany identyfikator tokena urządzenia, unikalny numer połączenia wygenerowany z identyfikatora urządzenia, który można wykorzystać do zaadresowania do Państwa powiadomień push.

Podczas korzystania z naszej aplikacji Mixpanel przetwarza w szczególności adres IP, agenta użytkownika, identyfikator użytkownika, mobilne identyfikatory reklamowe, informacje o przeglądarce, informacje o urządzeniu i zachowaniu użytkownika.

Państwa dane będą przechowywane przez Mixpanel przez 2 lata.

Przechowywanie i przetwarzanie odbywa się na serwerach w UE. Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług i ich spółkom zależnym, którzy dostarczają technologie lub usługi pomocnicze w celu wsparcia, obsługi i utrzymania usług Mixpanel.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych w przyszłości, mogą Państwo kliknąć w poniższy link: https://www.youronlinechoices.eu/

Należy pamiętać, że w przypadku wycofania zgody, sprzeciwiają się Państwo jedynie śledzeniu w celu analizy sieci, ale nie otrzymywaniu powiadomień push.

Mogą Państwo sprzeciwić się otrzymywaniu powiadomień push, dezaktywując powiadomienia push w naszej aplikacji w ustawieniach lub na urządzeniu mobilnym w ustawieniach i powiadomieniach aplikacji.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności Mixpanel: https://mixpanel.com/legal/privacy-policy/

5.1.5 Firebase

W naszej aplikacji korzystamy z kilku usług Firebase, usługi świadczonej przez Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043, USA. Firebase wykorzystuje tak zwane „Identyfikatory instancji”, aby zapamiętywać indywidualnie wybrane ustawienia w naszej aplikacji Breuninger. Ponieważ każdy identyfikator instancji jest unikalny w odniesieniu do naszej aplikacji i Państwa urządzenia mobilnego, Firebase może oceniać i reagować na określone procesy w aplikacji. Adres IP przesłany przez Państwa urządzenie w ramach Firebase będzie przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Oprócz usług analitycznych i statystycznych korzystamy z innych technicznie niezbędnych usług Firebase, które można wyświetlić w kategorii „Niezbędne”.

Do analiz i statystyk wykorzystujemy następujące usługi Firebase:

 • Wykorzystujemy Firebase Analytics do uzyskiwania informacji analitycznych i związanych z urządzeniami na temat korzystania z aplikacji. Ponadto możemy analizować, z jakich wcześniej konkretnych czynności (zdarzeń w aplikacji) Państwo korzystali (śledzenie konwersji). Firebase Analytics jest połączone z naszym Google Analytics.
 • Wykorzystujemy Firebase Performance do monitorowania wydajności naszej aplikacji i reagowania na określone incydenty w aplikacji.

Podczas korzystania z naszej aplikacji Firebase przetwarza w szczególności adres IP (zanonimizowany), mobilne identyfikatory reklamowe, identyfikatory instancji analizy aplikacji, identyfikator tokena urządzenia, identyfikator instalacji Firebase, informacje o urządzeniu oraz identyfikatory IDFV/Android.

Państwa dane będą przechowywane przez Firebase przez 2 miesiące i automatycznie usuwane lub agregowane co miesiąc, tak aby na podstawie zagregowanych danych nie można było zidentyfikować żadnej osoby.

Przechowywanie i przetwarzanie odbywa się na serwerach w UE i Stanach Zjednoczonych na podstawie zamkniętych standardowych klauzul umownych UE (SCC). Dane nie będą przekazywane stronom trzecim poza siecią Google.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych w przyszłości, należy przejść do ustawień ochrony danych w aplikacji i usunąć zaznaczenie w sekcji Analiza i statystyki w Firebase

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności Firebase pod adresem

5.1.6 Adjust

W naszej aplikacji korzystamy z technologii oceny i analizy użytkowania firmy Adjust GmbH, Saarbrücker Str.37A, 10405 Berlin (Adjust).

Adjust to usługa analizy mobilnej i atrybucji dla dostawców aplikacji. Adjust gromadzi i przetwarza dane dotyczące interakcji z materiałami reklamowymi Breuninger, a także dane dotyczące instalacji i zdarzeń aplikacji i udostępnia je jako anonimowe oceny. Breuninger wykorzystuje te informacje do mierzenia skuteczności naszych kampanii marketingowych dotyczących aplikacji, do własnych badań rynkowych i optymalizacji aplikacji. Za pomocą Adjust możemy zobaczyć, za pośrednictwem którego kanału reklamowego online zostało wygenerowane pobranie naszej aplikacji, czas otwarcia aplikacji, czas korzystania z aplikacji oraz uzyskać informacje o szczególnie używanych funkcjach aplikacji.

Adjust przetwarza dla nas wyżej wymienione dane w celu świadczenia usług analizy mobilnej i atrybucji, a tym samym umożliwia nam śledzenie i pomiar skuteczności marketingu aplikacji oraz optymalizację naszej aplikacji.

Podczas korzystania z naszej aplikacji Adjust przetwarza w szczególności zahaszowany adres IP, adres MAC, identyfikatory urządzeń, w tym identyfikatory reklam mobilnych, agenta użytkownika, informacje o lokalizacji, zachowanie użytkownika, kontakt z materiałami reklamowymi, identyfikatory instalacji oraz tokeny wydarzeń i aplikacji.

Państwa dane będą przechowywane przez Adjust przez 2 lata.

Przechowywanie i przetwarzanie odbywa się na serwerach w UE i Stanach Zjednoczonych na podstawie zamkniętych standardowych klauzul umownych UE (SCC). Dane będą przekazywane wyłącznie do centrów danych Adjust podwykonawcy Leaseweb, poza tym do żadnych osób trzecich.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych w przyszłości, należy przejść do ustawień ochrony danych w aplikacji i usunąć zaznaczenie w sekcji Analiza i statystyki w Adjust.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Adjust: https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/

5.2. Dostawcy danych reklamowych

5.2.1 Awin i Tracdelight (sieci afiliacyjne)

Do reklamowania naszych produktów i usług korzystamy z tak zwanych sieci afiliacyjnych. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie, aby mieć możliwość śledzenia pochodzenia zawarcia umowy. Sieci afiliacyjne mogą między innymi rozpoznać, że kliknęli Państwo w link partnera na zewnętrznej stronie internetowej, a następnie zawarli Państwo z nami umowę (zamówienie) w sklepie internetowym za pośrednictwem linku afiliacyjnego odpowiedniej sieci afiliacyjnej. Celem przechowywania tych danych jest przetwarzanie płatności prowizji między nami jako reklamodawcą (Advertiser) a partnerem (Affiliate), który zawarł nasze materiały reklamowe na swojej stronie internetowej, które są przetwarzane za pośrednictwem sieci afiliacyjnej.

