Skorzystaj ze zniżki -20% na przecenione artykuły sportowe! Kod: SPORTS2024
150 zł dla nowych klientów
30 dni na darmowy zwrot produktów
Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 450 zł

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Rozdział 1: Zakres obowiązywania i przegląd

Rozdział 2: Administrator danych osobowych, osoba kontaktowa i dane kontaktowe

Rozdział 3: Państwa prawa, jako osoby której dane dotyczą

Rozdział 4: Przegląd przetwarzania danych w Breuninger

Rozdział 5: Pliki cookie i technologie śledzenia

Rozdział 6: Umieszczanie filmów z YouTube

Rozdział 7: Konkursy

Rozdział 8: Profile/strony w mediach społecznościowych

Rozdział 9: Bezpieczeństwo danych

Rozdział 10: Aktualizacja niniejszej polityki prywatności

Breuninger bardzo poważnie traktuje wymagania z zakresu ochrony danych i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Wiemy, że zaufanie naszych klientów jest istotną częścią relacji z klientem i ma wpływ na nasz sukces. Wypełniając nasz obowiązek informacyjny, chcemy na to zaufanie zasłużyć.

W celu zapewnienia czytelności, zdecydowaliśmy na prezentację podzieloną na rozdziały. Dzięki temu będą Państwo mieli możliwość szybkiego ogólnego przeglądu całego zakresu przetwarzania Państwa danych i związanych z nim praw lub uzyskania dodatkowych informacji na temat postępowania z Państwa danymi osobowymi w Breuninger.


W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych w Breuninger, prosimy o kontakt na privacy@breuninger.com W przypadku chęci skorzystania z prawa do uzyskania informacji lub usunięcia danych lub innego prawa z zakresu danych osobowych zgodnie z art. 15-22 RODO, w tym wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, rezygnacji z newslettera itp. prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdział 3: Państwa prawa, jako osoby której dane dotyczą oraz rozdział 2: Administrator danych osobowych, osoba kontaktowa i dane kontaktowe


Rozdział 1: Zakres obowiązywania przegląd

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jakim zakresie zbieramy i przetwarzamy dane osobowe podczas odwiedzania naszej strony internetowej, w naszych sklepach lub podczas korzystania z aplikacji mobilnych, a także w różnych innych obszarach, do jakich celów są wykorzystywane, kim są odbiorcy danych i kiedy zostaną usunięte. Sposób, w jaki przetwarzamy Państwa dane, jest podobny w przypadku większości naszych ofert. Należy pamiętać, że to, jakie poszczególne dane są przetwarzane i sposób ich wykorzystania zależą w dużej mierze od tego, z jakich usług Państwo korzystają i w jakim kraju się Państwo znajdują. Dlatego nie wszystkie z tych informacji będą Państwa dotyczyć.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy portali internetowych obsługiwanych przez E. Breuninger GmbH & Co. („Breuninger”)

i aplikacji mobilne w tym samym zakresie.

Ponadto w przypadku wielu naszych ofert, różnych usług, usług specjalnych w naszych sklepach itp. przetwarzamy również dane osobowe poza tymi portalami internetowymi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w odpowiednich rozdziałach poniżej.

Rozdział 2: Administrator danych osobowych, osoba kontaktowa i dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych we wszystkich obszarach jest E. Breuninger GmbH & Co., Marktstraße 1–3, 70173 Stuttgart, Niemcy. Mogą Państwo skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem tel.: +48 22 152-00-43 , i kontaktując się z naszym obsługi klienta.

W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych w Breuninger, prosimy o kontakt na privacy@breuninger.com.

Ponadto każda osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z inspektorem ochrony danych w ramach organizacji firmy Breuninger na privacy@breuninger.com lub pocztą na adres podany powyżej z dopiskiem „Do rąk inspektora ochrony danych”.

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z właściwym organem nadzorczym w sprawie przetwarzania Państwa danych, jest nim dal Polski: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, adres pocztowy: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel.: +48 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl dla Niemiec: Krajowy Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Kraju Związkowego Badenia-Wirtembergia [Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg], adres korespondencyjny: Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart, Niemcy, nr tel. +49 711/61 55 41–0, faks: + 49 711/61 55 41–15, e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de. Osoby, których dane dotyczą, mogą również skontaktować się z dowolnym innym organem nadzorczym ds. ochrony danych.

Rozdział 3: Państwa prawa, jako osoby której dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do uzyskania informacji o Państwa danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO.

W przypadku chęci skorzystania z prawa do uzyskania informacji lub usunięcia danych lub innego prawa z zakresu danych osobowych zgodnie z art. 15-22 RODO, w tym wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, rezygnacji z newslettera itp. prosimy o kontakt z naszym obsługi klienta.


Ważna informacja: Aby zapewnić, że w przypadku prośby o udzielenie informacji Państwa dane nie zostaną ujawnione stronom trzecim, możemy poprosić o dodatkowy dokument tożsamości. Prosimy o dołączenie do wniosku odpowiedniego dokumentu tożsamości już podczas jego składania w celu jego szybkiego rozpatrzenia.


Zgodnie z art. 16 RODO mogą Państwo zażądać sprostowania Państwa danych lub, jeśli spełnione są wymagania art. 17 RODO, ich usunięcia. Ponadto mają Państwo także prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych, art. 18 RODO. Jeśli mogą Państwo powołać się na szczególną sytuację osobistą, mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych w całości lub w części, art. 21 RODO, pod warunkiem, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. e lub f. Ponadto mają Państwo prawo do przenoszenia danych zgodnie z wymogami art. 20 RODO.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzielone nam zgody na przetwarzanie Państwa danych. Należy pamiętać, że wycofanie zgody będzie skuteczne dopiero w przyszłości i że jakiekolwiek przetwarzanie, które miało miejsce wcześniej, nie stanie się nielegalne.

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza postanowienia RODO.

W tym celu mogą Państwo skontaktować się w Polsce z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, zaś w Niemczech z Krajowym Komisarzem ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Kraju Związkowego Badenia-Wirtembergia.

Rozdział 4: Przegląd przetwarzania danych w Breuninger

Breuninger zapewnia szeroką gamę ofert, z których mogą Państwo korzystać na wiele różnych sposobów. W zależności od tego, w jaki sposób się Państwo z nami kontaktują i z jakich ofert korzystają, przetwarzamy różne dane osobowe z różnych źródeł.

Dane osobowe, jako jeden z najważniejszych terminów, odnoszą się do wszelkich informacji, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Należą do nich np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, zamówione produkty, dane dotyczące płatności itp., zbierane online lub offline. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi w szczególności ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Wiele przetwarzanych przez nas danych zbieramy od Państwa, gdy korzystają Państwo z naszych ofert lub kontaktują się z nami, np. gdy rejestrują się Państwo i podają swoje imię i nazwisko lub adres e-mail lub adres. Otrzymujemy jednak również dane techniczne urządzenia i dostępu, które są przez nas automatycznie rejestrowane, gdy korzystają Państwo z naszych ofert. Może to być na przykład informacja o tym, z jakiego urządzenia Państwo korzystają. Kolejne dane zbieramy poprzez własne analizy danych (np. w ramach badań rynkowych oraz poprzez profilowanie kliknięć i linków). Możemy również otrzymywać dane o Państwu od stron trzecich, na przykład od biur informacji kredytowych i dostawców usług płatniczych.

Mogą Państwo oczywiście odwiedzać wszystkie strony internetowe lub korzystać z aplikacji mobilnych bez podawania danych identyfikacyjnych i logowania.

4.1. Dane dziennika systemowego.

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

Podczas odwiedzin naszej strony internetowej, następujące dane są zapisywane przez nas automatycznie bez żadnych działań z Państwa strony:

Odbywa się to w celu:

Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust.1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na wymienionych powyżej celach przetwarzania danych. Jeżeli prezentacja służy do przygotowania umowy, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeśli pobierają Państwo aplikacje mobilne firmy Breuninger lub korzystają z nich i – w miarę możliwości – aktywowali Państwo usługi oparte na lokalizacji lub wyrazili na to zgodę, przekazują nam Państwo w ten sposób informacje o swojej lokalizacji i urządzeniu, z którego Państwo korzystają, a także identyfikator, który może być konkretnie przypisany do Państwa urządzenia końcowego. Możemy wykorzystać te informacje, aby za Państwa zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oferować Państwu usługi bazujące na lokalizacji, takie jak powiadomienia push lub inne spersonalizowane treści. W przypadku większości urządzeń końcowych możliwe jest wyłączenie tych usług opartych na lokalizacji w menu „Ustawienia”. W przypadku dalszych pytań dotyczących sposobu wyłączania usług opartych na lokalizacji na swoim urządzeniu, zalecamy skontaktowanie się z operatorem komórkowym lub producentem Państwa urządzenia końcowego.

Odbiorcy danych:

Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania:

Pliki dziennika systemowego (Logfiles) są przechowywane przez 14 dni, w wyjątkowych przypadkach przez 30 dni, w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu.

4.2. Newsletter

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

W ramach relacji z klientem, a także niezależnie od rejestracji lub zamówień produktów, oferujemy spersonalizowany newsletter.

W tym zakresie wykorzystujemy Państwa dane osobowe, aby przesyłać Państwu informacje o produktach, promocjach, wydarzeniach i nowościach z sektora mody i stylu życia dostosowanych do Państwa potrzeb, a także informacje o danych produktów znajdujących się na Państwa liście ulubionych i w koszyku oraz aby wysyłać Państwu rekomendacje pasujące do wyszukiwanych przez Państwa produktów w wiadomościach usługi powiadomienia o ponownej dostępności.

Przetwarzanie danych obejmuje wtedy następujące dane:

Podstawą prawną powyższego przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Aby zapobiec błędom i nadużyciom, na Państwa prośbę o dołączenie do newslettera najpierw otrzymają Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem, w celu upewnienia się, czy faktycznie zamówili Państwo newsletter. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na potwierdzenie po 24 godzinach, wyślemy Państwu kolejne przypomnienie w celu potwierdzenia. Spersonalizowany newsletter będzie wysyłany do Państwa dopiero po potwierdzeniu przez Państwa.

Podstawą prawną powyższego przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcy danych:

Jeśli do wysyłki newslettera wykorzystywane są zewnętrzne podmioty przetwarzające, są one zobowiązane umownie zgodnie z art. 28 RODO:

W tym kontekście Twoje dane zostaną zapisane na serwerach w Niemczech i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Więcej informacji na temat wytycznych dotyczących ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności XQueue.

Okres przechowywania:

W każdej chwili mogą Państwo bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera, korzystając z linku do rezygnacji z newslettera znajdującego się na końcu każdego newslettera lub kontaktując się z naszym obsługi klienta.

Po rezygnacji z newslettera dane odpowiedzi zapisane przez dostawcę usług e-mailingowych na poziomie kontaktu zostaną usunięte po dwóch miesiącach. Adres e-mail jest przechowywany przez trzy miesiące po rezygnacji z subskrypcji, a następnie zostaje zanonimizowany, tak że dane dotyczące otwarcia i kliknięcia są dostępne tylko w formie zbiorczej i nie można ich już przyporządkować do konkretnego użytkownika. Zanonimizowane kontakty są usuwane po upływie jednego roku.

4.3. Usługa powiadomień push aplikacji

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

Oferujemy spersonalizowaną usługę powiadomień push w ramach relacji z klientem, także niezależnie od rejestracji lub zamówień produktów.

W tym zakresie wykorzystujemy Państwa dane osobowe, aby przesyłać Państwu informacje o produktach, promocjach, wydarzeniach i nowościach z sektora mody i stylu życia dostosowanych do Państwa potrzeb, a także informacje o danych produktów znajdujących się na Państwa liście ulubionych i koszyku oraz w celu wysłania powiadomienia o ponownej dostępności. Ponadto będziemy wysyłać Państwu powiadomienia push z przypomnieniami, jeśli nie dokonali Państwo zakupu.

Przetwarzanie danych obejmuje wtedy następujące dane:

Podstawą prawną powyższego przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Mogą Państwo sprzeciwić się otrzymywaniu powiadomień push w dowolnym momencie, dezaktywując powiadomienia push w naszej aplikacji w Ustawieniach lub na urządzeniu mobilnym w Ustawieniach i Powiadomieniach aplikacji.

Odbiorcy danych:

Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Okres przechowywania:

Będziecie Państwo otrzymywać powiadomienia push tak długo, jak długo aktywna jest subskrypcja naszych powiadomień push. Możecie Państwo wyłączyć te powiadomienia w dowolnym momencie w ustawieniach aplikacji w sekcji "powiadomienia < informacje o produkcie".

4.4. Kontakt i serwis WhatsApp

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

Kiedy kontaktują się Państwo z nami, zbieramy Państwa dane kontaktowe. W zależności od tego, w jaki sposób się Państwo z nami kontaktują (np. telefonicznie, przez e-mail, formularz kontaktowy), Państwa dane kontaktowe mogą obejmować imię i nazwisko, adresy pocztowe, numery telefonów, adresy e-mail (ew. numer zamówienia, informacje dotyczące płatności i kredytów), szczegóły dotyczące Państwa profili w mediach społecznościowych (np. otrzymujemy Państwa identyfikator Meta (Facebooka), gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem Meta), nazwy użytkowników i podobne dane kontaktowe.

Używamy Państwa danych wyłącznie w celu przetworzenia Państwa wniosków lub zapytań.

Podstawą prawną nawiązania kontaktu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes w udzielaniu odpowiedzi na zapytania naszych klientów, a tym samym zapewnienie satysfakcji klienta) lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zapytania w ramach stosunku umownego).

Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia jakości usług oraz w celach szkoleniowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i poprzedzone zgodą na kontynuowanie rozmowy. Po nawiązaniu połączenia telefonicznego, a przed rozpoczęciem rozmowy jeseś informowany poprzez komunikat głosowy o nagrywaniu rozmowy. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich nagrywanie nie robić nic i zostać na linii.. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda osoby dzwoniącej wyrażona poprzez naciśnięcie 2 na klawiaturze telefonu).

Odbiorcy danych:

Odpowiadając na Państwa zapytania, jak również w przypadku nagrywania rozmowy telefonicznej, Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w ramach E. Breuninger GmbH & Co. oraz przez dostawcę obsługi klienta zobowiązanego na podstawie Art. 28 RODO.

Jeśli konieczne jest przekazanie Państwa zapytania partnerom umownym (np. producentom w przypadku reklamacji) w celu przetworzenia, Państwa zapytanie zostanie zanonimizowane. Jeżeli w poszczególnych przypadkach przekazanie Państwa danych osobowych wyda nam się przydatne, poinformujemy Państwa o tym wcześniej i poprosimy o Państwa zgodę. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim w tych celach bez Państwa zgody. Prosimy zapoznać się ponadto z informacjami o ochronie danych Zendesk Inc..

Okres przechowywania:

Państwa zapytania i nasze odpowiedzi będą przechowywane na Państwa koncie klienta i usunięte po maksymalnie 36 miesiącach, w przypadku dokumentów księgowych po maksymalnie 7 latach.

Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo do jej odstąpienia, w tym celu skontaktuj się z naszym Obsługi Klienta. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.5. Marketing bezpośredni drogą pocztową

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

Jako nasz klient będą Państwo, w ramach wymagań ustawowych, otrzymywać drogą pocztową regularne reklamy z interesującymi Państwa produktami i usługami, chyba że w przeszłości sprzeciwili się Państwo temu. W tym celu wykorzystujemy Państwa adres korespondencyjny, który podali Państwo podczas dokonywania zakupu w sklepie internetowym Breuninger. W celu reklamy dostosowanej do zainteresowań możemy przypisać Państwa dane zebrane z transakcji, takich jak zakupy lub zwroty, do różnych grup klientów lub zainteresowań (profilowanie).

Podstawą prawną przesyłania reklam drogą pocztową i dokonywania ocen statystycznych jest Państwa zgoda art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się profilowaniu do celów reklamowych w przyszłości. W tym celu prosimy o kontakt z naszym obsługi klienta.

Odbiorcy danych:

Jeśli do przeprowadzenia marketingu bezpośredniego wykorzystywane są zewnętrzne podmioty przetwarzające, są one zobowiązane umownie zgodnie z art. 28 RODO.

Okres przechowywania:

Jeśli nie chcą Państwo już otrzymywać od nas reklam drogą pocztowych, mogą sprzeciwić się Państwo wykorzystywaniu danych do tego celu ze skutkiem na przyszłość. Państwa dane kontaktowe zostaną wtedy zablokowane do tego celu. Zapisane czasy reakcji zostaną usunięte 30 dni po rezygnacji. W przypadku reklamy drogą pocztową wymagany jest dłuższy czas realizacji od wyboru do dostawy, w związku z czym reklama może być nadal wysyłana do Państwa przez krótki okres przejściowy. Sprzeciw wobec reklamy drogą pocztowych jest możliwy tylko w przypadku wszystkich działań reklamowych łącznie. Sprzeciw można również przesłać e-mailem na powyższe adresy lub drogą pocztową na dane kontaktowe w rozdział 2: Administrator danych osobowych, osoba kontaktowa i dane kontaktowe.

4.6. Konto klienta w sklepie internetowym oraz w naszych aplikacjach mobilnych

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

Aby zapewnić Państwu jak największą wygodę podczas zakupów, oferujemy stałe przechowywanie Państwa danych osobowych na chronionym hasłem koncie klienta Breuninger. Daje to Państwu różne możliwości, np. śledzenia przetwarzania wysyłki zamówionych produktów, wglądu do informacji na koncie Mój Breuninger.

Podczas rejestracji poprosimy o podanie różnych informacji, które są wymagane w przypadku relacji z klientem.

Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawariciem umwowy.

Natomiast w pozostałych przypadkach przetwarzamy przekazane przez Państwa dane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak jednoznaczna identyfikacja danego klienta w ramach weryfikacji zdolności kredytowej, wniesienia jakiegokolwiek sprzeciwu dotyczącego działań reklamowych i złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w celu poprawy możliwości dochodzenia roszczeń, definiowania i realizacji działań marketingowych specyficznych dla określonych grup odbiorców i innych przedsięwzięć marketingowych (np. korespondencja urodzinowa).

Odbiorcy danych:

Dane nie będą przekazywane stronom trzecim.

Okres przechowywania:

Jeśli usuną Państwo swoje konto klienta, Państwa dane zostaną odpowiednio usunięte.

4.7. Przetwarzanie zamówień

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

naszego sklepu internetowego i aplikacji mobilnych jest oferowanie klientom firmy E. Breuninger GmbH & Co. towarów i usług w ramach sprzedaży na odległość. W związku z tym przetwarzamy dane wymagane do zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy. Należą do nich w szczególności:

Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Natomiast w pozostałych przypadkach przetwarzamy podane przez Państwa dane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak kontrola możliwych metod płatności, jednoznaczna identyfikacja danego klienta w ramach oceny zdolności kredytowej, wniesienia jakiegokolwiek sprzeciwu dotyczącego działań reklamowych i złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w celu poprawy możliwości dochodzenia roszczeń, zapobiegania oszustwom oraz definiowania i realizacji działań marketingowych specyficznych dla określonych grup odbiorców i innych przedsięwzięć marketingowych. Ponadto, Państwa dane zostaną przekazane właściwemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki zamówień, w celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia i dostarczenia Państwa przesyłki.

Odbiorcy danych:

W ramach ww. przetwarzania danych, Państwa dane będą przetwarzane w naszym imieniu przez podmioty przetwarzające, w szczególności z branży komunikacji, logistyki i transportu. Są one starannie wybierane i, jeśli jest to wymagane przez prawo, zobowiązane umową zgodnie z art. 28 RODO.

W celu wysłania informacji o transakcji do użytkownika w ramach zamówienia, korzystamy z narzędzia do wysyłania wiadomości e-mail Simple Email Service firmy Amazon Web Services, 38 Av. John F. Kennedy, 1855 Luksemburg. Kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, Amazon Simple Email Service przetwarza w szczególności Twój adres e-mail i imię. Państwa dane będą przechowywane na serwerach na terenie UE i nie będą przekazywane osobom trzecim. Twoje dane zostaną automatycznie usunięte po zakończeniu zamówienia, najpóźniej w ciągu 4 miesięcy. Więcej szczegółów na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności AWS.

Aby zapewnić naszym klientom lepszą obsługę dostaw, współpracujemy również z zewnętrznym dostawcą, który przetwarza numery śledzenia przesyłek i przekazuje bardziej szczegółowe informacje o statusie przesyłki danemu klientowi. Informacje o zewnętrznym dostawcy

parcelLab GmbH
Schillerstraße 23a
80336 München
Niemcy
Kontakt z administratorem danych można uzyskać pod adresem info@parcellab.com

W przypadku zamówień w naszym sklepie internetowym u partnera Breuninger, rozpoznawalnego po etykiecie „Wysyłka przez partnera Breuninger”, przekazujemy dane osobowe (imię i nazwisko oraz adres) wymagane do realizacji wysyłki do odpowiedniego partnera Breuninger za pośrednictwem interfejsu.

Z dostawcami działającymi jako interfejs zostały zawarte umowy zgodnie z art. 28 RODO (podmiot przetwarzający) lub art. 26 RODO (współadministratorzy).

Szczegółowe informacje na temat dalszego przetwarzania danych przez partnera Breuninger można znaleźć w informacji o ochronie danych danego partnera.

Z naszymi partnerami zawarliśmy umowę o wspólnej odpowiedzialności zgodnie z art. 26 DSGVO. Dotyczy to w szczególności wykonywania praw osób, których dane dotyczą, oraz wypełniania obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane dotyczą.

Również w przypadku wspólnej odpowiedzialności my i partner Breuninger wypełniamy obowiązki w zakresie ochrony danych zgodnie ze swoim zakresem odpowiedzialności w następujący sposób:

Informujemy Państwa o przetwarzaniu Państwa danych zgodnie z art. 13 DSGVO. Mogą Państwo również dochodzić wobec nas swoich praw do ochrony danych (np. informacji, usunięcia, sprzeciwu).

My i partner Breuninger informujemy się wzajemnie o wszelkich stanowiskach prawnych dochodzonych przez osoby, których dane dotyczą i przekazujemy sobie wszelkie informacje niezbędne do przetwarzania praw osób, których dane dotyczą.

Z usługodawcami, którzy pełnią tutaj funkcję interfejsu, zostały zawarte umowy zgodnie z art. 28 DSGVO (przetwarzanie zlecone) i art. 26 DSGVO (podmioty współodpowiedzialne).

W celu przetwarzania Państwa płatności korzystamy z usług dostawców usług płatniczych. Są oni wymienieni poniżej

Firmy te otrzymują od nas dane, których potrzebują do przetwarzania swoich umownych zobowiązań płatniczych.

W przypadku każdego zamówienia Państwa imię i nazwisko, adres IP, data urodzenia i adres będą wysyłane do CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 Monachium w celu weryfikacji tożsamości. Podstawą jest tutaj nasz nadrzędny uzasadniony interes w sprawdzaniu tożsamości i unikaniu zadłużeń. Breuninger jest ponadto uprawniony, w celu ochrony wymienionych powyżej uzasadnionych interesów Breuninger lub stron trzecich, do przekazywania danych dotyczących Państwa należnych i nieuregulowanych należności do CRIF GmbH.

Breuninger będzie przekazywał CRIF GmbH dane dotyczące zachowań niezgodnych z umową (np. niewłaściwe użycie karty kredytowej, oszustwo), o ile jest to konieczne do ochrony uzasadnionych interesów Breuninger lub osób trzecich w celu zapobiegania zadłużeniom u tych podmiotów oraz o ile nie istnieją powody, by założyć, że Państwa słuszny interes polegający na wykluczeniu przekazywania jest ważniejszy.

Mogą Państwo uzyskać informacje o gromadzonych danych dotyczących Państwa od CRIF GmbH pod podanymi powyżej adresami.

Informacje na temat celów biznesowych, celów gromadzenia danych, odbiorców danych i Twoich praw do ochrony danych można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych CRIF GmbH w rozumieniu Art. 14 RODO.

W przypadku niedotrzymania przez Państwa umownych zobowiązań płatniczych Breuninger może, po rozważeniu interesów obu stron, przekazać dane na ten temat wyżej wymienionym podmiotom.

Korzystamy również z usług Risk.ident GmbH, Am Sandtorkai 50, 20457 Hamburg, Niemcy w celu przesyłania danych do urządzeń końcowych, które były już wykorzystywane do (prób) oszustwa. Podstawą jest tutaj ponownie nasz uzasadniony interes w unikaniu kolejnych zadłużeń. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Ponadto Breuninger udziela ustawowego prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zakupów online. W związku z tym Breuninger gromadzi i przechowuje dane o zwracanych towarach. W celu unikania nadmiernych zwrotów (uzasadniony interes), Breuninger ocenia te dane wstecz do dwunastu miesięcy i zwraca się do klientów dokonujących częstych zwrotów w celu znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego dla obu stron.

Okres przechowywania:

Jeżeli nie wykorzystamy Państwa danych kontaktowych do celów reklamowych, będziemy przechowywać dane zebrane w celu realizacji umowy do czasu wygaśnięcia ustawowych lub ewentualnych umownych uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji. Po upływie tego okresu przechowujemy informacje o stosunku umownym wymagane przepisami prawa cywilnego, handlowego i podatkowego przez okresy określone przepisami prawa. Przez ten okres (zwykle dziesięć lat od zawarcia umowy) dane będą ponownie przetwarzane tylko w przypadku kontroli przez administrację skarbową oraz zapytań klientów. Wszystkie informacje nieistotne z punktu widzenia podatkowego zostaną usunięte po ustaniu celu, w przypadku historii komunikacji najpóźniej po 36 miesiącach.

4.8. Powiadomienie o ponownej dostępności

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, aby powiadomić Państwa o dostępności żądanego produktu. W tym celu wykorzystujemy podany przez Państwa adres e-mail, który wpisali Państwo w odpowiednim oknie dialogowym w sklepie internetowym. O ile Twój adres e-mail został zidentyfikowany jako prawidłowy, otrzymasz od nas wiadomość, gdy tylko żądany przez Ciebie przedmiot będzie ponownie dostępny w naszym sklepie. Podstawę prawną stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli dany produkt nie będzie ponownie dostępny po dłuższym czasie, również Państwa o tym poinformujemy. Wiadomości e-mail o ponownej dostępności mogą zawierać sugestie produktów, które są podobne do produktów, o których chcą Państwo zostać poinformowani. Jeśli korzystają Państwo także z aplikacji Breuninger i zarejestrowali się Państwo, aby otrzymywać powiadomienia push, o dostępności produktu zostaną Państwo również poinformowani w wiadomości push. Mogą Państwo wyłączyć te powiadomienia w dowolnym momencie w ustawieniach aplikacji w zakładce „Powiadomienia < Informacje o produkcie”.

Aby zapobiec pomyłkom lub nadużyciom, po aktywacji funkcji powiadomień o ponownej dostępności artykułów otrzymasz wiadomość e-mail, która umożliwia potwierdzenie z Twojej strony, że rzeczywiście funkcja powiadomień o ponownej dostępności artykułów została przez Ciebie aktywowana. Dopiero po potwierdzeniu z Twojej strony powiadomienia o ponownej dostępności artykułów drogą e-mailową staną się aktywne.

Odbiorcy danych:

Jeśli do realizacji powiadomień o ponownej dostępności wykorzystywane są zewnętrzne podmioty przetwarzające, są one zobowiązane umownie zgodnie z art. 28 RODO:

XQueue GmbH (Narzędzie do wysyłania e-maili Maileon - oraz automatycznej weryfikacji online i analizy list adresów e-mail AdressCheckSoftware), Christian-Pless-Str. 11-13, 63069 Offenbach am Main, Niemcy ("XQueue").

W tym kontekście Twoje dane zostaną zapisane na serwerach w Niemczech i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Więcej informacji na temat wytycznych dotyczących ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności XQueue.

Okres przechowywania:

Z powiadomień o ponownej dostępności artykułów można w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować, klikając w link, który znajduje się na końcu każdego powiadomienia, lub kontaktując się z naszym obsługi klienta.

Zapisane czasy reakcji zostaną usunięte z systemu w ciągu 30 dni od dnia rezygnacji.

4.9. Ankiety konsumenckie oraz badania rynku i opinii

4.9.1 Ankiety konsumenckie oraz badania rynku

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

W ramach relacji z klientem będziemy w różnych momentach zapraszać Państwa do przekazywania opinii na temat doświadczeń z Breuninger i związanych z nami doświadczeń zakupowych. Wykorzystujemy dane osobowe uzytkowników w celu oceny grupy docelowej i opracowania odpowiednich dzialan strategicznych, które sprawia, ze przyszle zakupy beda jeszcze przyjemniejsze.

Przetwarzanie danych obejmuje nastepujace dane:

Podstawę prawną i badaniach rynku i opinii klientów jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Aby zapobiec bledom i naduzyciom, stosujemy mechanizm podwójnej weryfikacji: uzytkownik, gdy poprosi o udzial w badaniu opinii najpierw otrzyma wiadomosc e-mail z prosba o potwierdzenie, co ma na celu upewnienie sie, ze faktycznie to on poprosil o udzial w naszych badaniach rynku i opinii. Dopiero po potwierdzeniu uzytkownik otrzyma zaproszenia do udzialu w ankietach.

Odbiorcy danych:

Dane, które zbieramy w kontekście ankiet konsumenckich oraz badań rynku i opinii, są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. Aby jednak móc przeprowadzać ankiety wśród klientów oraz badania rynku i opinii korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców. Są oni starannie wybierani jako podmioty przetwarzające oraz zobowiązani umową zgodnie z art. 28 RODO. Są to:

Okres przechowywania:

Ocena i dokumentacja wyników ankiety są zanonimizowane.

Jeśli w ramach ankiety sami podają Państwo swoje dane osobowe (np. numer telefonu w celu oddzwonienia), zostaną one usunięte najpóźniej po osiemnastu miesiącach. Wszystkie inne dane osobowe (np. adres e-mail do zaproszenia do ankiety) zostaną usunięte najpóźniej po trzech latach.

Możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się otrzymywaniu zaproszenia do przekazania opinii związanej z zakupem, klikając linka rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na końcu wiadomości e-mail lub kontaktując się z naszym obsługi klienta.

4.9.2 Ankieta satysfakcji klienta w zakresie obslugi Twojego zgloszenia

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

Jeśli kontaktujesz się z nami mając konkretne pytanie lub prośbę, niezależnie czy jesteś Jako naszym(ąa) aktualnym(ąa) lub przyszłym(ąa) klientem(kąa), a także zgodzisz się przekazać nam informacje zwrotne na temat swojego zadowolenia z obsługi takiego zgłoszenia, możesz otrzymać prośbę o udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania mające na celu ocenę Twoich doświadczeń związanych z obsługą klienta.

Podstawą prawną udziału w ankiecie związanej z Twoimi doświadczeniami z obsługą klienta (telefoniczną lub mailową) jest każdorazowo Twoja zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcy danych:

Dane, które pobieramy w ramach ankiety związanej z Twoimi doświadczeniami z obsługą klienta są wykorzystywane wyłącznie w celach wewnętrznych, aby Twoje przyszłe zakupy były jeszcze przyjemniejsze, a jakość naszej obsługi klienta jeszcze wyższa. Przeprowadzając ankiety korzystamy z usług firm zewnętrznych. Zostały one starannie wybrane jako podmioty przetwarzające dane i są objęte umową zgodnie z art. 28 RODO.

Okres przechowywania:

Ocena i dokumentacja wyników ankiety jest zanonimizowanae. Wszystkie dane osobowe, w tym numer telefonu zostaną usunięte najpóźniej po 12 miesiącach.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę na takie przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy skontaktować się z naszym obsługi klienta.

Dane zebrane poprzez formularz kontaktowy:

Dane, które zbieramy w ramach badania satysfakcji (imię i nazwisko, adres e-mail, inne dane, które podajesz w swoim zgłoszeniu) zostaną usunięte najpóźniej po 36 miesiącach.

Ankieta dotyczy wyłącznie przetwarzania Twojego osobistego zgłoszenia i może zostać wycofana poprzez potwierdzenie otrzymania Twojego zgłoszenia.

4.10. Ponowne rozpoznanie

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

Podczas logowania na naszej stronie internetowej, następujące dane są zapisywane przez nas automatycznie bez żadnych działań z Państwa strony:

Tylko plik cookie cid jest zapisywany po stronie klienta.

Odbywa się to w celu rozpoznawania urządzeń i sieci przez serwer oraz rozpoznawania i zapobiegania nieautoryzowanym próbom dostępu. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest rozpoznawanie i zapobieganie szkodliwym działaniom i dostępowi osób trzecich do naszej strony internetowej oraz odwiedzających naszą stronę internetową.

Odbiorcy danych:

Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania:

Dane są gromadzone przez 1 rok od ostatniego logowania za pomocą odpowiedniego urządzenia/sieci.

Rozdział 5: Pliki cookie i technologie śledzenia

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na różnych stronach wykorzystujemy tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniu i które zapisują określone ustawienia i dane w celu wymiany z naszym systemem za pośrednictwem Państwa przeglądarki.

To, jakie dokładnie pliki cookie są umieszczane, i które Państwa dane osobowe są następnie przetwarzane, zależy w dużej mierze od rodzaju i zakresu korzystania z naszych stron internetowych oraz udzielonej przez Państwa zgody. Działamy na arenie międzynarodowej w różnych krajach europejskich. W poszczególnych krajach usługi oferowane na naszych stronach internetowych, a tym samym zgody proponowane w odniesieniu do przetwarzania danych i korzystania z plików cookie mogą się różnić. W związku z tym nie wszystkie części tych informacji będą dotyczyły Państwa.

Korzystając z plików cookie, przestrzegamy obowiązujących, krajowych regulacji dotyczących uzyskiwania zgody na każdej z naszych stron internetowych specyficznych dla danego kraju: w Niemczech § 25 TTDSG, w Austrii § 96 ust. 3 TKG, w Szwajcarii Art. 45c FMG i w Polsce zgodnie z art. 173 i art. 174 ustawy prawo telekomunikacyjne.

Poniżej znajdą Państwo opis poszczególnych kategorii plików cookie, które wykorzystujemy.

  1. Analiza i statystyki: Pragniemy stale poprawiać przyjazność dla użytkownika na naszej stronie internetowej, dlatego używamy plików cookie, które mierzą i oceniają anonimowo lub pseudonimowo, które funkcje i treści naszej witryny są używane szczególnie często, oraz aby dowiedzieć się, jakie treści i produkty na naszej stronie są szczególnie interesujące dla użytkowników. Państwa dane są pobierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

  2. Reklama: Te pliki cookie i technologie śledzenia służą do wyświetlania reklam na stronach internetowych o treści specjalnie dostosowanej do Państwa preferencji, co, jak zakładamy, może być dla Państwa szczególnie istotne. Te pliki cookie wykorzystują sieci reklamowe firm, które przetwarzają Państwa dane jako niezależny administrator. Państwa dane są pobierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

  3. Funkcjonalne pliki cookie: Funkcjonalne pliki cookie poprawiają przyjazność dla użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej i kontrolują sposób prezentacji naszej strony. Wykorzystujemy ten typ plików cookie także po to, aby móc pokazać Państwu nasze produkty i treści w taki sposób, aby zakupy na naszej stronie były dla Państwa jak najbardziej komfortowe i wygodne. Państwa dane są pobierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

  4. Niezbędne pliki cookie: Niezbędne pliki cookie pomagają nam uczynić naszą stronę internetową technicznie dostępną i użyteczną dla Państwa. Umożliwiają one istotne podstawowe funkcje, takie jak nawigacja na stronie, prawidłowe wyświetlanie w przeglądarce internetowej lub zarządzanie zgodami za pośrednictwem Consent-Layer. Nasza strona internetowa nie może działać bez tych plików cookie. Ponadto pliki cookie pomagają nam oferować określone usługi na naszej stronie internetowej, których można oczekiwać w normalnych okolicznościach podczas odwiedzania sklepu z modą, i oferują dostosowane do potrzeb użytkownika wrażenia na naszej stronie internetowej.

Państwa dane są pobierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes), ponieważ zakładamy, że w Państwa interesie jest, aby nasza strona internetowa była użyteczna dla Państwa i że uważają Państwo, że świadczenie niektórych usług na naszej stronie jest konieczne.

Mają Państwo możliwość wyrażenia zgody na użycie wszystkich plików cookie lub odrzucenia ich i dokonania indywidualnego wyboru. Nie dotyczy to niezbędnych plików cookie, które są konieczne do wyświetlenia strony.

Oczywiście mogą Państwo również ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby nie akceptowała plików cookie. Informacje dotyczące procedury można zazwyczaj uzyskać za pomocą funkcji pomocy przeglądarki internetowej. Przypominamy jednak, że w takim przypadku funkcje sklepu internetowego Breuninger mogą być dostępne tylko w ograniczonym zakresie.

5.1. Dostawcy danych analizy i statystyk

5.1.1 Medallia

Zachęcamy Panią/Pana do przekazywania informacji zwrotnych na temat doświadczeń z firmą Breuninger i zakupów w różnych aspektach w ramach relacji z klientami. Wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe do analizy danych w ramach grupy docelowej i opracowania odpowiednich środków strategicznych tak, aby w przyszłości Pani/Pana zakupy były jeszcze przyjemniejsze.

Przetwarzanie obejmuje następujące dane:

Podstawę prawną udziału w ankietach klientów w naszym sklepie internetowym stanowi Pani/Pana zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane te są gromadzone i analizowane anonimowo.

Odbiorca danych:

Dane gromadzone przez nas w ramach ankiet dla klientów oraz badań rynku i opinii są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. W celu przeprowadzania ankiet wśród klientów oraz badań rynku i opinii korzystamy jednak z usług zewnętrznych usługodawców. Jako podmioty przetwarzające dane są oni starannie wybierani i zobowiązani umową zgodnie z art. 28 RODO. Są to w szczególności:

Okres przechowywania:

Ocena wyników ankiety odbywa się w sposób zanonimizowany. Jeżeli w ramach ankiety poda Pani/Pan swoje dane osobowe (np. numer telefonu do oddzwonienia), zostaną one usunięte najpóźniej po 18 miesiącach. Wszystkie inne dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej po trzech latach.

W dowolnym momencie może Pani/Pan wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia i przechowywania danych w ramach ankiet dla klientów w naszym sklepie internetowym ze skutkiem na przyszłość. Aby wycofać zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych w przyszłości, proszę przejść do ustawień ochrony danych na naszej stronie internetowej i usunąć znacznik wyboru w punkcie „Analiza i statystyki” w Medallia.

5.1.2 Breuninger Tracking Analizy i statystyki

Korzystamy z naszego własnego narzędzia do śledzenia i analizy stron internetowych opracowanego przez E. Breuninger GmbH & Co., Marktstrasse 1-3, 70173 Stuttgart, Niemcy ("Breuninger") w celu projektowania i optymalizacji naszej strony internetowej w zależności od potrzeb a także do przeprowadzania testów A/B. Breuninger Tracking gromadzi i przechowuje dane użytkowników i wykorzystuje je do tworzenia profili użytkowania przy, również na różnych urządzeniach użyciu pseudonimów. Chodzi między innymi o to, które funkcje i treści są używane szczególnie często, aby zrozumieć, które treści i produkty są szczególnie interesujące dla użytkowników.

W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie i można odczytać istniejące pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają na przykład między innymi ponowne rozpoznanie użytkownika. Dane zebrane za pomocą technologii Breuninger będą wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą i po aktywnej identyfikacji na naszej stronie (np. poprzez rejestrację lub logowanie) w celu skojarzenia danych osobowych posiadacza pseudonimu, np. z Państwa Twojego konta klienta, z danymi śledzenia.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Breuninger przetwarza w szczególności adres IP, hashowany adres e-mail, informacje o urządzeniu, Mobile Advertising ID (IDFA/ GAID), informacje o przeglądarce, dane dotyczące użytkowania, zachowania użytkownika, identyfikator klienta i identyfikator zamówienia, a także własne pliki cookie. Przypisanie profili użytkowania do adresów IP nie ma miejsca.

Odbiorcy danych:

W celu przetwarzania i przechowywania uzyskanych tutaj danych korzystamy z uslug swiadczonych przez partnerów zewnetrznych. W tych procesach sami partnerzy nie maja dostepu ani praw do korzystania z danych przechowywanych w procesie.

Państwa Twoje dane będą przekazywane poszczególnym zewnętrznym partnerom technologicznym wyłącznie po uzyskaniu Państwa Twojej zgody. W przypadku korzystania z zewnętrznych podmiotów przetwarzających są one zobowiązane umownie na mocy art. 28 RODO.

Okres przechowywania:

Uzyskane dane są przechowywane przez Breuninger na serwerach w UE i - jeśli dostępne są pseudonimy lub inne identyfikatory - po dwóch latach całkowicie anonimizowane. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. Adresy IP są usuwane po 7 dniach.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W każdej chwili, ze skutkiem na przyszłość, możeszgą Państwo wycofać swoją zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych. W tym celu, pod adresem Ustawienia prywatnosci możeszgą przejść do ustawień ochrony danych (baner plików cookie) i wyłączyć śledzenie Breuninger Tracking w kategorii „Analizy i statystyki”. W ten sposób żadne dane Twojej przeglądarki nie będą gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem śledzenia Breuninger Tracking w przyszłości.

5.1.3 Contentsquare

Używamy technologii Content Square SAS (Contentsquare), WeWork 7 rue de Madrid, Paris 75008, Francja do analizy i statystyk korzystania ze strony internetowej, a także do optymalizacji zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej.

Tym celu wykorzystujemy pliki cookie, które zapisują zachowanie użytkownika na naszej stronie.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej ContentSquare przetwarza w szczególności adres IP, informacje o urządzeniu, informacje o przeglądarce, informacje o lokalizacji, dane dotyczące użytkowania, zachowania użytkownika, identyfikator pliku cookie i identyfikator zamówienia.

Contentsquare przechowuje przy tym Państwa adres IP przez maksymalnie 3 dni, a wszystkie inne dane przez 13 miesięcy na serwerach w UE. Państwa dane mogą być przekazywane do spółek zależnych w Izraelu na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony przez Komisję UE oraz w USA na podstawie zamkniętych SCC lub mogą być stamtąd dostępne dla osób udostępniających serwisom Contentsquare technologie, usługi pomocnicze lub obsługę klienta w celu zapewnienia wsparcia, obsługi i utrzymania.

Contentsquare jest podmiotem przetwarzającym dane dla Breuningera na podstawie zawartej umowy o przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 RODO, w zakresie wyżej wymienionych procesów przetwarzania danych.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych w przyszłości, należy przejść do ustawień ochrony danych na naszej stronie internetowej i usunąć zaznaczenie w sekcji Analiza i statystyki w Content Square.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Content Square.

5.1.4 Mixpanel

W naszej aplikacji korzystamy z technologii analitycznej od Mixpanel Inc. One Front Street, Floor 28 San Francisco, CA 94111, USA (Mixpanel), aby śledzić zachowanie użytkownika w aplikacji Breuninger. Dzięki temu możemy gromadzić i zapisywać dane dotyczące użytkowania za pomocą przypisanego identyfikatora użytkownika („pseudonim”). Dzięki tym analizom chcemy zoptymalizować użyteczność aplikacji i stale ją dla Państwa ulepszać. Dane nie są wykorzystywane do identyfikacji Państwa jako osoby odwiedzającej tę aplikację i nie są porównywane z innymi danymi dotyczącymi posiadacza pseudonimu.

Podczas korzystania z naszej aplikacji Mixpanel przetwarza w szczególności adres IP, agenta użytkownika, identyfikator użytkownika, mobilne identyfikatory reklamowe, informacje o przeglądarce, informacje o urządzeniu i zachowaniu użytkownika.

Państwa dane będą przechowywane przez Mixpanel przez 2 lata.

Przechowywanie i przetwarzanie odbywa się na serwerach w UE. Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług i ich spółkom zależnym, którzy dostarczają technologie lub usługi pomocnicze w celu wsparcia, obsługi i utrzymania usług Mixpanel.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Twoich danych w przyszłości, kliknij tutaj.

Należy pamiętać, że w przypadku wycofania zgody, sprzeciwiają się Państwo jedynie śledzeniu w celu analizy sieci, ale nie otrzymywaniu powiadomień push.

Mogą Państwo sprzeciwić się otrzymywaniu powiadomień push, dezaktywując powiadomienia push w naszej aplikacji w ustawieniach lub na urządzeniu mobilnym w ustawieniach i powiadomieniach aplikacji.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności Mixpanel.

5.1.5 Firebase

W naszej aplikacji korzystamy z kilku usług Firebase, usługi świadczonej przez Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043, USA. Firebase wykorzystuje tak zwane „identyfikatory instancji”, aby zapamiętywać indywidualnie wybrane ustawienia w naszej aplikacji Breuninger. Ponieważ każdy identyfikator instancji jest unikalny w odniesieniu do naszej aplikacji i Państwa urządzenia mobilnego, Firebase może oceniać i reagować na określone procesy w aplikacji. Adres IP przesłany przez Państwa urządzenie w ramach Firebase będzie przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Oprócz usług analitycznych i statystycznych korzystamy z innych technicznie niezbędnych usług Firebase, które można wyświetlić w kategorii „Niezbędne”.