Uczestniczymy w sieciach afiliacyjnych AWIN, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Niemcy oraz tracdelight GmbH, c/o Burda Studios Publishing GmbH, Arabellastraße 23, 81925 Monachium, Niemcy.

Awin i Tracdelight przetwarzają w szczególności adres IP, informacje o przeglądarce, informacje o urządzeniu, dane o użytkowaniu, identyfikator pliku cookie, kliknięcia w materiały reklamowe, kontakt z materiałami reklamowymi i identyfikator zamówienia.

W Awin Państwa dane będą przechowywane 30 dni po kliknięciu w materiał reklamowy lub 50 dni po złożeniu zamówienia, a w Tracdelight cztery tygodnie po kliknięciu w materiał reklamowy.

Obie sieci afiliacyjne przechowują dane na serwerach w UE i przekazują dane osobowe stronom trzecim, które są podmiotami przetwarzającymi z których Awin lub Tracdelight korzystają i którym powierzają przetwarzanie danych.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych w przyszłości, należy przejść do ustawień ochrony danych na naszej stronie internetowej i usunąć zaznaczenie w sekcji Reklama w AWIN i/lub Tracdelight.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności:

AWIN: https://www.awin.com/gb/privacy

Tracdelight: https://www.tracdelight.io/datenschutz/

5.2.2 Microsoft (Bing Ads)

Na naszej stronie korzystamy z technologii Bing Ads, które są obsługiwane przez Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Wykorzystywane jest tak zwane śledzenie konwersji Microsoft, dzięki któremu firma Microsoft umieszcza plik cookie na Państwa urządzeniu, jeśli trafili Państwo na naszą stronę za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing lub w inny sposób. W ten sposób Microsoft i my możemy rozpoznać, że kliknęli Państwo reklamę, zostali Państwo przekierowani na naszą stronę i trafili Państwo na wcześniej określoną stronę docelową („witryna konwersji”), do której prowadził link za pośrednictwem reklamy. Ponadto Microsoft i my widzimy, że odwiedzali Państwo stronę inną drogą i dokonali/skorzystali Państwo z zakupu lub usługi, które zostały zdefiniowane jako konwersja.

Ponadto wykorzystujemy technologię retargetingu od Microsoft, która zbiera i przechowuje informacje o zachowaniu użytkownika na naszej stronie internetowej.

W tym celu mogą być używane pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają firmie Microsoft gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji z plików cookie w celu tworzenia profili użytkowania na podstawie danych przy użyciu pseudonimów. Te profile użytkowania służą do analizy zachowań odwiedzających, co pozwala nam wyświetlać Państwu, którzy już wykazali zainteresowanie naszą witryną oraz naszymi treściami/ofertami, dostosowane do Państwa reklamy i oferty za pośrednictwem Bing Ads. Nie są przetwarzane żadne dane osobowe dotyczące tożsamości użytkownika.

Ze względu na zastosowane narzędzia marketingowe Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Microsoft. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie poza w/w celami danych zebranych przez Microsoft przy użyciu tego narzędzia, dlatego informujemy Państwa zgodnie z naszą najlepszą wiedzą: poprzez integrację Microsoft, Microsoft otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo odpowiedni obszar naszej witryny lub że kliknęli Państwo w naszą reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowani w usłudze Microsoft, Microsoft może przyporządkować wizytę do Państwa konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google lub nie zalogowali się Państwo, istnieje szansa, że dostawca znajdzie i zapisze Państwa adres IP.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Microsoft przetwarza w szczególności identyfikator UET Tag, plik cookie Microsoft, informacje o przeglądarce, informacje o urządzeniu, zachowaniu użytkownika oraz kontakt z materiałami reklamowymi.

Państwa dane będą przy tym przechowywane na serwerach w UE lub Stanach Zjednoczonych i mogą być przekazywane dostawcom usług i ich podmiotom zależnym, które dostarczają technologie lub usługi pomocnicze w celu wsparcia, obsługi i utrzymania niektórych usług online Microsoft. Przekazywanie Państwa danych na serwery w USA odbywa się na podstawie umowy Microsoft Advertising Agreement.

Microsoft będzie przechowywać Państwa dane z UET Tag przez 180 dni. Czas działania pliku cookie od Microsoft wynosi 13 miesięcy.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych w przyszłości, mogą Państwo kliknąć w poniższy link: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru=https:%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Microsoft Corporation: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

5.2.3 Criteo

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy technologię retargetingu od Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja (Criteo). Mogą przy tym być wykorzystywane pliki cookie, które umożliwiają Criteo gromadzenie i przechowywanie zagregowanych i pseudonimizowanych informacji o zachowaniu użytkownika na naszej stronie internetowej. Criteo wykorzystuje algorytm do analizy zapisanych w ten sposób zachowań użytkowników i może w ten sposób wyświetlać Państwu ukierunkowane rekomendacje produktów jako spersonalizowane banery reklamowe na innych stronach internetowych (tzw. wydawcach).

Państwa dane będą przy tym przechowywane na serwerach w UE i mogą być ew. przekazywane dostawcom usług i ich podmiotom zależnym, które dostarczają technologie lub usługi pomocnicze w celu wsparcia, obsługi i utrzymania niektórych usług online Criteo.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Criteo przetwarza w szczególności informacje o przeglądarce, informacje o urządzeniu, informacje o lokalizacji, dane o użytkowaniu, zachowanie użytkownika, liczbę wyświetlanych reklam, identyfikator zamówienia, adres IP i identyfikator Criteo.

Criteo przechowuje Państwa dane techniczne przez 13 miesięcy, a pliki cookie przez 13 miesięcy od Państwa ostatniej aktualizacji (odwiedziny naszej strony internetowej).

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych w przyszłości, mogą Państwo kliknąć w poniższy link: https://www.criteo.com/privacy/#user-choices

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Criteo SA: https://www.criteo.com/privacy/

5.2.4 Exactag

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analitycznej od Exactag GmbH, Philosophenweg 17, 47051 Duisburg, Niemcy (Exactag). Exactag gromadzi i przechowuje dane na naszej stronie internetowej w celach marketingowych i optymalizacyjnych. Na podstawie tych danych można tworzyć pseudonimizowane profile użytkowania. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie i można zastosować technikę o nazwie Fingerprint, która zapisuje zmienne środowiskowe przeglądarki internetowej w bazie danych bez żadnych jednoznacznych danych dotyczących użytkownika, takich jak adres IP.

Za pomocą pliku cookie wykorzystujemy śledzenie między urządzeniami i witrynami, aby śledzić zachowanie użytkowników poza naszą witryną i na różnych urządzeniach. W ten sposób oceniamy interakcję z naszymi materiałami reklamowymi na innych stronach internetowych i urządzeniach (customer journey), w celu ich optymalizacji. Odbywa się to poprzez przypisanie pseudonimizowanych wartości, które składają się z identyfikatorów urządzeń, z których Państwo korzystają oraz plików cookie odwiedzanych stron. Wartości te nie są przypisane do żadnej indywidualnej osoby.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Exactag będzie w szczególności przetwarzał adres IP, informacje o przeglądarce, informacje o urządzeniu, informacje o lokalizacji, dane dotyczące użytkowania, zachowanie użytkownika, interakcje z materiałami reklamowymi, identyfikator zamówienia, identyfikator klienta (zahaszowany) i adres e-mail (zahaszowany).

Państwa dane będą przy tym przechowywane na serwerach w UE i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Exactag przechowuje Państwa dane przez sześć miesięcy. Dane Customer Journey są przechowywane przez 36 miesięcy, a następnie anonimizowane.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Jeśli chcieliby Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych w przyszłości, prosimy kliknąć w poniższy link, aby zapisać plik cookie opt-out dezaktywacji Exactag w Państwa przeglądarce: www.exactag.com/datenschutz/optout

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Exactag: https://www.exactag.com/en/data-privacy/

5.2.5 Pinterest

Na naszej stronie internetowej korzystamy z technologii retargetingu sieci społecznościowej Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia), co pozwala nam wyświetlać Państwu, którzy już wykazali zainteresowanie naszą witryną oraz naszymi treściami/ofertami oraz są członkami Pinterest, dostosowane do Państwa reklamy i oferty także za pośrednictwem Pinterest. W tym celu na naszych stronach zamieszczany jest tak zwany Conversion Tracking Pixel lub Retargeting-Pixel z Pinteresta, za pośrednictwem którego Pinterest jest informowany, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową oraz którymi z naszych ofert są Państwo zainteresowani.

Ze względu na zastosowane narzędzia marketingowe Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Pinterest. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie poza w/w celami danych zebranych przez Microsoft przy użyciu tego narzędzia, dlatego informujemy Państwa zgodnie z naszą najlepszą wiedzą: poprzez integrację Pinterest, Pinterest otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo odpowiedni obszar naszej witryny lub że kliknęli Państwo w naszą reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowani w Pinterest, Pinterest może przyporządkować wizytę do Państwa konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Pinterest lub nie zalogowali się Państwo, istnieje szansa, że dostawca znajdzie i zapisze Państwa adres IP.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Pinterest przetwarza w szczególności adres IP, informacje o urządzeniu, informacje o przeglądarce, informacje o lokalizacji, dane o użytkowaniu, zachowanie użytkownika, identyfikator Pixel, identyfikator zamówienia (szyfrowany), interakcję z materiałami reklamowymi, interakcję z produktami, interakcje z usługami serwisu, wyświetlone reklamy i treści sklepu internetowego.

Państwa dane będą przy tym przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych do czasu, gdy nie będą już potrzebne do celów przetwarzania. Państwa dane nie będą przekazywane stronom trzecim poza siecią Pinterest. Przekazywanie Państwa danych na serwery w USA odbywa się na podstawie Pinterest Europe Controller-to-Controller Data Sharing Addendum.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych w przyszłości, mogą Państwo kliknąć w poniższy link: https://help.pinterest.com/de/article/personalized-ads-on-pinterest

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

5.2.6 Facebook

Na naszej stronie internetowej korzystamy z technologii retargetingu sieci społecznościowej Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia), co pozwala nam wyświetlać Państwu, którzy już wykazali zainteresowanie naszą witryną oraz naszymi treściami/ofertami oraz są członkami Facebook, dostosowane do Państwa reklamy i oferty także za pośrednictwem Facebook. W tym celu na naszych stronach zamieszczany jest tak zwany Conversion Tracking Pixel lub Retargeting-Pixel z Facebooka, za pośrednictwem którego Facebook jest informowany, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową oraz którymi z naszych ofert są Państwo zainteresowani.

Ze względu na zastosowane narzędzia marketingowe Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie poza w/w celami danych zebranych przez Facebook przy użyciu tego narzędzia, dlatego informujemy Państwa zgodnie z naszą najlepszą wiedzą: poprzez integrację Facebook, Facebook otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo odpowiedni obszar naszej witryny lub że kliknęli Państwo w naszą reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowani w Facebook, Facebook może przyporządkować wizytę do Państwa konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Facebook lub nie zalogowali się Państwo, istnieje szansa, że dostawca znajdzie i zapisze Państwa adres IP.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Facebook przetwarza w szczególności adres IP, identyfikator użytkownika Facebooka, informacje o urządzeniu, informacje o przeglądarce, informacje o lokalizacji, dane o użytkowaniu, zachowanie użytkownika, informacje marketingowe, interakcję z materiałami reklamowymi, interakcję z produktami, interakcje z usługami serwisu, wyświetlone reklamy i treści sklepu internetowego.

Państwa dane będą przy tym przechowywane na serwerach w UE do czasu, gdy nie będą już potrzebne do celów przetwarzania i nie będą przekazywane stronom trzecim poza siecią Facebook. Przekazanie danych do państwa trzeciego zgodnie z RODO, takiego jak USA, może mieć miejsce w ramach sieci Facebook. Przekazywanie danych na serwery w USA odbywa się na podstawie Facebook Page Controller Addendum, warunków przetwarzania danych przez Facebook, aneksu w sprawie przekazywania danych w UE przez Facebook oraz aneksu Facebook dla administratorów.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych w przyszłości, mogą Państwo kliknąć w poniższy link: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

5.2.7 Google Ads

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy technologie od Google (Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Irlandia). Są to Google Conversion Tracking oraz Google Retargeting.

W ramach Google Conversion Tracking Google umieszcza plik cookie na Państwa urządzeniu, jeśli uzyskali Państwo dostęp do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google lub w inny sposób. W ten sposób Google i Breuninger mogą rozpoznać, że ktoś kliknął reklamę, został przekierowany na stronę i trafił na wcześniej ustaloną stronę docelową („Conversion Site”). Ponadto Google i my widzimy, że odwiedzli Państwo stronę inną drogą i dokonali/skorzystali Państwo z zakupu lub usługi, które zostały zdefiniowane jako konwersja. W odniesieniu do danych kampanii reklamowych możemy określić skuteczność poszczególnych działań reklamowych, mierząc skuteczność określonych parametrów, takich jak pokazywanie reklam lub Państwa kliknięcia, i odpowiednio je optymalizować. Sami nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w ramach wyżej wymienionych działań reklamowych. Google udostępnia nam jedynie oceny statystyczne. Na podstawie tych ocen możemy rozpoznać, które z zastosowanych działań reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych z wykorzystania materiałów reklamowych, w szczególności nie możemy na podstawie tych informacji identyfikować użytkowników.