Do analiz i statystyk wykorzystujemy następujące usługi Firebase:

Ponadto możemy analizować, z jakich wcześniej konkretnych czynności (zdarzeń w aplikacji) Państwo korzystali (śledzenie konwersji).

Podczas korzystania z naszej aplikacji Firebase przetwarza w szczególności adres IP (zanonimizowany), mobilne identyfikatory reklamowe, identyfikatory instancji analizy aplikacji, identyfikator tokena urządzenia, identyfikator instalacji Firebase, informacje o urządzeniu oraz identyfikatory idFV/Android.

Państwa dane będą przechowywane przez Firebase przez 2 miesiące i automatycznie usuwane lub agregowane co miesiąc, tak aby na podstawie zagregowanych danych nie można było zidentyfikować żadnej osoby.

Przechowywanie i przetwarzanie odbywa się na serwerach w UE i Stanach Zjednoczonych na podstawie zamkniętych standardowych klauzul umownych UE (SCC). Dane nie będą przekazywane stronom trzecim poza siecią Google.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych w przyszłości, należy przejść do ustawień ochrony danych w aplikacji i usunąć zaznaczenie w sekcji Analiza i statystyki w Firebase

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności Firebase pod adresem

5.2. Dostawcy danych reklamowych

5.2.1 Breuninger Tracking Reklama

Korzystamy z naszego własnego narzędzia do śledzenia i analizy internetowej opracowanego przez E. Breuninger GmbH & Co., Marktstrasse 1-3, 70173 Stuttgart, Niemcy ("Breuninger") w celu optymalizacji i kierowania naszą kampanią marketingową. Warunkiem wstępnym jest wyrażenie zgody na śledzenie przez Breuninger Tracking Analizy i statystyki oprócz śledzenia przez Breuninger Tracking Reklama.

Breuninger Tracking gromadzi i przechowuje dane użytkowników i wykorzystuje je do tworzenia profili marketingowych przy, również na różnych urządzeniach użyciu pseudonimów. Technologie takie jak pliki cookie, lokalna pamięć masowa klienta lub pamięć masowa po stronie serwera mogą być wykorzystywane do przechowywania danych. Technologie te umożliwiają na przykład rozpoznawanie użytkowników lub przypisywanie kanałów marketingowych.

W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Dane zebrane za pomocą technologii Breuninger będą wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą i po aktywnej identyfikacji na naszej stronie w celu skojarzenia danych osobowych dotyczących posiadacza pseudonimu (np. z Twojego konta klienta) z danymi śledzenia.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Breuninger przetwarza w szczególności adres IP, hashowany adres e-mail, informacje o urządzeniu, Mobile Advertising ID (IDFA/ GAID), informacje o przeglądarce, dane dotyczące użytkowania, zachowania użytkownika, identyfikator klienta i identyfikator zamówienia, a także własne pliki cookie. Przypisanie profili użytkowania do adresów IP nie ma miejsca.

Odbiorcy danych:

Twoje dane zostaną przekazane odpowiednim zewnętrznym partnerom technologicznym wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody. W przypadku korzystania z zewnętrznych podmiotów przetwarzających są one zobowiązane umownie na mocy art. 28 RODO.

Okres przechowywania:

Twoje dane będą przechowywane przez Breuninger przez dwa lata na serwerach w UE.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W każdej chwili, ze skutkiem na przyszłość, możeszgą wycofać swoją zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych. W tym celu, pod adresem Ustawienia prywatnosci możeszgą przejść do ustawień ochrony danych (baner plików cookie) i wyłączyć śledzenie Breuninger Tracking w kategorii „Reklama”. W ten sposób żadne dane Twojej przeglądarki nie będą gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem śledzenia Breuninger Tracking w przyszłości.

5.2.2 Awin i Tracdelight (sieci afiliacyjne)

Do reklamowania naszych produktów i usług korzystamy z tak zwanych sieci afiliacyjnych. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie, aby mieć możliwość śledzenia pochodzenia zawarcia umowy. Sieci afiliacyjne mogą między innymi rozpoznać, że kliknęli Państwo w link partnera na zewnętrznej stronie internetowej, a następnie zawarli Państwo z nami umowę (zamówienie) w sklepie internetowym za pośrednictwem linku afiliacyjnego odpowiedniej sieci afiliacyjnej. Celem przechowywania tych danych jest przetwarzanie płatności prowizji między nami jako reklamodawcą (Advertiser) a partnerem (Affiliate), który zawarł nasze materiały reklamowe na swojej stronie internetowej, które są przetwarzane za pośrednictwem sieci afiliacyjnej.

Uczestniczymy w sieciach afiliacyjnych AWIN, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Niemcy oraz tracdelight GmbH, c/o Burda Studios Publishing GmbH, Arabellastraße 23, 81925 Monachium, Niemcy.

Awin i Tracdelight przetwarzają w szczególności adres IP, informacje o przeglądarce, informacje o urządzeniu, dane o użytkowaniu, identyfikator pliku cookie, Mobile Advertising ID (IDFA/ GAID), kliknięcia w materiały reklamowe, kontakt z materiałami reklamowymi i identyfikator zamówienia oraz informacje o produkcie (takie jak marka).

W Awin Państwa dane będą przechowywane 30 dni po kliknięciu w materiał reklamowy lub 50 dni po złożeniu zamówienia, a w Tracdelight cztery tygodnie po kliknięciu w materiał reklamowy.

Obie sieci afiliacyjne przechowują dane na serwerach w UE i przekazują dane osobowe stronom trzecim, które są podmiotami przetwarzającymi z których Awin lub Tracdelight korzystają i którym powierzają przetwarzanie danych.

Przekazanie danych do AWIN odbywa się w trybie współadministrowania przetwarzaniem danych zgodnie z art. 26 RODO, a także w ramach przetwarzania zleconego zgodnie z art. 28 RODO. Za przetwarzanie danych dotyczących śledzenia, śledzenia między urządzeniami, raportowania i zapytań o transakcje podmioty odpowiadają wspólnie. W przypadku operacji przetwarzania polegających na gromadzeniu nazwisk i danych kontaktowych w kontekście generowania leadów, analityki biznesowej i integracji wtyczek to AWIN jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych w przyszłości, należy przejść do ustawień ochrony danych na naszej stronie internetowej i usunąć zaznaczenie w sekcji Reklama w AWIN i/lub Tracdelight.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności AWIN oraz w polityce prywatności Tracdelight.

5.2.3 Microsoft (Bing Ads)

Na naszej stronie korzystamy z technologii Bing Ads, które są obsługiwane przez Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, jako niezależny podmiot odpowiedzialny. Wykorzystywane jest tak zwane śledzenie konwersji Microsoft, dzięki któremu firma Microsoft umieszcza plik cookie na Państwa urządzeniu, jeśli trafili Państwo na naszą stronę za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing lub w inny sposób. W ten sposób Microsoft i my możemy rozpoznać, że kliknęli Państwo reklamę, zostali Państwo przekierowani na naszą stronę i trafili Państwo na wcześniej określoną stronę docelową („witryna konwersji”), do której prowadził link za pośrednictwem reklamy. Ponadto Microsoft i my widzimy, że odwiedzali Państwo stronę inną drogą i dokonali/skorzystali Państwo z zakupu lub usługi, które zostały zdefiniowane jako konwersja.

Ponadto wykorzystujemy technologię retargetingu od Microsoft, która zbiera i przechowuje informacje o zachowaniu użytkownika na naszej stronie internetowej.

W tym celu mogą być używane pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają firmie Microsoft gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji z plików cookie w celu tworzenia profili użytkowania na podstawie danych przy użyciu pseudonimów. Te profile użytkowania służą do analizy zachowań odwiedzających, co pozwala nam wyświetlać Państwu, którzy już wykazali zainteresowanie naszą witryną oraz naszymi treściami/ofertami, dostosowane do Państwa reklamy i oferty za pośrednictwem Bing Ads. Nie są przetwarzane żadne dane osobowe dotyczące tożsamości użytkownika.

Ze względu na zastosowane narzędzia marketingowe Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Microsoft. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie poza w/w celami danych zebranych przez Microsoft przy użyciu tego narzędzia, dlatego informujemy Państwa zgodnie z naszą najlepszą wiedzą: poprzez integrację Microsoft, Microsoft otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo odpowiedni obszar naszej witryny lub że kliknęli Państwo w naszą reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowani w usłudze Microsoft, Microsoft może przyporządkować wizytę do Państwa konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google lub nie zalogowali się Państwo, istnieje szansa, że dostawca znajdzie i zapisze Państwa adres IP.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Microsoft przetwarza w szczególności identyfikator UET Tag, Mobile Advertising ID (IDFA/ GAID), plik cookie Microsoft, hashowany adres e-mail, informacje o przeglądarce, informacje o urządzeniu, zachowaniu użytkownika oraz kontakt z materiałami reklamowymi.

Państwa dane będą przy tym przechowywane na serwerach w UE lub Stanach Zjednoczonych i mogą być przekazywane dostawcom usług i ich podmiotom zależnym, które dostarczają technologie lub usługi pomocnicze w celu wsparcia, obsługi i utrzymania niektórych usług online Microsoft. Przekazywanie Państwa danych na serwery w USA odbywa się na podstawie umowy Microsoft Advertising Agreement.

Microsoft będzie przechowywać Państwa dane z UET Tag przez 180 dni. Czas działania pliku cookie od Microsoft wynosi 13 miesięcy.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Twoich danych w przyszłości, kliknij tutaj.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Microsoft Corporation.

5.2.4 Criteo

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy technologię retargetingu od Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja (Criteo). Mogą przy tym być wykorzystywane pliki cookie, które umożliwiają Criteo gromadzenie i przechowywanie zagregowanych i pseudonimizowanych informacji o zachowaniu użytkownika na naszej stronie internetowej. Criteo wykorzystuje algorytm do analizy zapisanych w ten sposób zachowań użytkowników i może w ten sposób wyświetlać Państwu ukierunkowane rekomendacje produktów jako spersonalizowane banery reklamowe na innych stronach internetowych (tzw. wydawcach).

Państwa dane będą przy tym przechowywane na serwerach w UE i mogą być ew. przekazywane dostawcom usług i ich podmiotom zależnym, które dostarczają technologie lub usługi pomocnicze w celu wsparcia, obsługi i utrzymania niektórych usług online Criteo.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Criteo przetwarza w szczególności informacje o przeglądarce, informacje o urządzeniu, informacje o lokalizacji, dane o użytkowaniu, zachowanie użytkownika, liczbę wyświetlanych reklam, identyfikator zamówienia, adres IP, hashowany adres e-mail i identyfikator Criteo.

Criteo przechowuje Państwa dane techniczne przez 13 miesięcy, a pliki cookie przez 13 miesięcy od Państwa ostatniej aktualizacji (odwiedziny naszej strony internetowej) na serwerach w UE.

Przekazanie danych Criteo SA odbywa się w trybie współadministrowania przetwarzaniem danych zgodnie z art. 26 RODO i dotyczy retargetingu i wykorzystania wyżej wymienionych danych do odtwarzania reklam na innych stronach internetowych.

Obaj administratorzy danych są samodzielnie odpowiedzialni za przestrzeganie praw osób, których dane dotyczą.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Twoich danych w przyszłości, kliknij tutaj.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Criteo SA.

5.2.5 Exactag

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analitycznej od Exactag GmbH, Philosophenweg 17, 47051 Duisburg, Niemcy (Exactag). Exactag gromadzi i przechowuje dane na naszej stronie internetowej w celach marketingowych i optymalizacyjnych. Na podstawie tych danych można tworzyć pseudonimizowane profile użytkowania. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie i można zastosować technikę o nazwie Fingerprint, która zapisuje zmienne środowiskowe przeglądarki internetowej w bazie danych bez żadnych jednoznacznych danych dotyczących użytkownika, takich jak adres IP.

Za pomocą pliku cookie wykorzystujemy śledzenie między urządzeniami i witrynami, aby śledzić zachowanie użytkowników poza naszą witryną i na różnych urządzeniach. W ten sposób oceniamy interakcję z naszymi materiałami reklamowymi na innych stronach internetowych i urządzeniach (customer journey), w celu ich optymalizacji. Odbywa się to poprzez przypisanie pseudonimizowanych wartości, które składają się z identyfikatorów urządzeń, z których Państwo korzystają oraz plików cookie odwiedzanych stron. Wartości te nie są przypisane do żadnej indywidualnej osoby.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Exactag będzie w szczególności przetwarzał adres IP, informacje o przeglądarce, informacje o urządzeniu, informacje o lokalizacji, dane dotyczące użytkowania, zachowanie użytkownika, interakcje z materiałami reklamowymi, identyfikator zamówienia, identyfikator klienta (zahaszowany), Mobile Advertising ID (IDFA/ GAID) i adres e-mail (zahaszowany).

Państwa dane będą przy tym przechowywane na serwerach w UE i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Exactag przechowuje Państwa dane przez sześć miesięcy. Dane Customer Journey są przechowywane przez 36 miesięcy, a następnie anonimizowane.

Przekazanie danych do Exactag odbywa się w trybie współadministrowania przetwarzaniem danych zgodnie z art. 26 RODO za wyżej wymienione procesy przetwarzania danych.

Obaj administratorzy danych są samodzielnie odpowiedzialni za przestrzeganie praw osób, których dane dotyczą.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Jeśli chcieliby Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych w przyszłości, prosimy kliknąć w poniższy link, aby zapisać plik cookie opt-out dezaktywacji Exactag w Państwa przeglądarce.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Exactag.

5.2.6 Pinterest

Na naszej stronie internetowej korzystamy z technologii retargetingu sieci społecznościowej Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia) (jako niezależny podmiot odpowiedzialny), co pozwala nam wyświetlać Państwu, którzy już wykazali zainteresowanie naszą witryną oraz naszymi treściami/ofertami oraz są członkami Pinterest, dostosowane do Państwa reklamy i oferty także za pośrednictwem Pinterest. W tym celu na naszych stronach zamieszczany jest tak zwany Conversion Tracking Pixel lub Retargeting-Pixel z Pinteresta, za pośrednictwem którego Pinterest jest informowany, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową oraz którymi z naszych ofert są Państwo zainteresowani.

Ze względu na zastosowane narzędzia marketingowe Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Pinterest. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie poza w/w celami danych zebranych przez Microsoft przy użyciu tego narzędzia, dlatego informujemy Państwa zgodnie z naszą najlepszą wiedzą: poprzez integrację Pinterest, Pinterest otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo odpowiedni obszar naszej witryny lub że kliknęli Państwo w naszą reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowani w Pinterest, Pinterest może przyporządkować wizytę do Państwa konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Pinterest lub nie zalogowali się Państwo, istnieje szansa, że dostawca znajdzie i zapisze Państwa adres IP.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Pinterest przetwarza w szczególności adres IP, informacje o urządzeniu, informacje o przeglądarce, informacje o lokalizacji, dane o użytkowaniu, zachowanie użytkownika, identyfikator Pixel, identyfikator zamówienia (szyfrowany), interakcję z materiałami reklamowymi, interakcję z produktami, interakcje z usługami serwisu, wyświetlone reklamy i treści sklepu internetowego.