Wykorzystywana jest również technologia Google Retargeting, która gromadzi i przechowuje informacje o zachowaniach użytkowników na naszej stronie. Dane te są przechowywane w plikach cookie na Państwa komputerze i odczytywane przez Google. Pliki cookie umożliwiają Google gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji z plików cookie, z których tworzone są profile użytkowania przy użyciu pseudonimów. Te profile użytkowania są wykorzystywane do analizy zachowań odwiedzających naszą stronę internetową i są wykorzystywane do wyświetlania reklam w celu pokazania odpowiednich i spersonalizowanych treści na zewnętrznych stronach internetowych, które wydają się być dla Państwa interesujące na podstawie zachowania użytkownika na naszej stronie internetowej.

Ze względu na zastosowane narzędzia marketingowe Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych zebranych przez Google przy użyciu tego narzędzia, dlatego informujemy Państwa zgodnie z naszą najlepszą wiedzą: poprzez integrację Google, Google otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo odpowiedni obszar naszej witryny lub że kliknęli Państwo w naszą reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowani w usłudze Google, Google może przyporządkować wizytę do Państwa konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google lub nie zalogowali się Państwo, istnieje szansa, że dostawca znajdzie i zapisze Państwa adres IP.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Google przetwarza w szczególności adres IP, identyfikator pliku cookie, identyfikator Pixel, informacje o urządzeniu, informacje o przeglądarce, informacje o lokalizacji, dane dotyczące użytkowania, zachowania użytkownika i agenta użytkownika.

Państwa dane będą przechowywane na serwerach w UE i nie będą przekazywane osobom trzecim poza sieć Google. Przekazanie danych do państwa trzeciego zgodnie z RODO, takiego jak USA, może mieć miejsce w ramach sieci Google. Przekazywanie Państwa danych na serwery w USA odbywa się na podstawie standardowych zamkniętych klauzul umownych UE.

Dane protokołów są anonimizowane po dziewięciu miesiącach, a informacje o plikach cookie po 18 miesiącach.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych w przyszłości, mogą Państwo kliknąć w poniższy link: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

5.2.8 Elaine

Korzystamy z narzędzia do wysyłania e-maili Elaine od Artegic AG, Zanderstraße 7, 53177 Bonn, Niemcy (Artegic), aby wysyłać Państwu nasz biuletyn. Ponadto na naszej stronie internetowej korzystamy z technologii śledzenia konwersji Elaine za pomocą plików cookie, które przechowują informację, czy trafili Państwo na naszą stronę za pośrednictwem linku lub materiałów reklamowych w newsletterze i czy dokonali Państwo zakupu. Pozwala nam to dostosować i zoptymalizować treść naszych newsletterów, aby wyświetlać Państwu odpowiednie produkty.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Artegic przetwarza w szczególności adres IP, informacje o urządzeniu, informacje o przeglądarce, dane dotyczące użytkowania i zachowania użytkowników.

Państwa dane będą przy tym przechowywane na serwerach w UE i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Artegic usuwa opisane powyżej dane po 30 dniach od wizyty na naszej stronie internetowej za pośrednictwem linku w newsletterze.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych w przyszłości, należy przejść do ustawień ochrony danych na naszej stronie internetowej i odznaczyć pole Reklama w Elaine.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Artegic AG: https://www.artegic.com/privacy/

5.2.9 Outbrain

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy technologię retargetingu Outbrain UK Limited, 5th Floor, The Place,175 High Holborn, London, WC1V 7AA, Zjednoczone Królestwo (Outbrain). W tym celu mogą być używane pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają Outbrain gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji z plików cookie w celu wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych treści na zewnętrznych witrynach internetowych, które wydają się być dla Państwa interesujące w oparciu o Państwa zachowanie na naszej stronie internetowej. Zamieszczone przez Outbrain np. pod artykułem rekomendacje do lektury lub reklamy są określane na podstawie treści, które do tej pory Państwo oglądali. Treści wyświetlane w widżecie Outbrain są automatycznie kontrolowane pod względem treści i technologii i dostarczane przez Outbrain.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Outbrain przetwarza w szczególności adres IP, identyfikator użytkownika, UUID, informacje o przeglądarce, informacje o urządzeniu, dane o użytkowaniu, agenta użytkownika, zachowanie użytkownika, kliknięcia w materiały reklamowe, kontakt z materiałami reklamowymi i przeglądaną zawartość sklepu internetowego.

Państwa dane będą przechowywane na serwerach w UE i nie będą przekazywane osobom trzecim poza sieć Outbrain. Przekazanie danych do państwa trzeciego zgodnie z RODO, takiego jak USA, może mieć miejsce w ramach sieci Outbrain.

Przekazywanie Państwa danych na serwery w USA odbywa się na podstawie standardowych zamkniętych klauzul umownych UE.

Outbrain przechowuje Państwa dane przez 13 miesięcy.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych w przyszłości, mogą Państwo kliknąć w poniższy link: https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Outbrain: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy

5.2.10 TV Squared

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy technologię TV-Tracker od TV Squared Limited Fifth Floor, 1 Exchange Crescent, Conference Square, Edynburg, EH3 8UL, Szkocja (TV Squared). W tym celu mogą być używane pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają TV Squared gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji z plików cookie, w szczególności do mierzenia skuteczności i wpływu kampanii telewizyjnych na zachowanie użytkownika na naszej stronie internetowej.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej TV Squared przetwarza w szczególności adres IP, identyfikator pliku cookie, informacje o przeglądarce, informacje o urządzeniu, informacje o lokalizacji, dane dotyczące użytkowania i zachowania użytkowników.

Państwa dane będą przechowywane na serwerach w UE przez dwa lata po Państwa ostatniej wizycie na naszej stronie internetowej i mogą być przekazywane stronom trzecim, z których TV Squared korzysta i powierza im przetwarzanie danych jako podmiotom przetwarzającym oraz dostawcom usług i ich spółkom zależnym, które dostarczają technologie lub usługi pomocnicze w celu wsparcia, obsługi i utrzymania usług TV Squared. Ponadto dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego zgodnie z RODO, takiego jak USA, ew. w ramach sieci TV Squared. Przekazywanie Państwa danych na serwery w USA odbywa się na podstawie standardowych zamkniętych klauzul umownych UE.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych w przyszłości, mogą Państwo kliknąć w poniższy link: https://collector.tvsquared.com/optout.php

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności TV Squared: https://tvsquared.com/privacy-policy/

5.2.11 Factor Eleven (Factor 11)

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię negatywnego retargetingu od Factor Eleven GmbH, Siemensstrasse 3, zakład w Fernwald, 35463 Fernwald - Annerod, Niemcy (Factor Eleven). W tym celu mogą być używane pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają Factor Eleven gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji z plików cookie w celu kontrolowania i optymalizacji wyświetlania materiałów reklamowych dla Państwa. Celem negatywnego targetingu jest to, aby Ci, którzy trafili na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy, innych stron internetowych lub bezpośredniego wyszukiwania, nie otrzymali od nas żadnych ponownych reklam w określonym czasie.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Factor Eleven przetwarza w szczególności skrócony adres IP oraz identyfikator pliku cookie.

Państwa dane będą przechowywane na serwerach przez 30 dni w UE i nie będą przekazywane stronom trzecim.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych w przyszłości, należy przejść do ustawień ochrony danych na naszej stronie internetowej i odznaczyć pole Reklama w Faktor Eleven.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Factor Eleven: https://www.factor-eleven.de/datenschutz/

5.2.12 Google Analytics (strona korporacyjna)

Na naszej korporacyjnej stronie internetowej www.e-breuninger.de korzystamy z usługi analizy internetowej Google Analytics od Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Irlandia (Google) w celu analizy korzystania z naszej korporacyjnej strony internetowej i optymalizacji strony internetowej. W tym celu używamy plików cookie Google.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Google przetwarza w szczególności skrócony adres IP, informacje o przeglądarce, informacje o urządzeniu, informacje o lokalizacji, dane dotyczące użytkowania i zachowania użytkowników. Aktywowaliśmy na tej stronie internetowej funkcję anonimizacji adresu IP „anonymized IP” oferowaną przez Google, aby Państwa adres IP był skracany o ostatni oktet lub ostatnie 80 bitów (typ IPv6) w państwach członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego . Dzięki takiemu skróceniu Państwa adres IP nie zawiera odniesienia do osoby.

Państwa dane będą przechowywane na serwerach w UE i nie będą przekazywane osobom trzecim poza sieć Google. Przekazanie danych do państwa trzeciego zgodnie z RODO, takiego jak USA, może mieć miejsce w ramach sieci Google. Przekazywanie Państwa danych na serwery w USA odbywa się na podstawie standardowych zamkniętych klauzul umownych UE.

Google przechowuje Państwa dane przez rok.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych przez Google Analytics w przyszłości, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:  tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Gromadzenie Państwa danych za pomocą narzędzia Google Analytics można także zablokować, klikając poniższy link. Umieszczany jest plik cookie opt-out, który uniemożliwia gromadzenie Państwa danych podczas wizyt na tej stronie w przyszłości: dezaktywacja Google Analytics (funkcja opt-out działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny).

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google Analytics, należy zapoznać się z Warunkami korzystania z usługi Google Analytics, zasadami bezpieczeństwa i ochrony danych Google Analytics oraz Polityką prywatności Google.

5.2.13 Adform

Na naszej stronie internetowej korzystamy z platformy reklamowej Adform firmy Adform A/S, Silkegade 3B, ST. & 1., 1113 Kopenhaga, Dania (Adform). Mogą być przy tym wykorzystywane pliki cookie, beacon, skrypty tagujące, mobilne SDK i Pixel. Pliki cookie umożliwiają Adform gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji z plików cookie w celu umieszczania reklam, które są dla Państwa istotne, mierzenia skuteczności kampanii, poprawy wydajności kampanii lub zapobiegania wielokrotnemu oglądaniu tych samych reklam przez użytkownika.

Korzystamy z śledzenia konwersji, w ramach którego Adform umieszcza plik cookie na Państwa urządzeniu, jeśli trafili Państwo na naszą stronę za pośrednictwem reklamy lub inną drogą. W ten sposób Adform i Breuninger mogą rozpoznać, że ktoś kliknął reklamę, został przekierowany na stronę i trafił na wcześniej ustaloną stronę docelową („Conversion Site”). Ponadto widzimy, że odwiedzali Państwo stronę inną drogą i dokonali/skorzystali Państwo z zakupu lub usługi, które zostały zdefiniowane jako konwersja.

Wykorzystywana jest również technologia Adform Retargeting, która gromadzi i przechowuje informacje o zachowaniach użytkowników na naszej stronie. Dane te są przechowywane w plikach cookie na komputerze odwiedzającego. Adform gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje za pośrednictwem plików cookie, z których tworzone są profile użytkowania przy użyciu pseudonimów. Adform i Breuninger wykorzystują algorytm do analizy zapisanych w ten sposób zachowań użytkowników, a następnie mogą zamieszczać ukierunkowane rekomendacje produktów jako spersonalizowane banery reklamowe na innych stronach internetowych (tzw. wydawcach).

Adform wykorzystuje identyfikator pliku cookie w celu rejestrowania, które reklamy są wyświetlane w której przeglądarce. W ten sposób oceniamy interakcję z naszymi materiałami reklamowymi na innych stronach internetowych i urządzeniach (customer journey), w celu ich optymalizacji. Odbywa się to poprzez przypisanie pseudonimizowanych wartości, które składają się z identyfikatorów urządzeń, z których Państwo korzystają oraz plików cookie przeglądanych i klikanych reklam na innych odwiedzanych stronach.

Na podstawie Państwa zachowania użytkownika i interakcji z naszymi materiałami reklamowymi, produktami i usługami internetowymi można tworzyć pseudonimowe profile użytkowania, które wykorzystujemy do segmentacji grup docelowych poprzez agregowanie danych w segmentach do wyświetlania reklam. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie Breuninger, profile użytkowania są powiązane z Państwa danymi klienta, aby ulepszyć spersonalizowaną reklamę i adresowanie, na przykład w newsletterze, oraz aby móc wyświetlać treści, które są dla Państwa istotne.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Adform przetwarza w szczególności adres IP, identyfikator pliku cookie, identyfikator zamówienia, identyfikator klienta (zahaszowany), adres e-mail (zahaszowany), zachowanie użytkownika, dane podstawowe klienta, pod warunkiem, że jest on zalogowany na koncie Breuninger (płeć, wiek i kod pocztowy), informacje o przeglądarce, informacje o lokalizacji, informacje o urządzeniu, kontakt z materiałami reklamowymi, interakcje z materiałami reklamowymi i spersonalizowane kupony z identyfikatorem kuponu.

Państwa dane będą przechowywane na serwerach w UE przez maksymalnie 13 miesięcy, a pliki cookie przez 60 dni od ostatniej wizyty na naszej stronie internetowej. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych w przyszłości, mogą Państwo kliknąć w poniższy link: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Adform:  https://site.adform.com/privacy-center/overview

5.3. Dostawcy danych - pliki cookie funkcjonalne

5.3.1 FitAnalytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z internetowego doradcy w zakresie rozmiarów Fit Analytics GmbH, Voigtstraße 3, 10247 Berlin, Niemcy (Fit Analytics), aby pomóc Państwu dobrać odpowiedni rozmiar podczas procesu składania zamówienia. Korzystając z doradcy w zakresie rozmiaru, mogą Państwo na żądanie wysyłać do Fit Analytics następujące dane, aby otrzymać rekomendację rozmiaru:

 • Wzrost
 • Waga
 • Typ figury (piersi/brzuch)
 • Preferencje noszenia (np. „ciaśniejsze” lub „szersze”)
 • Wiek (opcjonalnie)
 • Referencyjne marki i artykuły (opcjonalnie)
 • Rozmiar biustonosza (opcjonalnie)

Fit Analytics gromadzi Państwa dane dotyczące użytkowania wyłącznie w formie anonimowej i przetwarza je wyłącznie w celu obliczenia rozmiaru ubrań pasującego do Państwa, oraz ciągłej optymalizacji procedur, na których opierają się rekomendacje. W tym celu wykorzystywany jest tak zwany „sesyjny plik cookie”, aby móc poprawnie wyświetlać doradcę rozmiaru na Państwa urządzeniu.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Fit Analytics przetwarza w szczególności zanonimizowany adres IP, informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym.