Państwa dane będą przy tym przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych do czasu, gdy nie będą już potrzebne do celów przetwarzania. Państwa dane nie będą przekazywane stronom trzecim poza siecią Pinterest. Przekazywanie Państwa danych na serwery w USA odbywa się na podstawie Pinterest Europe Controller-to-Controller Data Sharing Addendum.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Twoich danych w przyszłości, kliknij tutaj.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Pinterest.

5.2.7 Meta (Facebook)

Na naszej stronie internetowej korzystamy z technologii retargetingu sieci społecznościowej Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, co pozwala nam wyświetlać Państwu, którzy już wykazali zainteresowanie naszą witryną oraz naszymi treściami/ofertami oraz są członkami Meta, dostosowane do Państwa reklamy i oferty także za pośrednictwem Meta. W tym celu na naszych stronach zamieszczany jest tak zwany „piksel Facebooka” oraz konwersja API firmy Meta, za pośrednictwem którego Meta jest informowana, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową oraz którymi z naszych ofert są Państwo zainteresowani (retargeting).

Jeśli dotarli Państwo na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy na Facebooku lub w inny sposób, my i Meta możemy w ten sposób rozpoznać, że kliknęli Państwo na reklamę, zostali przekierowani na stronę internetową i dotarli do wcześniej ustalonej strony docelowej (strony konwersji), która została połączona za pośrednictwem reklamy oraz czy dokonali Państwo np. zakupu lub wykonali inne usługi, które zostały zdefiniowane jako konwersja.

Jeśli wyraziłeś zgodę na użycie Facebook pixel, za pośrednictwem tego piksela. Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem firmy Meta. Konwersja API zapewnia połączenie typu serwer-serwer pomiędzy naszym serwerem internetowym a serwerami firmy Meta. W celu przekazania danych za pośrednictwem konwersji API tymczasowo przechowujemy Państwa dane na naszych serwerach. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie poza w/w celami danych zebranych przez Meta przy użyciu tego narzędzia, dlatego informujemy Państwa zgodnie z naszą najlepszą wiedzą: poprzez integrację technologii, Meta otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo odpowiedni obszar naszej witryny lub że kliknęli Państwo w naszą reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowani w Meta, Meta może przyporządkować wizytę do Państwa konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Meta lub nie zalogowali się Państwo, istnieje możliwość, że Meta uzyska i zapisze Państwa adres IP za pośrednictwem piksela Facebooka.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Meta przetwarza w szczególności adres IP, identyfikator użytkownika Facebooka, Mobile Advertising ID (IDFA/ GAID), hashowany adres e-mail, informacje o urządzeniu, informacje o przeglądarce, informacje o lokalizacji, dane o użytkowaniu, zachowanie użytkownika, informacje marketingowe, interakcję z materiałami reklamowymi, interakcję z produktami, interakcje z usługami serwisu, wyświetlone reklamy i treści sklepu internetowego.

Państwa dane będą przy tym przechowywane na serwerach w UE do czasu, gdy nie będą już potrzebne do celów przetwarzania i nie będą przekazywane stronom trzecim poza siecią Meta. Przekazanie danych do państwa trzeciego zgodnie z RODO, takiego jak USA, może mieć miejsce w ramach sieci Meta. Przekazywanie danych na serwery w USA odbywa się na podstawie Załącznika Administratora Strony Meta, Warunków Przetwarzania Danych przez Meta, Załącznika dotyczącego przekazywania europejskich danych przez Meta, Załącznika Administratora danych osobowych Meta oraz standardowych klauzul umownych UE zawartych pomiędzy Meta Platforms Ireland Ltd. a Meta Platforms LLC, USA.

Przekazanie danych do Meta Platforms Ireland Ltd. odbywa się w trybie współadministrowania przetwarzaniem danych zgodnie z art. 26 RODO i dotyczy wyżej wymienionych operacji przetwarzania danych. Każdy administrator odpowiada za własną część operacji przetwarzania danych pod względem wymogu podstawy prawnej, bezpieczeństwa wspólnego przetwarzania oraz naruszeń ochrony danych osobowych w związku ze wspólnym przetwarzaniem.

Breuninger przyjmuje na siebie obowiązki informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Obaj administratorzy danych są niezależnie odpowiedzialni za przestrzeganie praw osób, których dane dotyczą.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Twoich danych w przyszłości, kliknij tutaj.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Meta.

5.2.8 Google Ads

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy technologie od Google (Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Irlandia) (jako niezależny podmiot odpowiedzialny). Są to Google Conversion Tracking oraz Google Retargeting (dalej Google Ads).

Do Google Conversion Tracking używamy Google Pixel, a także funkcji Google Enhanced Conversion i Consent Mode. Wszystkie funkcje są używane przez nas tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę na korzystanie z Google Ads.

Jeśli trafili Państwo na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, Breuninger i Google mogą rozpoznać, że ktoś kliknął reklamę, został przekierowany na stronę internetową i dotarł do wcześniej określonej strony docelowej ("strona konwersji"). Ponadto Google i my widzimy, że odwiedzli Państwo stronę inną drogą i dokonali/skorzystali Państwo z zakupu lub usługi, które zostały zdefiniowane jako konwersja. W odniesieniu do danych kampanii reklamowych możemy określić skuteczność poszczególnych działań reklamowych, mierząc skuteczność określonych parametrów, takich jak pokazywanie reklam lub Państwa kliknięcia, i odpowiednio je optymalizować. Aby zwiększyć dokładność pomiarów naszej konwersji, korzystamy z Google Enhanced Conversion Tracking. W tym celu Państwa zaszyfrowane dane konwersji, takie jak zaszyfrowany adres e-mail użytkownika, są przesyłane do Google za pośrednictwem interfejsu API Google Ads, co oznacza, że sama firma Google nie ma bezpośredniego dostępu do pól wprowadzania danych wejściowych i odpowiadających im Państwa danych na naszej stronie internetowej. Google porównuje zaszyfrowane dane Breuninger z danymi użytkownika Google. W przypadku dopasowania, konwersja jest zgłaszana na koncie Google Breuninger, co pomaga nam zoptymalizować nasze działania reklamowe. Ponadto używamy trybu zgody Google do częściowego modelowania konwersji. Nie używamy Consent Mode (tłum. Tryb Zgody) do kontrolowania znaczników Google na naszej stronie internetowej. Ze względu na implementację techniczną, żadne dodatkowe dane osobowe nie są przetwarzane za pomocą Consent Mode i, podobnie jak inne funkcje, Consent Mode jest używany tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę na reklamy Google.

Sami nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w ramach wyżej wymienionych działań reklamowych. Google udostępnia nam jedynie oceny statystyczne. Na podstawie tych ocen możemy rozpoznać, które z zastosowanych działań reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych z wykorzystania materiałów reklamowych, w szczególności nie możemy na podstawie tych informacji identyfikować użytkowników.

Wykorzystywana jest również technologia Google Retargeting, która gromadzi i przechowuje informacje o zachowaniach użytkowników na naszej stronie. Dane te są przechowywane w plikach cookie na Państwa komputerze i odczytywane przez Google. Pliki cookie umożliwiają Google gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji z plików cookie, z których tworzone są profile użytkowania przy użyciu pseudonimów. Te profile użytkowania są wykorzystywane do analizy zachowań odwiedzających naszą stronę internetową i są wykorzystywane do wyświetlania reklam w celu pokazania odpowiednich i spersonalizowanych treści na zewnętrznych stronach internetowych, które wydają się być dla Państwa interesujące na podstawie zachowania użytkownika na naszej stronie internetowej.

Ze względu na zastosowane narzędzia marketingowe Państwa przeglądarka częściowo automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych zebranych przez Google przy użyciu tego narzędzia, dlatego informujemy Państwa zgodnie z naszą najlepszą wiedzą: poprzez integrację Google, Google otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo odpowiedni obszar naszej witryny lub że kliknęli Państwo w naszą reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowani w usłudze Google, Google może przyporządkować wizytę do Państwa konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google lub nie zalogowali się Państwo, istnieje szansa, że dostawca znajdzie i zapisze Państwa adres IP.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Google przetwarza w szczególności adres IP, identyfikator pliku cookie, identyfikator Pixel, Mobile Advertising ID (IDFA/ GAID), zaszyfrowany adres e-mail, informacje o urządzeniu, informacje o przeglądarce, informacje o lokalizacji, dane dotyczące użytkowania, zachowania użytkownika i agenta użytkownika.

Państwa dane będą przechowywane na serwerach w UE i nie będą przekazywane osobom trzecim poza sieć Google. Przekazanie danych do państwa trzeciego zgodnie z RODO, takiego jak USA, może mieć miejsce w ramach sieci Google. Przekazywanie Państwa danych na serwery w USA odbywa się na podstawie standardowych zamkniętych klauzul umownych UE.

Dane protokołów są anonimizowane po dziewięciu miesiącach, a informacje o plikach cookie po 18 miesiącach. Jeśli nie nastąpi dopasowanie za pomocą narzędzia Enhanced Conversion, Google usunie te dane po 48 godzinach, w przeciwnym razie dane zostaną usunięte, gdy tylko cel przetwarzania zostanie osiągnięty.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Twoich danych w przyszłości, kliknij tutaj lub wrócić do Ustawień prywatności na naszej stronie internetowej i odznaczyć Google Ads w kategorii "Reklama".

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Google.

5.2.9 Outbrain

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy technologię retargetingu Outbrain UK Limited, 5th Floor, The Place,175 High Holborn, London, WC1V 7AA, Zjednoczone Królestwo (Outbrain) (jako niezależny podmiot odpowiedzialny). W tym celu mogą być używane pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają Outbrain gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji z plików cookie w celu wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych treści na zewnętrznych witrynach internetowych, które wydają się być dla Państwa interesujące w oparciu o Państwa zachowanie na naszej stronie internetowej. Zamieszczone przez Outbrain np. pod artykułem rekomendacje do lektury lub reklamy są określane na podstawie treści, które do tej pory Państwo oglądali. Treści wyświetlane w widżecie Outbrain są automatycznie kontrolowane pod względem treści i technologii i dostarczane przez Outbrain.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Outbrain przetwarza w szczególności adres IP, identyfikator użytkownika, UUID, hashowany adres e-mail, informacje o przeglądarce, informacje o urządzeniu, dane o użytkowaniu, agenta użytkownika, zachowanie użytkownika, kliknięcia w materiały reklamowe, kontakt z materiałami reklamowymi i przeglądaną zawartość sklepu internetowego.

Państwa dane będą przechowywane na serwerach w UE i nie będą przekazywane osobom trzecim poza sieć Outbrain. Przekazanie danych do państwa trzeciego zgodnie z RODO, takiego jak USA, może mieć miejsce w ramach sieci Outbrain.

Przekazywanie Państwa danych na serwery w USA odbywa się na podstawie standardowych zamkniętych klauzul umownych UE.

Przesyłanie danych osobowych na serwery w Stanach Zjednoczonych odbywa się na podstawie zamkniętych standardowych klauzul umownych UE, a na serwery w Wielkiej Brytanii - na podstawie obowiązującej decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

Outbrain przechowuje Państwa dane przez 13 miesięcy.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Twoich danych w przyszłości, kliknij tutaj.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Outbrain.

5.2.10 TV Squared

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy technologię TV-Tracker od TV Squared Limited Fifth Floor, 1 Exchange Crescent, Conference Square, Edynburg, EH3 8UL, Szkocja (TV Squared). W tym celu mogą być używane pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają TV Squared gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji z plików cookie, w szczególności do mierzenia skuteczności i wpływu kampanii telewizyjnych na zachowanie użytkownika na naszej stronie internetowej.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej TV Squared przetwarza w szczególności adres IP, identyfikator pliku cookie, informacje o przeglądarce, informacje o urządzeniu, informacje o lokalizacji, dane dotyczące użytkowania i zachowania użytkowników.

Państwa dane będą przechowywane na serwerach w UE przez dwa lata po Państwa ostatniej wizycie na naszej stronie internetowej i mogą być przekazywane stronom trzecim, z których TV Squared korzysta i powierza im przetwarzanie danych jako podmiotom przetwarzającym oraz dostawcom usług i ich spółkom zależnym, które dostarczają technologie lub usługi pomocnicze w celu wsparcia, obsługi i utrzymania usług TV Squared. Ponadto dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego zgodnie z RODO, takiego jak USA, ew. w ramach sieci TV Squared. Przekazywanie Państwa danych na serwery w USA odbywa się na podstawie standardowych zamkniętych klauzul umownych UE.

Przesyłanie danych osobowych na serwery w Stanach Zjednoczonych odbywa się na podstawie zamkniętych standardowych klauzul umownych UE, a na serwery w Wielkiej Brytanii - na podstawie obowiązującej decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

TV Squared jest podwykonawcą Media Plan GmbH, podmiotu zarządzającego naszymi kampaniami telewizyjnymi oraz przetwarzającego dane osobowe w naszym imieniu. Zgodnie z art. 28 RODO zawarliśmy z firmą Media Plan GmbH umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Twoich danych w przyszłości, kliknij tutaj.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności TV Squared.

5.2.11 Factor Eleven (Factor 11)

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię negatywnego retargetingu od Factor Eleven GmbH, Siemensstrasse 3, zakład w Fernwald, 35463 Fernwald - Annerod, Niemcy (Factor Eleven). W tym celu mogą być używane pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają Factor Eleven gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji z plików cookie w celu kontrolowania i optymalizacji wyświetlania materiałów reklamowych dla Państwa. Celem negatywnego targetingu jest to, aby Ci, którzy trafili na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy, innych stron internetowych lub bezpośredniego wyszukiwania, nie otrzymali od nas żadnych ponownych reklam w określonym czasie.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Factor Eleven przetwarza w szczególności skrócony adres IP oraz identyfikator pliku cookie.

Państwa dane będą przechowywane na serwerach przez 30 dni w UE i nie będą przekazywane stronom trzecim.

Factor Eleven jest podmiotem przetwarzającym dane dla Breuninger na podstawie zawartej umowy o przetwarzanie danych, zgodnie z art. 28 RODO, w celu realizacji opisanych działań marketingu cyfrowego.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych w przyszłości, należy przejść do ustawień ochrony danych na naszej stronie internetowej i odznaczyć pole Reklama w Faktor Eleven.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Factor Eleven.

5.2.12 Google Analytics (strona korporacyjna)

Na naszej korporacyjnej stronie internetowej www.e-breuninger.de korzystamy z usługi analizy internetowej Google Analytics od Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Irlandia (Google) w celu analizy korzystania z naszej korporacyjnej strony internetowej i optymalizacji strony internetowej. W tym celu używamy plików cookie Google.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Google przetwarza w szczególności skrócony adres IP, informacje o przeglądarce, informacje o urządzeniu, informacje o lokalizacji, dane dotyczące użytkowania i zachowania użytkowników. Aktywowaliśmy na tej stronie internetowej funkcję anonimizacji adresu IP „anonymized IP” oferowaną przez Google, aby Państwa adres IP był skracany o ostatni oktet lub ostatnie 80 bitów (typ IPv6) w państwach członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego . Dzięki takiemu skróceniu Państwa adres IP nie zawiera odniesienia do osoby.