Państwa dane będą przy tym przechowywane na serwerach w UE na czas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej i nie będą przekazywane osobom trzecim.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych w przyszłości, mogą Państwo kliknąć w poniższy link: https://widget.fitanalytics.com/widget/optout/

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Fit Analytics: https://www.fitanalytics.com/privacy-policy

5.3.2 RichRelevance

Na naszej stronie internetowej korzystamy z technologii RichRelevance Inc., 49 Stevenson Street, Suite 950, San Francisco, CA 94105, USA (RichRelevance), aby przedstawić Państwu odpowiednie rekomendacje produktów na naszej stronie internetowej. Wykorzystujemy tę technologię do oceny Państwa zachowań związanych z użytkowaniem i zakupami. RichRelevance przechowuje pliki cookie w Państwa przeglądarce. Pseudonimizowane i zahaszowane dane gromadzone przez RichRelevance mogą być wykorzystywane do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowania zachowań użytkownika i zakupowych. Dane stanowią dla RichRelevance dane anonimowe, ponieważ nie przechowujemy żadnych tabel dopasowań i tylko my znamy algorytm haszowania.

Dane gromadzone za pomocą technologii RichRelevance nie będą wykorzystywane do identyfikacji Państwa osoby na naszej stronie internetowej i nie będą łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu.

RichRelevance wykorzystuje algorytm do analizy zachowań użytkowników, a następnie może dostarczać klientom rekomendacje produktów i usług.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej RichRelevance przetwarza w szczególności kliknięcia w sugestie produktów, zachowania użytkowników, zachowania zakupowe, adres e-mail (zahaszowany) podczas logowania do konta Breuninger oraz identyfikator zamówienia (zahaszowany).

Państwa dane, które są dla RichRelevance anonimowe, są przechowywane na serwerach w USA i mogą być przekazywane firmom/dostawcom usług, którzy wspierają RichRelevance w świadczeniu swoich usług. Przekazywanie Państwa danych na serwery w USA odbywa się na podstawie standardowych zamkniętych klauzul umownych UE.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności RichRelevance:  https://richrelevance.com/privacy/

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych w przyszłości, mogą Państwo kliknąć w poniższy link:  https://richrelevance.com/privacy/opt-out/

5.4. Dostawcy danych - pliki cookie niezbędne

5.4.1 SiteSpect

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia do testowania A/B firmy STSP Europe BV, De Corridor 27, 3621 ZA Breukelen, Holandia (SiteSpect). Korzystając z tego narzędzia, zostaną Państwo przekierowani do różnych wariantów naszej strony internetowej, aby określić, który z tych wariantów najlepiej odpowiada Państwa potrzebom. Mogą przy tym być umieszczane pliki cookie w Państwa przeglądarce, które są niezbędne, aby rozpoznać zachowanie użytkownika w danym wariancie.

Podczas korzystania z naszej witryny SiteSpect przetwarza w szczególności skrócony adres IP, informacje o przeglądarce, dane dotyczące użytkowania, zachowania użytkownika, agent użytkownika, identyfikator SiteSpect i informacje o urządzeniu.

Państwa dane będą przy tym przechowywane na serwerach w UE przez 13 miesięcy i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności SiteSpect: https://www.sitespect.com/website-privacy-policy/

5.4.2 Google Tag Manager

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Tag Manager. Google Tag Manager to rozwiązanie Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, za pomocą którego możemy zarządzać tagami naszych witryn za pośrednictwem jednego interfejsu. Google Tag Manager to domena wolna od plików cookie, która nie gromadzi żadnych danych osobowych. Google Tag Manager wyzwala inne tagi (pliki cookie i Pixel), które z kolei mogą gromadzić dane w pewnych okolicznościach. Niniejszym wyraźnie zwracamy na to uwagę. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli użytkownik dokonał dezaktywacji na poziomie domeny lub pliku cookie, obowiązuje to dla wszystkich tagów śledzących zaimplementowanych za pomocą Google Tag Manager.

Korzystając z protokołów technicznych, takich jak HTTPS, Państwa przeglądarka wysyła również dane osobowe, takie jak adres IP, informacje o urządzeniu i informacje o przeglądarce do Google Tag Manager, gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę. Jednak Google Tag Manager nie gromadzi ani nie przetwarza tych danych.

5.4.3 OneTrust

Korzystamy z OneTrust Consent Management Plattform w celu wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO. Operatorem jest OneTrust LLC., 82 St. John Street, Farringdon, Londyn EC1M 4JN, Wielka Brytania. OneTrust Consent Management Plattform gromadzi dane z pliku dziennika, agenta użytkownika (urządzenie, typ przeglądarki, język przeglądarki, wersja przeglądarki, rozdzielczość) oraz dane zgody (zgoda tak/nie, znacznik czasu, zakres danych, atrybuty danych, identyfikator kontrolera, identyfikator procesora, identyfikator zgody) za pośrednictwem JavaScript. Ten JavaScript umożliwia OneTrust przekazywanie Państwu informacji o niektórych tagach i technologiach internetowych na naszej witrynie oraz uzyskiwanie, zarządzanie i dokumentowanie Państwa zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 c RODO, ponieważ jesteśmy prawnie zobowiązani do przedstawienia dowodu zgody (zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności OneTrust: https://www.onetrust.com/privacy-notice/

5.4.4 Contentful

W celu prawidłowego udostępnienia treści w aplikacji Breuninger wykorzystujemy Contentful CDN (Content Delivery Network) od Contentful GmbH, Ritterstraße 12-14, 10969 Berlin (Contentful). Contentful CDN pomaga w szybszym dostarczaniu treści oferty online w naszej aplikacji, w szczególności plików, takich jak grafiki lub filmy, za pomocą serwerów rozmieszczonych regionalnie lub międzynarodowo.

Korzystamy z Contentful do wyświetlania treści na głównym kanale (strona startowa) naszej aplikacji.

Podczas korzystania z naszej aplikacji Contentful przetwarza w szczególności adres IP, agent użytkownika i informacje o przeglądarce.

Państwa dane będą przechowywane przez Contentful maksymalnie przez 90 dni.

Przechowywanie i przetwarzanie odbywa się na serwerach w UE, Stanach Zjednoczonych Ameryki lub innych krajach trzecich zgodnie z RODO na podstawie zamkniętych standardowych klauzul umownych UE (SCC). Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług i ich spółkom zależnym, którzy dostarczają technologie lub usługi pomocnicze w celu wsparcia, obsługi i utrzymania usług Contentful.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych w przyszłości, mogą Państwo kliknąć w poniższy link: https://www.contentful.com/legal/privacy-at-contentful/do-not-sell-data-access-request/

Należy pamiętać, że może się zdarzyć, że zawartość aplikacji w naszym kanale głównym nie będzie już poprawnie wyświetlana lub nie będzie wyświetlana wcale, w wyniku czego funkcjonowanie aplikacji będzie ograniczone.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Contentful: https://www.contentful.com/legal/privacy-at-contentful/privacy-notice/

5.4.5 Firebase

W naszej aplikacji korzystamy z kilku usług Firebase, usługi świadczonej przez Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043, USA. Firebase wykorzystuje tak zwane „Identyfikatory instancji”, aby zapamiętywać indywidualnie wybrane ustawienia w naszej aplikacji Breuninger. Ponieważ każdy identyfikator instancji jest unikalny w odniesieniu do naszej aplikacji i Państwa urządzenia mobilnego, Firebase może oceniać i reagować na określone procesy w aplikacji. Adres IP przesłany przez Państwa urządzenie w ramach Firebase będzie przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Oprócz niezbędnych technicznie usług korzystamy z innych usług Firebase, które można przeglądać w kategorii „Analiza i statystyki”.

Korzystamy z następujących technicznie niezbędnych usług Firebase:

 • Firebase Core i Firebase Core Diagnostics to podstawowe moduły niezbędne do aktywacji innych usług Firebase.
 • Firebase Remote Config oferuje nam kontrolę nad zachowaniem i wyglądem naszej aplikacji, dzięki czemu możemy wprowadzać zmiany poprzez konfigurację konsoli Firebase, aby np. dynamicznie włączać i wyłączać funkcje. Firebase Remote Config jest wymagana do przeprowadzania testów A/B.
 • Wykorzystujemy Firebase Crashlytics do wykrywania błędów w aplikacji, analizowania ich i rozwiązywania problemów. Firebase Crashlytics przetwarza przy tym raporty o awariach w czasie rzeczywistym, zawierające informacje o stanie aplikacji, kodach, informacje o urządzeniu i wiadomości z ostatniego pliku dziennika. Informacje te pomagają nam uprościć utrzymanie aplikacji i poprawić jej stabilność. Firebase Crashlytics nie tworzy przy tym odniesień do osoby.
 • Wykorzystujemy Firebase Cloud Messaging, aby wysyłać Państwu powiadomienia push na Państwa urządzenie. Jeśli korzystają Państwo z naszej aplikacji za pośrednictwem urządzenia końcowego z możliwością otrzymywania powiadomień push, mogą Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie „powiadomień push”. Do Państwa urządzenia końcowego zostanie przy tym przypisany pseudonimizowany identyfikator tokena urządzenia, unikalny numer połączenia wygenerowany z identyfikatora urządzenia, który można wykorzystać do zaadresowania do Państwa powiadomień push.

Podczas korzystania z naszej aplikacji Firebase przetwarza w szczególności adres IP (anonimizowany), identyfikatory reklam mobilnych, identyfikatory instancji analizy aplikacji, identyfikator tokena urządzenia, identyfikator instalacji Firebase, UUID instalacji Crashlytics, informacje o urządzeniu, a także ścieżki awarii i zrzuty.

Państwa dane będą przechowywane przez Firebase przez 2 miesiące i automatycznie usuwane lub agregowane co miesiąc, tak aby na podstawie zagregowanych danych nie można było zidentyfikować żadnej osoby.

Przechowywanie i przetwarzanie odbywa się na serwerach w UE i Stanach Zjednoczonych na podstawie zamkniętych standardowych klauzul umownych UE (SCC). Dane nie będą przekazywane stronom trzecim poza siecią Google.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności Firebase pod adresem

Mogą Państwo sprzeciwić się otrzymywaniu powiadomień push, dezaktywując powiadomienia push w naszej aplikacji w ustawieniach lub na urządzeniu mobilnym w ustawieniach i powiadomieniach aplikacji.

Rozdział 6: Umieszczanie filmów z YouTube

Na tej stronie internetowej umieszczane są treści z YouTube. YouTube jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest dostarczanie Państwu treści wideo o naszej firmie.

W przypadku filmów z YouTube umieszczanych na naszej stronie, włączone jest rozszerzone ustawienie ochrony danych. Oznacza to, że żadne informacje od odwiedzających witrynę nie są gromadzone i przechowywane na YouTube, chyba że odtwarzają wideo.

Należy pamiętać, że po rozpoczęciu odtwarzania Państwa dane osobowe (np. adres IP) będą również dostępne w krajach spoza UE/EOG („kraje trzecie”), w których poziom ochrony danych jest niższy niż w Niemczech i Polsce.

Aby zapobiec umieszczaniu śledzących plików cookie nawet podczas odtwarzania wideo, można zablokować przechowywanie plików cookie, odpowiednio konfigurując oprogramowanie przeglądarki - jak opisano powyżej; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Znajdą tam Państwo również dalsze informacje na temat praw przysługujących Państwu w tym zakresie oraz możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności. Adres YouTube i informacje o ochronie danych: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Rozdział 7: Konkursy

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

Na naszej stronie mają Państwo możliwość, w ramach naszego newslettera, na naszych wydarzeniach, w ramach naszych ankiet oraz za pośrednictwem aplikacji Breuninger uczestniczenia w różnych konkursach. O ile w danym konkursie nie określono inaczej lub nie udzielili nam Państwo żadnej dalszej wyraźnej zgody, dane osobowe, które nam Państwo przekażą w ramach udziału w konkursie, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu rozstrzygnięcia konkursu (np. wyłonienie zwycięzcy, powiadomienie zwycięzców, wysłanie nagrody).

Podstawę prawną przetwarzania danych w ramach konkursów stanowi zasadniczo art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody w ramach konkursu podstawę prawną przetwarzania danych na podstawie zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane przepisami prawa ani umową. Wymagane jest jednak w celu wzięcia udziału w konkursie. Możliwą konsekwencją braku podania danych jest brak udziału w konkursie. W przypadku konkursów nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Odbiorcy danych:

Zasadniczo Państwa dane osobowe będą przekazywane przez osoby trzecie jak np. partnerzy konkursów i przekazywane takim osobom tylko wewnętrznie w przypadku wysłania lub przekazania nagrody.