Państwa dane będą przechowywane na serwerach w UE i nie będą przekazywane osobom trzecim poza sieć Google. Przekazanie danych do państwa trzeciego zgodnie z RODO, takiego jak USA, może mieć miejsce w ramach sieci Google. Przekazywanie Państwa danych na serwery w USA odbywa się na podstawie standardowych zamkniętych klauzul umownych UE.

Google przechowuje Państwa dane przez rok.

Google Analytics jest podmiotem przetwarzającym dane dla Breuninger na podstawie zawartej umowy o przetwarzanie danych, zgodnie z art. 28 RODO, w zakresie wyżej wymienionych operacji przetwarzania danych.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Twoich danych przez Google Analytics ze skutkiem na przyszłość, pobierając i instalując tę ​​wtyczkę do przeglądarki.

Możesz także zablokować gromadzenie Twoich danych przez Google Analytics, klikając tutaj. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie (funkcja opt-out działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny).

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google Analytics, należy zapoznać się z Warunkami korzystania z usługi Google Analytics, zasadami bezpieczeństwa i ochrony danych Google Analytics oraz Polityką prywatności Google.

5.2.13 Adform

Na naszej stronie internetowej korzystamy z platformy reklamowej Adform firmy Adform A/S, Silkegade 3B, ST. & 1., 1113 Kopenhaga, Dania (Adform). Mogą być przy tym wykorzystywane pliki cookie, beacon, skrypty tagujące, mobilne SDK i Pixel. Pliki cookie umożliwiają Adform gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji z plików cookie w celu umieszczania reklam, które są dla Państwa istotne, mierzenia skuteczności kampanii, poprawy wydajności kampanii lub zapobiegania wielokrotnemu oglądaniu tych samych reklam przez użytkownika.

Korzystamy z śledzenia konwersji, w ramach którego Adform umieszcza plik cookie na Państwa urządzeniu, jeśli trafili Państwo na naszą stronę za pośrednictwem reklamy lub inną drogą. W ten sposób Adform i Breuninger mogą rozpoznać, że ktoś kliknął reklamę, został przekierowany na stronę i trafił na wcześniej ustaloną stronę docelową („Conversion Site”). Ponadto widzimy, że odwiedzali Państwo stronę inną drogą i dokonali/skorzystali Państwo z zakupu lub usługi, które zostały zdefiniowane jako konwersja.

Wykorzystywana jest również technologia Adform Retargeting, która gromadzi i przechowuje informacje o zachowaniach użytkowników na naszej stronie. Dane te są przechowywane w plikach cookie na komputerze odwiedzającego. Adform gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje za pośrednictwem plików cookie, z których tworzone są profile użytkowania przy użyciu pseudonimów. Adform i Breuninger wykorzystują algorytm do analizy zapisanych w ten sposób zachowań użytkowników, a następnie mogą zamieszczać ukierunkowane rekomendacje produktów jako spersonalizowane banery reklamowe na innych stronach internetowych (tzw. wydawcach).

Adform wykorzystuje identyfikator pliku cookie w celu rejestrowania, które reklamy są wyświetlane w której przeglądarce. W ten sposób oceniamy interakcję z naszymi materiałami reklamowymi na innych stronach internetowych i urządzeniach (customer journey), w celu ich optymalizacji. Odbywa się to poprzez przypisanie pseudonimizowanych wartości, które składają się z identyfikatorów urządzeń, z których Państwo korzystają oraz plików cookie przeglądanych i klikanych reklam na innych odwiedzanych stronach.

Na podstawie Państwa zachowania użytkownika i interakcji z naszymi materiałami reklamowymi, produktami i usługami internetowymi można tworzyć pseudonimowe profile użytkowania, które wykorzystujemy do segmentacji grup docelowych poprzez agregowanie danych w segmentach do wyświetlania reklam. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie Breuninger, profile użytkowania są powiązane z Państwa danymi klienta, aby ulepszyć spersonalizowaną reklamę i adresowanie, na przykład w newsletterze, oraz aby móc wyświetlać treści, które są dla Państwa istotne.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Adform przetwarza w szczególności adres IP, identyfikator pliku cookie, Mobile Advertising ID (IDFA/ GAID), identyfikator zamówienia, identyfikator klienta (zahaszowany), adres e-mail (zahaszowany), zachowanie użytkownika, dane podstawowe klienta, pod warunkiem, że jest on zalogowany na koncie Breuninger (płeć, wiek i kod pocztowy), informacje o przeglądarce, informacje o lokalizacji, informacje o urządzeniu, kontakt z materiałami reklamowymi, interakcje z materiałami reklamowymi i spersonalizowane kupony z identyfikatorem kuponu.

Państwa dane będą przechowywane na serwerach w UE przez maksymalnie 13 miesięcy, a pliki cookie przez 60 dni od ostatniej wizyty na naszej stronie internetowej. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Adform przetwarza i wykorzystuje dane osobowe do celów wykrywania oszustw, prognozowania i raportowania w formie zagregowanej jako podmiot przetwarzający dane dla Breuninger na podstawie zawartej umowy o przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 RODO.

W przypadku operacji przetwarzania danych opisanych powyżej, przekazanie danych do Adform odbywa się w ramach współadministrowania przetwarzaniem danych zgodnie z art. 26 RODO.

Obaj administratorzy danych są niezależnie odpowiedzialni za przestrzeganie praw osób, których dane dotyczą.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Twoich danych w przyszłości, kliknij tutaj.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Adform.

5.2.14 Adjust

W naszej aplikacji korzystamy z technologii oceny i analizy użytkowania firmy Adjust GmbH, Saarbrücker Str.37A, 10405 Berlin (Adjust).

Adjust to usługa analizy mobilnej i atrybucji dla dostawców aplikacji. Adjust gromadzi i przetwarza dane dotyczące interakcji z materiałami reklamowymi Breuninger, a także dane dotyczące instalacji i zdarzeń aplikacji i udostępnia je jako anonimowe oceny. Breuninger wykorzystuje te informacje do mierzenia skuteczności naszych kampanii marketingowych dotyczących aplikacji, do własnych badań rynkowych i optymalizacji aplikacji. Za pomocą Adjust możemy zobaczyć, za pośrednictwem którego kanału reklamowego online zostało wygenerowane pobranie naszej aplikacji, czas otwarcia aplikacji, czas korzystania z aplikacji oraz uzyskać informacje o szczególnie używanych funkcjach aplikacji.

Adjust przetwarza dla nas wyżej wymienione dane w celu świadczenia usług analizy mobilnej i atrybucji, a tym samym umożliwia nam śledzenie i pomiar skuteczności marketingu aplikacji oraz optymalizację naszej aplikacji.

Podczas korzystania z naszej aplikacji Adjust przetwarza w szczególności zahaszowany adres IP, adres MAC, identyfikatory urządzeń, w tym identyfikatory reklam mobilnych, hashowany adres e-mail, agenta użytkownika, informacje o lokalizacji, zachowanie użytkownika, kontakt z materiałami reklamowymi, identyfikatory instalacji oraz tokeny wydarzeń i aplikacji.

Państwa dane będą przechowywane przez Adjust przez 2 lata.

Przechowywanie i przetwarzanie odbywa się na serwerach w UE i Stanach Zjednoczonych na podstawie zamkniętych standardowych klauzul umownych UE (SCC). Dane będą przekazywane wyłącznie do centrów danych Adjust podwykonawcy Leaseweb, poza tym do żadnych osób trzecich.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych w przyszłości, należy przejść do ustawień ochrony danych w aplikacji i usunąć zaznaczenie w sekcji Analiza i statystyki w Adjust.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Adjust.

5.2.15 Zeotap Korzystamy z Platformy Danych Klienta (Customer Data Platform, dalej: „CDP”), produktu związanego z danymi oraz usług ID+ firmy Zeotap GmbH, Mehringdamm 32-34, Niemcy, 10961 Berlin (Zeotap). Szczegóły dotyczące tych rozwiązań zostały opisane poniżej.

5.2.15.1 Platforma Danych Klienta Zeotap („CDP”)

Usługa Zeotap CDP umożliwia nam łączenie Twoich danych w celu tworzenia profili oraz pozyskiwania i przypisywania profili klientów do segmentów grup docelowych. Na podstawie Twoich zainteresowań na naszej stronie internetowej, w naszej aplikacji, na stronach osób trzecich oraz zgodnie z Twoją wcześniejszą historią zakupów u nas, profile użytkowników i segmenty grup docelowych są wykorzystywane do analizy i optymalizacji naszej obecności w Internecie oraz naszych działań reklamowych (newsletter, reklama online itp.). Pomagają nam one również w pozyskiwaniu nowych klientów.

W tym celu gromadzimy Twoje dane, gdy korzystasz z naszej strony internetowej i aplikacji oraz tworzymy Twój pseudonimowy profil użytkownika. Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej lub aplikacji (touchpoints – „punkty styku”, „punkty kontaktu”) i wyrazisz na to zgodę, sprawiamy, że jesteś dla nas rozpoznawalny w naszych touchpoints za pomocą technologii cookies lub software development kit („SDK”) z tzw. pseudonimowym ID. To ID jest pseudonimowe, ponieważ nie zawiera żadnych bezpośrednich danych osobowych i dlatego nie można go z Tobą bezpośrednio powiązać.

W zależności od udzielonej przez Ciebie zgody łączymy te dane / profil w CDP z danymi już zgodnie z prawem od Ciebie zebranymi z naszych wewnętrznych systemów (np. Mar-/AdTech, systemy CRM itp.), jak również z zewnętrznych źródeł danych (patrz poniżej "5.2.15.2 Produkty danych Zeotap").

Dokładniej, tworzenie pseudonimowych profili i ewentualne łączenie z dalszymi danymi ma miejsce w następujących przypadkach:

Kiedy korzystasz z naszej strony internetowej lub aplikacji, łączymy dane zebrane w czasie tego procesu pod pseudonimowym profilem.

Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 174 w związku z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego i Art. 6 para. 1 lit. a) RODO. W zależności od Twojej zgody, zbieramy następujące dane w celu utworzenia profilu pseudonimowego na podstawie plików cookie na naszej stronie internetowej lub na podstawie SDK w naszej aplikacji:

Zeotap jest niemiecką firmą z siedzibą w Berlinie. Infrastruktura serwerowa wykorzystywana przez Zeotap do świadczenia usług jest obsługiwana przez Google Cloud EMEA Limited, a serwery wykorzystywane do obsługi produktu CDP znajdują się w Unii Europejskiej (UE) i Wielkiej Brytanii (UK). Google Cloud EMEA Limited działa jako podwykonawca przetwarzania Zeotap. Przekazanie danych do Google Cloud EMEA Limited jest zabezpieczone przez zawarte standardowe klauzule umowne (SCC, art. 46 ust. 2 lit. c) RODO) pomiędzy Zeotap i Google Cloud EMEA Limited.

Ponadto Zeotap korzysta z usług swojej spółki zależnej należącej w całości do Zeotap India Pvt. Ltd. ("Zeotap India"), zlokalizowanej w Indiach, w zakresie świadczenia usług wsparcia. Usługi świadczone przez Zeotap India mogą wymagać zdalnego dostępu do danych osobowych przechowywanych w systemach Zeotap w UE i Wielkiej Brytanii. Zeotap India działa w takich przypadkach jako podmiot przetwarzający dla Zeotap, a podstawą ich działania są standardowe klauzule umowne (SCC) zawarte pomiędzy obiema firmami.

Zeotap jest podmiotem przetwarzającym dane Breuninger na podstawie zawartej umowy o przetwarzanie zgodnie z Art. 28 RODO w zakresie związanego z CDP przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w wyżej wymienionych celach. Okres przechowywania Twoich danych w CDP Zeotap wynosi 1 rok.

W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia i przechowywania danych ze skutkiem na przyszłość.

Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych na przyszłość, przejdź do ustawień prywatności na naszej stronie internetowej i odznacz pole pod hasłem Reklama z Zeotap.

5.2.15.2 Produkty związane z danymi Zeotap

Usługi dotyczące produktu danych Zeotap umożliwiają Breuningerowi dopasowanie swoich pseudonimowych profili użytkowników stworzonych w CDP (patrz "Platforma danych klientów Zeotap (CDP)" powyżej) do pseudonimowych profili użytkowników, które Zeotap stworzył oddzielnie na podstawie danych z własnej sieci partnerskiej (Zeotap data pool). Breuninger sam nie jest partnerem tej sieci.

Profile użytkowników Breuningera i Zeotap nie są mieszane. W celu dopasowania Breuninger przesyła do Zeotap jedynie zaszyfrowane adresy e-mail i/lub inne identyfikatory internetowe, takie jak identyfikatory plików cookie, identyfikatory urządzeń itp. występujące w danym pseudonimowym profilu użytkownika, gdzie są one krótko przechowywane przez Zeotap na czas dopasowania, a następnie ponownie usuwane. Nie są przesyłane żadne informacje o segmentach ani atrybuty przypisane do profilu.

W tzw. hashowaniu adres e-mail jest zamieniany na niezmienną wartość alfanumeryczną, czyli wartość hash, za pomocą chronionego procesu szyfrowania. Proces szyfrowania zapewnia, że dla jednego adresu e-mail generowana jest zawsze ta sama wartość hash. Wartość ta z kolei nie może być przekształcona z powrotem w oryginalny adres e-mail.

Wynikiem tego dopasowania jest informacja, czy użytkownik/klient Breuninger znajduje się w zbiorze danych Zeotap. Dopasowanie służy optymalizacji naszych działań reklamowych online z obecnymi klientami i pozyskiwaniu nowych klientów poprzez wykorzystanie wyników przetwarzania dopasowania w następujący sposób:

Rozszerzenie ID produktu danych: Ta usługa produktu danych jest używana do zwiększenia zasięgu naszej reklamy online.

Jeżeli pseudonimowy identyfikator naszych użytkowników zostanie połączony z identyfikatorami z puli danych Zeotap jako wynik dopasowania, możemy skierować do tego użytkownika reklamę we wszystkich kanałach komunikacji, dla których Zeotap posiada dodatkowe, nieznane nam ID reklamowe tego użytkownika (np. identyfikatory Facebooka, identyfikatory TikTok, IDFA, dalsze identyfikatory plików cookie itp.) Konkretna aktywacja, czyli przekazanie do odpowiedniego partnera z kanału komunikacji, odbywa się za pośrednictwem Zeotap na polecenie Breuninger. Przepływ danych od Zeotap do partnera z danego kanału komunikacyjnego jest jednokierunkowy; w żadnym momencie informacje z profilu użytkownika z puli danych Zeotap (takie jak identyfikatory) nie są przekazywane z powrotem do Breuningera ani Breuninger nie ma dostępu do wybranych profili użytkowników z puli danych Zeotap, np. poprzez raportowanie przez partnerów kanału komunikacyjnego.

Produkt danych odbiorców podobnych do siebie (Look-a-like Audiences): Ta usługa produktu danych służy do pozyskiwania odpowiednich nowych klientów, którzy są podobni pod względem cech do istniejących klientów (look-a-like modelling).

Przed importem tych danych do Zeotap CDP, z adresów e-mail w danych CRM (patrz wyżej) tworzona jest wartość hash jako pseudonim, do którego przypisane są informacje o zachowaniach zakupowych (np. częstotliwość, produkty, sprzedaż, listy życzeń itp.). Pseudonim może zostać wykorzystany do utworzenia tymczasowego połączenia z danymi informacyjnymi segmentu z puli danych Zeotap poprzez Zeotap CDP. Następnie, z puli danych Zeotap ustala się pseudonimowe ID, które posiadają te same cechy definiujące segment, ale nie są jeszcze klientami Breuninger, aby skierować do nich reklamę. Następnie Zeotap w imieniu Breuninger kieruje do nich reklamy, przekazując te podobne grupy odbiorców partnerom handlowym.

Oprócz adresów e-mail, ID (cookie ID, IDFA, MAID) nieistniejących klientów (nieznanych klientów), którzy wcześniej tylko odwiedzali i korzystali z naszej strony internetowej lub aplikacji, mogą być również przetwarzane w ten sam sposób w celu modelowania look-a-like opisanego powyżej.

Produkt danych Wzbogacanie danych: W ramach tej usługi produktowej dane są wykorzystywane do uzyskania informacji o segmentach (cechach) w formie zagregowanej o naszych obecnych klientach, którzy jeszcze nie są nam znani. Następnie, informacje te umożliwiają nam optymalizację kierowania treści i ofert w zakresie reklamy internetowej zorientowanych na zainteresowania istniejących i nowych klientów.

W tym celu dopasowujemy (patrz wyżej) pseudonimowe ID grupy profili klientów (co najmniej 1.000) do puli danych Zeotap. Jeżeli udostępnione przez nas pseudonimowe identyfikatory zostaną dopasowane do identyfikatorów z puli danych Zeotap, Zeotap może przekazać nam w formie zbiorczej informacje na temat charakterystycznych cech w podanej grupie profili klientów (np. 256 z 1000 użytkowników to użytkownicy przywiązani do marek; 785 z 1000 użytkowników ma wysokie dochody w gospodarstwie domowym itp.), bez możliwości powiązania tych informacji z konkretnym profilem klienta. Również raporty z tymi zbiorczymi informacjami nie są trwale przechowywane przez firmę Breuninger (brak zapisu danych historycznych). Następnie możemy aktywować wybranych klientów z tej grupy, przekazując tę grupę odbiorców przez Zeotap partnerowi z kanału komunikacji w imieniu Breuningera.

Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania Twoich danych w wyżej wymienionych celach jest Twoja zgoda zgodnie z art. 174 w związku z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego i art. 6 ust. 1 a) RODO, o ile za Twoje dane odpowiada Breuninger.

Jeśli chodzi o przetwarzanie danych puli danych Zeotap, podstawą prawną jest zgoda zgodnie z art. 174 w związku z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego i Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, które zostały uzyskane od partnerów sieciowych dla Zeotap.

Obowiązują te same informacje, co dla produktu Zeotap CDP (patrz wyżej 5.2.15.1). W przypadku przetwarzania Twoich danych w CDP Zeotap, Breuninger jest administratorem danych, a Zeotap jest podmiotem przetwarzającym dane na podstawie zawartej umowy zgodnie z art. 28 RODO w zakresie przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w wyżej wymienionych celach.

W odniesieniu do wszystkich procesów przetwarzania danych w celu utworzenia puli danych Zeotap, Zeotap i jego partnerzy sieciowi są niezależnymi administratorami danych w rozumieniu art. 24 RODO.

Przetwarzanie danych w fazie dopasowania, odbywa się na wspólną odpowiedzialność Breuninger i Zeotap zgodnie z art. 26 RODO. W tym celu Breuninger i Zeotap zawarły umowę zgodnie z art. 26 (2) RODO. Swoje prawa jako osoba, której dane dotyczą (np. informacje, usunięcie, sprzeciw) możesz realizować zarówno wobec nas, jak i firmy Zeotap; używając danych kontaktowych wskazanych na początku niniejszego oświadczenia o ochronie danych oraz w punkcie 5.2.15, jak również na podstawie możliwości złożenia bezpośrednich wniosków o usunięcie danych do firmy Zeotap na końcu tego punktu. Breuninger i Zeotap informują się wzajemnie o wszelkich prawach osób, których dane dotyczą, i przekazują sobie wszelkie informacje niezbędne do przetwarzania wniosków osób, których dane dotyczą. Ponadto, zarówno my jak i partner Breuninger samodzielnie wypełniamy wszystkie obowiązki wynikające z prawa ochrony danych osobowych.

Późniejsze dalsze przetwarzanie danych z puli danych Zeotap (aktywacja poprzez przekazanie partnerom z kanałów komunikacji) jest odrębną odpowiedzialnością Breuninger i Zeotap zgodnie z Art. 24 RODO.

Okres przechowywania Twoich danych w CDP Zeotap odpowiada okresom określonym powyżej w punkcie CDP Zeotap.

Okres przechowywania danych przesłanych w ramach dopasowanego przetwarzania, a następnie przetwarzanych z Zeotap w ramach wspólnej odpowiedzialności wynosi 2 dni. Okres przechowywania identyfikatorów (ID) przekazywanych przez Zeotap w imieniu Breuninger partnerom z kanałów komunikacji w celu aktywacji wynosi 30 dni. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się przetwarzaniu danych na przyszłość, przejdź do ustawień ochrony danych na naszej stronie internetowej i odznacz pole pod Reklama z Zeotap.

Za pośrednictwem portalu prywatności Zeotap możesz dowiedzieć się, czy profil dotyczący Twojej osoby znajduje się w zbiorze danych Zeotap i w razie potrzeby skorzystać z prawa do jego usunięcia.

Za pośrednictwem portalu prywatności Zeotap Zeotap Privacy Portal możesz dowiedzieć się, czy Twoje dane znajdują się w zbiorze danych Zeotap i skorzystać z prawa do usunięcia danych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Zeotap pod adresem.

5.2.15.3 Zeotap ID+

Usługa Zeotap ID+ umożliwia nam, w sposób przyjazny dla ochrony danych, uczynienie Cię rozpoznawalnym na stronach internetowych osób trzecich za pomocą tokena ID+ pobranego od Ciebie podczas korzystania ze strony internetowej / aplikacji za pośrednictwem usług produktu danych Zeotap (patrz 5.2.15.2 powyżej), a tym samym kierowanie do Ciebie spersonalizowanych reklam.

Centralnym organizatorem bazowej sieci ID+ jest Zeotap. W ramach usługi różne firmy uczestniczące w projekcie - Breuninger nie jest firmą uczestniczącą - po uzyskaniu zgody użytkowników wnoszą wartości hash utworzone z adresów e-mail do puli takich pseudonimowych identyfikatorów. Każdemu z tych pseudonimów przypisany jest uniwersalny identyfikator w systemie ID+ firmy Zeotap. W ten sposób system łączy identyczne pseudonimy różnych firm pod jednym uniwersalnym ID. Ten uniwersalny identyfikator nie jest jednak przekazywany firmom uczestniczącym w systemie, lecz każda firma uczestnicząca w systemie otrzymuje konkretny identyfikator (ID) dla każdego użytkownika (tzw. token ID+). Zapobiega to wykorzystaniu tokena jako trwałego identyfikatora do profilowania.

Procedura ta umożliwia nam rozpoznawanie naszych użytkowników w sposób przyjazny dla ochrony danych i niezależnie od plików cookie stron trzecich, a tym samym kierowanie do nich spersonalizowanych reklam.

Obowiązują te same informacje, co dla produktu Zeotap CDP (patrz wyżej 5.2.15.1). Obowiązują te same informacje jak w przypadku usług związanych z produktami danych Zeotap (patrz 5.2.15.2 powyżej).

Okres przechowywania Twoich danych w tokenie Zeotap ID+ wynosi 1 rok.

W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia, przechowywania i przetwarzania tokena ID+ ze skutkiem na przyszłość.

Aby w przyszłości sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych, przejdź do ustawień prywatności na naszej stronie internetowej i odznacz pole przy Reklama z Zeotap.

Aby w przyszłości sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w ramach sieci ID+, możesz skorzystać z prawa do ochrony danych za pośrednictwem Portalu Prywatności Zeotap lub na każdej stronie firm uczestniczących w sieci ID+, na której wyraziłeś zgodę.

5.3. Dostawcy danych - pliki cookie funkcjonalne

5.3.1 Breuninger Tracking Personalisierung

Korzystamy z naszego własnego narzędzia do śledzenia i analizy internetowej opracowanego przez E. Breuninger GmbH & Co., Marktstrasse 1-3, 70173 Stuttgart, Niemcy ("Breuninger") w celu personalizacji treści na naszych stronach internetowych. W ten sposób powinny być wyświetlane treści dostosowane w oparciu o zbadane zachowania. Breuninger Tracking gromadzi i przechowuje dane użytkowników i wykorzystuje je do tworzenia profili użytkowników przy, również na różnych urządzeniach użyciu pseudonimów.

W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają między innymi ponowne rozpoznanie użytkownika. Dane zebrane za pomocą technologii Breuninger będą wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą i po aktywnej identyfikacji na naszej stronie w celu skojarzenia danych osobowych dotyczących posiadacza pseudonimu (np. z Twojego konta klienta) z danymi śledzenia.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Breuninger przetwarza w szczególności adres IP, hashowany adres e-mail, informacje o urządzeniu, Mobile Advertising ID (IDFA/ GAID), informacje o przeglądarce, dane dotyczące użytkowania, zachowania użytkownika, identyfikator klienta i identyfikator zamówienia, a także własne pliki cookie. Przypisanie profili użytkowania do adresów IP nie ma miejsca.

Odbiorcy danych:

Twoje dane zostaną przekazane odpowiednim zewnętrznym partnerom technologicznym wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody. W przypadku korzystania z zewnętrznych podmiotów przetwarzających są one zobowiązane umownie na mocy art. 28 RODO.

Okres przechowywania:

Twoje dane będą przechowywane przez Breuninger przez dwa lata na serwerach w UE.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W każdej chwili, ze skutkiem na przyszłość, możeszgą wycofać swoją zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych. W tym celu, pod adresem Ustawienia prywatnosci możeszgą przejść do ustawień ochrony danych (baner plików cookie) i wyłączyć śledzenie Breuninger Tracking w kategorii „Funkcjonalne pliki cookie”. W ten sposób żadne dane Twojej przeglądarki nie będą gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem śledzenia Breuninger Tracking w przyszłości.

5.3.2 FitAnalytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z internetowego doradcy w zakresie rozmiarów Fit Analytics GmbH, Voigtstraße 3, 10247 Berlin, Niemcy (Fit Analytics), aby pomóc Ci dobrać odpowiedni rozmiar podczas procesu składania zamówienia. Korzystając z doradcy w zakresie rozmiaru, możeszg Państwo na żądanie wysyłać do Fit Analytics następujące dane, aby otrzymać rekomendację rozmiaru:

Fit Analytics gromadzi Państwa dane dotyczące użytkowania wyłącznie w formie anonimowej i przetwarza je wyłącznie w celu obliczenia rozmiaru ubrań pasującego do Państwa, oraz ciągłej optymalizacji procedur, na których opierają się rekomendacje. W tym celu wykorzystywany jest tak zwany „sesyjny plik cookie”, aby móc poprawnie wyświetlać doradcę rozmiaru na Państwa urządzeniu.

Third-party cookies - pliki cookie stron trzecich (pliki cookie Fit Analytics) i first-party cookie - pliki cookie pierwszej kategorii (pliki cookie Breuninger fitaid) są wykorzystywane w celu prawidłowego wyświetlania doradcy rozmiaru na Twoim urządzeniu.

Pliki cookie Fit Analytics

Cel przetwarzania: Pliki cookie Fit Analytics służą do obliczania indywidualnych rozmiarów odzieży i ciągłej optymalizacji zaleceń.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Fit Analytics przetwarza w szczególności zanonimizowany adres IP, informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym.

Państwa dane będą przy tym przechowywane na serwerach w UE na czas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Fit Analytics.

Pliki cookie Breuninger: fitaid

Cel przetwarzania: fitaid jest identyfikatorem kilku sesji i umożliwia wybór odpowiedniego rozmiaru podczas procesu zamawiania. Fitaid umożliwia przechowywanie danych wejściowych w profilu doradcy rozmiaru, a tym samym zapewnia płynną funkcjonalność.

Okres przechowywania: 2 lata

Uzytkownik moze w dowolnym momencie sprzeciwic sie gromadzeniu i przechowywaniu jego danych ze skutkiem na przyszlosc. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Twoich danych w przyszłości, kliknij tutaj lub przejsc do ustawien ochrony danych na naszej stronie internetowej i dezaktywowac FitAnalytics w kategorii "Funkcjonalne pliki cookie".

5.3.3 RichRelevance

Na naszej stronie internetowej korzystamy z technologii RichRelevance Inc., 49 Stevenson Street, Suite 950, San Francisco, CA 94105, USA (RichRelevance), aby przedstawić Państwu odpowiednie rekomendacje produktów na naszej stronie internetowej. Wykorzystujemy tę technologię do oceny Państwa zachowań związanych z użytkowaniem i zakupami. RichRelevance przechowuje pliki cookie w Państwa przeglądarce. Pseudonimizowane i zahaszowane dane gromadzone przez RichRelevance mogą być wykorzystywane do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowania zachowań użytkownika i zakupowych. Dane stanowią dla RichRelevance dane anonimowe, ponieważ nie przechowujemy żadnych tabel dopasowań i tylko my znamy algorytm haszowania.

Dane gromadzone za pomocą technologii RichRelevance nie będą wykorzystywane do identyfikacji Państwa osoby na naszej stronie internetowej i nie będą łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu.

RichRelevance wykorzystuje algorytm do analizy zachowań użytkowników, a następnie może dostarczać klientom rekomendacje produktów i usług.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej RichRelevance przetwarza w szczególności kliknięcia w sugestie produktów, zachowania użytkowników, zachowania zakupowe, adres e-mail (zahaszowany) podczas logowania do konta Breuninger oraz identyfikator zamówienia (zahaszowany).

Państwa dane, które są dla RichRelevance anonimowe, są przechowywane na serwerach w USA i mogą być przekazywane firmom/dostawcom usług, którzy wspierają RichRelevance w świadczeniu swoich usług. Przekazywanie Państwa danych na serwery w USA odbywa się na podstawie standardowych zamkniętych klauzul umownych UE.

RichRelevance jest podmiotem przetwarzającym dane dla Breuninger na podstawie zawartej umowy o przetwarzanie danych, zgodnie z art. 28 RODO, w zakresie wyżej wymienionych operacji przetwarzania danych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności RichRelevance.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Twoich danych w przyszłości, kliknij tutaj.