Ponadto Państwa dane osobowe będą przekazywane do Google LLC, USA, w celu przetwarzania danych w konkursach międzykanałowych, w celu automatycznego wylosowania zwycięzcy.

W odniesieniu do Google LLC, USA, nie można założyć odpowiedniego poziomu ochrony danych z powodu przetwarzania w USA. Istnieje ryzyko, że organy rządowe uzyskają dostęp do danych w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez poinformowania Państwa lub możliwości złożenia środka zaskarżenia. Należy mieć to na uwadze.

Okres przechowywania:

Po zakończeniu konkursu i ogłoszeniu zwycięzców dane osobowe uczestników, którzy nie wygrali, zostaną usunięte. Dane zwycięzców będą przechowywane na czas trwania konkursu, a także na czas ustawowych okresów przechowywania określonych w polskich i niemieckich przepisach handlowych oraz podatkowych, a w przypadku nagród rzeczowych przez okres obowiązywania ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi w celu ewentualnego usunięcia wady lub dokonania wymiany .

Jeśli wyrazili Państwo zgodę w ramach konkursu, mają Państwo możliwość wycofania tej zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Rozdział 8: Profile/strony w mediach społecznościowych

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

Breuninger prowadzi profile/strony w mediach społecznościowych na Facebook (https://de-de.facebook.com/breuninger.de), XING (https://www.xing.com/pages/e-breuningergmbh-co), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/breuninger/) oraz Instagram (https://www.instagram.com/breuninger/, https://www.instagram.com/breuningerfood/?hl=de, https://www.instagram.com/breuningerbeauty/?hl=de). Celem przetwarzania przez nas na naszych profilach/stronach w mediach społecznościowych jest informowanie naszych klientów o towarach, ofertach, wydarzeniach, usługach, promocjach, konkursach, nowościach o firmie oraz interakcja z odwiedzającymi profile w mediach społecznościowych i naszymi klientami. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych odbywa się w interesie naszej firmy, aby reprezentować Breuninger jako firmę w mediach społecznościowych, w celach marketingowych oraz odpowiadać na zapytania i komentarze naszych klientów i odwiedzających naszą stronę internetową, a tym samym zapewnić satysfakcję naszych klientów i odwiedzających witrynę.

Operator platformy nie ma możliwości wywierania wpływu na przetwarzanie przez nas Państwa danych w ramach komunikacji z klientem lub konkursów w ramach naszej obecności w mediach społecznościowych.

Odbiorcy danych:

Nie przekazujemy osobom trzecim Państwa danych osobowych, w tym Państwa danych podanych na naszych stronach w mediach społecznościowych, takich jak komentarze, filmy, zdjęcia, polubienia, wiadomości publiczne itp., publikowanych za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania treści, które naruszają prawo lub są istotne z punktu widzenia karnego/nielegalne, jeśli będzie to konieczne.

W przypadku kontaktu z nami, na przykład za pośrednictwem funkcji wiadomości prywatnej za pośrednictwem naszych kanałów mediów społecznościowych, w sprawie relacji z klientem, dokonanych zakupów itp., dane te zostaną przekazane wyłącznie wewnętrznie do naszego działu obsługi klienta. W drodze wyjątku dane są przetwarzane przez podmioty przetwarzające umowę w naszym imieniu. Są one jednak starannie wybierane, dodatkowo sprawdzane przez nas i zobowiązane umownie zgodnie z art. 28 RODO. Jeśli konieczne jest przekazanie Państwa zapytania partnerom umownym (np. producentom w przypadku reklamacji) w celu przetworzenia, Państwa zapytanie zostanie zanonimizowane. Jeżeli w poszczególnych przypadkach przekazanie Państwa danych osobowych wyda nam się przydatne, poinformujemy Państwa o tym wcześniej i poprosimy o Państwa zgodę. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim w tych celach bez Państwa zgody.

Okres przechowywania:

Wszystkie dane osobowe, które przesyłają nam Państwo poufnie za pośrednictwem naszych profili/stron w mediach społecznościowych (np. jako wiadomość prywatną) będą przez jakiś czas widoczne w historii korespondencji. Wszystkie publiczne posty zamieszczane przez Państwa na naszych profilach/stronach w mediach społecznościowych pozostają na osi czasu na czas nieokreślony, chyba że usuniemy je z powodu naruszenia prawa lub sami usuną Państwo post.

Nie mamy możliwości wpłynięcia na usunięcie przez samego operatora platformy. Dlatego prosimy również o zapoznanie się z polityką prywatności danego operatora platformy, Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php, Instagram: https://de-de.facebook.com/help/instagram/519522125107875 )

Współadministratorzy, art. 26 ust. 1 RODO:

Operator platformy naszych profili w mediach społecznościowych jest częściowo „współadministratorem" zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO. Oznacza to, że Breuninger i operator platformy wspólnie działają jako współadministratorzy w odniesieniu metod śledzenia sieci wykorzystywanych na profilach/stronach w mediach społecznościowych. Śledzenie sieci może odbywać się również niezależnie od tego, czy są Państwo zalogowani, lub zarejestrowani na platformie mediów społecznościowych. Jak wspomniano powyżej, nie mamy na to wpływu (np. aby zapobiec śledzeniu reklam przez operatora platformy). W odniesieniu do Facebook i Instagram nie można założyć odpowiedniego poziomu ochrony danych ze względu na przetwarzanie w USA. Istnieje ryzyko, że organy rządowe uzyskają dostęp do danych w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez poinformowania Państwa lub możliwości złożenia środka zaskarżenia. Należy mieć to na uwadze.

Rozdział 9: Bezpieczeństwo danych

Utrzymujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych, w szczególności chroniące Państwa dane osobowe przed niebezpieczeństwami związanymi z przekazaniem danych oraz przed zdobyciem wiedzy przez osoby trzecie.

Są one dostosowane do aktualnego stanu techniki. Jeśli podają Państwo dane osobowe na naszej stronie, zostaną one zaszyfrowane przy użyciu protokołu szyfrującego podczas przekazywania.

Rozdział 10: Aktualizacja niniejszej polityki prywatności

Breuninger regularnie sprawdza politykę prywatności i w razie potrzeby dokonuje jej aktualizacji. Poinformujemy Państwa o wszelkich istotnych dla Państwa zmianach w niniejszej polityce prywatności (na przykład na naszej stronie internetowej).

Ostatnia aktualizacja: 25.11.2021

Zapisz
Zalecamy aktualizację przeglądarki.czytaj dalejNiestety Twoja aktualna przeglądarka jest przestarzała, przez co mogą wystąpić ograniczenia wizualne i funkcjonalności.
Dla zapewnienia optymalnych wrażeń podczas zakupów zalecamy aktualizację przeglądarki przezwitrynę internetową developeraprzeglądarki.