5.3.4 Osobiste doświadczenie zakupowe Breuninger (Breuninger Personal Shopping Experience)

Zapisujemy plik cookie Breuninger, który reprezentuje Twoją zgodę na "Osobiste Doświadczenie Zakupowe". Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zapisujemy niektóre dane dynamiczne związane z Twoim urządzeniem (na przyklad ostatnio odwiedzane produkty, ostatnio oglądane marki, ostatnio odwiedzane kategorie, ostatnie wyszukiwania pełnotekstowe, itp.) w celu poprawy jakości zakupów. Ponadto, Twoja zgoda na "Osobiste Doświadczenie Zakupowe" determinuje również to, czy dostarczamy Ci treści specyficzne dla danego segmentu lub spersonalizowane, jeśli odwiedzasz nas po zalogowaniu.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Twoich danych, przejdź do ustawień prywatności na naszej stronie internetowej pod adresem Ustawienia prywatnosci i usuń zaznaczenie w sekcji "Funkcjonalne pliki cookie" dla Osobistego Doświadczenia Zakupowego. Spowoduje to usunięcie wszelkich wcześniej zebranych danych.

5.4. Dostawcy danych - pliki cookie niezbędne

5.4.1 Google Tag Manager

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Tag Manager. Google Tag Manager to rozwiązanie Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, za pomocą którego możemy zarządzać tagami naszych witryn za pośrednictwem jednego interfejsu. Google Tag Manager to domena wolna od plików cookie, która nie gromadzi żadnych danych osobowych. Google Tag Manager wyzwala inne tagi (pliki cookie i Pixel), które z kolei mogą gromadzić dane w pewnych okolicznościach. Niniejszym wyraźnie zwracamy na to uwagę. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli użytkownik dokonał dezaktywacji na poziomie domeny lub pliku cookie, obowiązuje to dla wszystkich tagów śledzących zaimplementowanych za pomocą Google Tag Manager.

Korzystając z protokołów technicznych, takich jak HTTPS, Państwa przeglądarka wysyła również dane osobowe, takie jak adres IP, informacje o urządzeniu i informacje o przeglądarce do Google Tag Manager, gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę. Jednak Google Tag Manager nie gromadzi ani nie przetwarza tych danych.

5.4.2 OneTrust

Korzystamy z OneTrust Consent Management Plattform w celu wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO. Operatorem jest OneTrust LLC., 82 St. John Street, Farringdon, Londyn EC1M 4JN, Wielka Brytania. OneTrust Consent Management Plattform gromadzi dane z pliku dziennika, agenta użytkownika (urządzenie, typ przeglądarki, język przeglądarki, wersja przeglądarki, rozdzielczość) oraz dane zgody (zgoda tak/nie, znacznik czasu, zakres danych, atrybuty danych, identyfikator kontrolera, identyfikator procesora, identyfikator zgody) za pośrednictwem JavaScript. Ten JavaScript umożliwia OneTrust a nam przekazywanie Państwu informacji o niektórych tagach i technologiach internetowych na naszej witrynie oraz uzyskiwanie, zarządzanie i dokumentowanie Państwa zgody i zapewnić, że ta niezbędna usługa będzie nadal działać niezawodnie i że będziemy mogli w pełni wywiązać się z naszych zobowiązań. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 c RODO, ponieważ jesteśmy prawnie zobowiązani do przedstawienia dowodu zgody (zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO).

OneTrust jest podmiotem przetwarzającym dane dla Breuninger na podstawie zawartej umowy o przetwarzanie danych, zgodnie z art. 28 RODO, w zakresie przetwarzania danych w związku z obowiązkiem uzyskania od Państwa zgody na określone czynności przetwarzania danych.

W związku z powyższym Państwa dane są zapisywane na serwerach w Wielkiej Brytanii na podstawie obowiązującej decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony zgodnie z art. 45 ust. 3 RODO (dostawca zewnętrzny z siedzibą w Wielkiej Brytanii).

Więcej informacji temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności OneTrust.

5.4.3 Contentful

W celu prawidłowego udostępnienia treści w aplikacji Breuninger wykorzystujemy Contentful CDN (Content Delivery Network) od Contentful GmbH, Ritterstraße 12-14, 10969 Berlin (Contentful). Contentful CDN pomaga w szybszym dostarczaniu treści oferty online w naszej aplikacji, w szczególności plików, takich jak grafiki lub filmy, za pomocą serwerów rozmieszczonych regionalnie lub międzynarodowo.

Korzystamy z Contentful do wyświetlania treści na głównym kanale (strona startowa) naszej aplikacji.

Podczas korzystania z naszej aplikacji Contentful przetwarza w szczególności adres IP, agent użytkownika i informacje o przeglądarce.

Państwa dane będą przechowywane przez Contentful maksymalnie przez 90 dni.

Przechowywanie i przetwarzanie odbywa się na serwerach w UE, Stanach Zjednoczonych Ameryki lub innych krajach trzecich zgodnie z RODO na podstawie zamkniętych standardowych klauzul umownych UE (SCC). Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług i ich spółkom zależnym, którzy dostarczają technologie lub usługi pomocnicze w celu wsparcia, obsługi i utrzymania usług Contentful.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu Twoich danych w przyszłości, kliknij tutaj.

Należy pamiętać, że może się zdarzyć, że zawartość aplikacji w naszym kanale głównym nie będzie już poprawnie wyświetlana lub nie będzie wyświetlana wcale, w wyniku czego funkcjonowanie aplikacji będzie ograniczone.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Contentful.

5.4.4 Breuninger

Na swojej stronie internetowej używamy własnych, technicznie niezbędnych plików cookie, aby wyświetlić Państwu naszą stronę internetową i zapewnić Państwu funkcje, takie jak korzystanie z koszyka na zakupy lub możliwość zalogowania się na konto klienta.

W tym zakresie Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w Unii Europejskiej i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Używamy następujących plików cookie:

Rozdział 6: Umieszczanie filmów z YouTube

Na tej stronie internetowej umieszczane są treści z YouTube. YouTube jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest dostarczanie Państwu treści wideo o naszej firmie.

W przypadku filmów z YouTube umieszczanych na naszej stronie, włączone jest rozszerzone ustawienie ochrony danych. Oznacza to, że żadne informacje od odwiedzających witrynę nie są gromadzone i przechowywane na YouTube, chyba że odtwarzają wideo.

Należy pamiętać, że po rozpoczęciu odtwarzania Państwa dane osobowe (np. adres IP) będą również dostępne w krajach spoza UE/EOG („kraje trzecie”), w których poziom ochrony danych jest niższy niż w Niemczech i Polsce.

Ponadto, YouTube może korzystać z plików cookie lub innych technologii po uruchomieniu filmu w celu analizy zachowań użytkowników. Uruchomienie filmu na YouTube może spowodować uruchomienie dodatkowych operacji przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Jeśli uzyskaliśmy Twoją zgodę na odtwarzanie filmów z YouTube na naszej stronie internetowej, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a także odpowiedniego krajowego wdrożenia "Dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej" 2002/58/WE, która została zmieniona "Dyrektywą w sprawie plików cookie" 2009/136/WE, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji na urządzeniu użytkownika w tym kontekście. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Aby zapobiec umieszczaniu śledzących plików cookie nawet podczas odtwarzania wideo, można zablokować przechowywanie plików cookie, odpowiednio konfigurując oprogramowanie przeglądarki - jak opisano powyżej; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Znajdą tam Państwo również dalsze informacje na temat praw przysługujących Państwu w tym zakresie oraz możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności. Adres YouTube i informacje o ochronie danych: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Polityka prywatności

Rozdział 7: Konkursy

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

Na naszej stronie mają Państwo możliwość, w ramach naszego newslettera, na naszych wydarzeniach, w ramach naszych ankiet oraz za pośrednictwem aplikacji Breuninger uczestniczenia w różnych konkursach. O ile w danym konkursie nie określono inaczej lub nie udzielili nam Państwo żadnej dalszej wyraźnej zgody, dane osobowe, które nam Państwo przekażą w ramach udziału w konkursie, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu rozstrzygnięcia konkursu (np. wyłonienie zwycięzcy, powiadomienie zwycięzców, wysłanie nagrody).

Podstawę prawną przetwarzania danych w ramach konkursów stanowi zasadniczo art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody w ramach konkursu podstawę prawną przetwarzania danych na podstawie zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane przepisami prawa ani umową. Wymagane jest jednak w celu wzięcia udziału w konkursie. Możliwą konsekwencją braku podania danych jest brak udziału w konkursie. W przypadku konkursów nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Odbiorcy danych:

Zasadniczo Państwa dane osobowe będą przekazywane przez osoby trzecie jak np. partnerzy konkursów i przekazywane takim osobom tylko wewnętrznie w przypadku wysłania lub przekazania nagrody.

Ponadto Państwa dane osobowe będą przekazywane do Google LLC, USA, w celu przetwarzania danych w konkursach międzykanałowych, w celu automatycznego wylosowania zwycięzcy.

W odniesieniu do Google LLC, USA, nie można założyć odpowiedniego poziomu ochrony danych z powodu przetwarzania w USA. Istnieje ryzyko, że organy rządowe uzyskają dostęp do danych w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez poinformowania Państwa lub możliwości złożenia środka zaskarżenia. Należy mieć to na uwadze.

Okres przechowywania:

Po zakończeniu konkursu i ogłoszeniu zwycięzców dane osobowe uczestników, którzy nie wygrali, zostaną usunięte. Dane zwycięzców będą przechowywane na czas trwania konkursu, a także na czas ustawowych okresów przechowywania określonych w polskich i niemieckich przepisach handlowych oraz podatkowych, a w przypadku nagród rzeczowych przez okres obowiązywania ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi w celu ewentualnego usunięcia wady lub dokonania wymiany .

Jeśli wyrazili Państwo zgodę w ramach konkursu, mają Państwo możliwość wycofania tej zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Rozdział 8: Profile/strony w mediach społecznościowych

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

Breuninger prowadzi profile/strony w mediach społecznościowych na Facebook, Instagram (www.instagram.com/breuninger, www.instagram.com/breuninger.inside), XING, LinkedIn, Pinterest, YouTube (https://www.youtube.com/user/BreuningerFashionTV, https://www.youtube.com/channel/UCcem-Q5f_fdsP3UsR421wMg), TikTok und Snapchat.

Celem przetwarzania przez nas na naszych profilach/stronach w mediach społecznościowych jest informowanie naszych klientów o towarach, ofertach, wydarzeniach, usługach, promocjach, konkursach, nowościach o firmie oraz interakcja z odwiedzającymi profile w mediach społecznościowych i naszymi klientami. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych odbywa się w interesie naszej firmy, aby reprezentować Breuninger jako firmę w mediach społecznościowych, w celach marketingowych oraz odpowiadać na zapytania i komentarze naszych klientów i odwiedzających naszą stronę internetową, a tym samym zapewnić satysfakcję naszych klientów i odwiedzających witrynę.

Operator platformy nie ma możliwości wywierania wpływu na przetwarzanie przez nas Państwa danych w ramach komunikacji z klientem lub konkursów w ramach naszej obecności w mediach społecznościowych.

Odbiorcy danych:

Nie przekazujemy osobom trzecim Państwa danych osobowych, w tym Państwa danych podanych na naszych stronach w mediach społecznościowych, takich jak komentarze, filmy, zdjęcia, polubienia, wiadomości publiczne itp., publikowanych za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania treści, które naruszają prawo lub są istotne z punktu widzenia karnego/nielegalne, jeśli będzie to konieczne.

W przypadku kontaktu z nami, na przykład za pośrednictwem funkcji wiadomości prywatnej za pośrednictwem naszych kanałów mediów społecznościowych, w sprawie relacji z klientem, dokonanych zakupów itp., dane te zostaną przekazane wyłącznie wewnętrznie do naszego działu obsługi klienta. W drodze wyjątku dane są przetwarzane przez podmioty przetwarzające umowę w naszym imieniu. Są one jednak starannie wybierane, dodatkowo sprawdzane przez nas i zobowiązane umownie zgodnie z art. 28 RODO. Jeśli konieczne jest przekazanie Państwa zapytania partnerom umownym (np. producentom w przypadku reklamacji) w celu przetworzenia, Państwa zapytanie zostanie zanonimizowane. Jeżeli w poszczególnych przypadkach przekazanie Państwa danych osobowych wyda nam się przydatne, poinformujemy Państwa o tym wcześniej i poprosimy o Państwa zgodę. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim w tych celach bez Państwa zgody.

Okres przechowywania:

Wszystkie dane osobowe, które przesyłają nam Państwo poufnie za pośrednictwem naszych profili/stron w mediach społecznościowych (np. jako wiadomość prywatną) będą przez jakiś czas widoczne w historii korespondencji. Wszystkie publiczne posty zamieszczane przez Państwa na naszych profilach/stronach w mediach społecznościowych pozostają na osi czasu na czas nieokreślony, chyba że usuniemy je z powodu naruszenia prawa lub sami usuną Państwo post.

Nie mamy możliwości wpłynięcia na usunięcie przez samego operatora platformy. Dlatego prosimy również o zapoznanie się z polityką prywatności danego operatora platformy, Meta, Instagram, TikTok, LinkedIn, Xing, YouTube, Pinterest, Snapchat

Współadministratorzy, art. 26 ust. 1 RODO:

Operator platformy naszych profili w mediach społecznościowych jest częściowo „współadministratorem" zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO. Oznacza to, że Breuninger i operator platformy wspólnie działają jako współadministratorzy w odniesieniu metod śledzenia sieci wykorzystywanych na profilach/stronach w mediach społecznościowych. Śledzenie sieci może odbywać się również niezależnie od tego, czy są Państwo zalogowani, lub zarejestrowani na platformie mediów społecznościowych. Jak wspomniano powyżej, nie mamy na to wpływu (np. aby zapobiec śledzeniu reklam przez operatora platformy). W odniesieniu do Meta i Instagram nie można założyć odpowiedniego poziomu ochrony danych ze względu na przetwarzanie w USA. Istnieje ryzyko, że organy rządowe uzyskają dostęp do danych w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez poinformowania Państwa lub możliwości złożenia środka zaskarżenia. Należy mieć to na uwadze.

Rozdział 9: Bezpieczeństwo danych

Utrzymujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych, w szczególności chroniące Państwa dane osobowe przed niebezpieczeństwami związanymi z przekazaniem danych oraz przed zdobyciem wiedzy przez osoby trzecie.

Są one dostosowane do aktualnego stanu techniki. Jeśli podają Państwo dane osobowe na naszej stronie, zostaną one zaszyfrowane przy użyciu protokołu szyfrującego podczas przekazywania.

Rozdział 10: Aktualizacja niniejszej polityki prywatności

Breuninger regularnie sprawdza politykę prywatności i w razie potrzeby dokonuje jej aktualizacji. Poinformujemy Państwa o wszelkich istotnych dla Państwa zmianach w niniejszej polityce prywatności (na przykład na naszej stronie internetowej).

Ostatnia aktualizacja: 22.02.2024

Zapisz
Zalecamy aktualizację przeglądarki.czytaj dalejNiestety Twoja aktualna przeglądarka jest przestarzała, przez co mogą wystąpić ograniczenia wizualne i funkcjonalności.
Dla zapewnienia optymalnych wrażeń podczas zakupów zalecamy aktualizację przeglądarki przezwitrynę internetową developeraprzeglądarki.
Dokąd mamy dostarczyć zamówienie?
Pamiętaj, że możemy wysłać Twoje zamówienie tylko na adres, który znajduje się w wybranym kraju.